Цената на природния газ намалява с 42.78%, на парното - с 21.84%

Въпреки драстичния спад при газа цените на тока остават същите

Председателят на КЕВР Иван Иванов се съгласи "Булгаргаз" да внесе ново свое заявление, което отразява борсовите цени на природния газ към края на март
Председателят на КЕВР Иван Иванов се съгласи "Булгаргаз" да внесе ново свое заявление, което отразява борсовите цени на природния газ към края на март    ©  Анелия Николова
Председателят на КЕВР Иван Иванов се съгласи "Булгаргаз" да внесе ново свое заявление, което отразява борсовите цени на природния газ към края на март
Председателят на КЕВР Иван Иванов се съгласи "Булгаргаз" да внесе ново свое заявление, което отразява борсовите цени на природния газ към края на март    ©  Анелия Николова

Цената на парното и топлата вода в страната се понижава средно с 21.84% от 1 април, реши Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Това стана възможно, след като с друго решение също от днес КЕВР намали цената на природния газ с 42.78 на сто.

Цената на парното и топлата вода в София пада с 26.47%, а намалението за Пловдив е около 12 на сто. Редукция на цените има и в останалите градове, чиито топлофикации работят на газ - Плевен (-15.65%), Бургас (-17.3%), Враца (-22.52), Велико Търново (-17.54), Разград (-16.88%), "Веолия енерджи Варна" (-8.27%).

Понижението при парното и топлата вода е с няколко процентни пункта повече в сравнение с предложеното от работната група на КЕВР миналата седмица. Новата калкулация се наложи, след като преди дни директорът на "Булгаргаз" Николай Павлов обяви, че заради поевтиняването на петрола, мазута и газьола на световните пазари и новата формула за ценообразуване, договорена с "Газпром", намалението на природния газ може да бъде още по-голямо.

Въпреки че според новия договор между "Булгаргаз" и "Газпром" цените на природния газ ще се определят на всеки 30 дни, такава промяна не се предвижда за парното и топлата вода. Както досега, изменение ще има само когато отклонението при тарифата на газа е с над 5%.

На този фон цените на електроенергията остават същите. Причината е, че спестените около 100 млн. лв. разходи при производството на ток от топлофикациите ще бъдат компенсирани от увеличените разходи за дейността на държавната ТЕЦ "Марица-изток 2".

Втори опит

Регулаторът да определя цените на природния газ месец за месец, а не както досега това да се случва на тримесечие. Това предвиждат част от предложенията за промени в Закона за енергетиката, внесени от председателя на ресорната комисия в Народното събрание Валентин Николов. Първоначалният вариант на поправките предвиждаше корекциите да се правят два пъти годишно, но това щеше да доведе до сериозни проблеми в сектора.

В крайна сметка тази идея отпадна. Текстовете регламентират още разпределението към потребителите на получената разлика от над 150 млн. лв. след преизчисляването на цената на газа със задна дата - от август 2019 г. Предложеният вариант е плащанията да се приспадат от бъдещите сметки на абонатите.

Според становище на КНСБ промените засягат конкретен случай и не правят опит да регулират цялостно въпроса за разликите в регулаторно определените цени и реалните пазарни цени. Синдикатите отбелязват, че не са предвидени санкции за неизпълнение на предвидените задължения от крайните снабдители, както и не е вменен контрол по изпълнение на предвидените действия по възстановяване на надвзети суми от крайни клиенти.

Затова от КНСБ предлагат мярката да обхваща само преките клиенти на "Булгаргаз" и то само в случай че те нямат задължения към дружеството. В противен случай, полагащите се суми да се прихванат от текущите им задължения. Това обаче означава битовите потребители да не усетят нищо от възстановените милиони.

Още от Капитал