Как "Енерджи пауър" открадна ток от борсата за 7.5 млн. лева

Shutterstock

Как "Енерджи пауър" открадна ток от борсата за 7.5 млн. лева

Първият удар с непалтен ток за солидна сума на енергийната борса е факт и вся смут в сектора

Ивайло Станчев
14808 прочитания

Shutterstock

© Shutterstock


Темата накратко
 • След като е допуснала търговецът на ток "Енерджи Пауър" да купи електричество без да плати, енергийната борса ще промени правилата за сетълмент и ще повиши гаранциите за търговците.
 • Това ще затрудни свободната търговия с ток и може да доведе до масови фалити в сектора.

Първият удар с неплатен ток за солидна сума на енергийната борса е факт - търговецът "Енерджи пауър" на свиленградския бизнесмен Костадин Грозев е успял да получи, без да плати, електричество за общо 7.5 млн. лв. "Инцидентът" е станал миналия септември и въпреки че по пазарните правила е трябвало да бъде спрян още при първата си неплатена сделка, това по ред причини не се е случило. Нито гаранцията на търговеца, нито активите му могат да покрият задължението. От делото за несъстоятелност вече се вижда, че компанията му е натрупала дълг и към още фирми от пазара на ток, а сумата към тях е от порядъка на 10 млн. лв.

Казусът е прецедент не само за България, но и за цяла Европа, и повдига съмнения за сигурността, прозрачността и равнопоставеността на пазара. Сега, с мотива да се ограничат бъдещи злоупотреби, се подготвят промени в разпоредбите за борсова търговия. Посоката е налагане на допълнителни гаранции и утежняване на режима на свободната търговия с ток. Това обаче може да има негативен ефект върху конкуренцията и да стане причина за напускането на още търговци и концентрирането на доставките в ръцете само на най-големите фирми.

Когато просто спреш да плащаш

Търговията с електроенергия през последната година и половина стана доста рисково начинание заради резките движения в цените. Редица търговци натрупаха големи загуби и напуснаха пазара, като оставиха след себе си солидни дългове. Случаят с "Енерджи пауър", което започва да търгува на борсата на 8 януари 2018 г., обаче е по-различен и прилича по-скоро на умишлен фалит. По информация на "Капитал" точно тази хипотеза се проверява и от ДАНС.

От документите в Търговския регистър става ясно, че компанията е подала молба за откриване на производство по несъстоятелност на 13 ноември 2018 г. От нея се разбира, че в периода 4 септември - 4 октомври миналата година от Българската независима енергийна борса (БНЕБ) са били издадени 31 фактури към "Енерджи пауър" за купена енергия. Те обаче не са платени, въпреки че според борсовите правила това е трябвало да стане в деня, следващ този на издаването. В резултат общото натрупано задължение към борсата е 7 556 708 лв. По информация от БНЕБ около един милион от тази сума вече е събрана. От информационната система за производства по несъстоятелност се вижда, че фалит на "Енерджи пауър" е поискан още през октомври от "Пан интертрейд". После към делото са се присъединили от борсата и още търговци на ток, като към момента все още няма решение за фалит.

Изключение за един

Основният въпрос е защо "Енерджи пауър" е било оставено да прави сделки с ток, въпреки че не си плаща, а не е отстранено още в самото начало. Директорът на енергийната борса Константин Константинов обясни пред "Капитал", че търговецът е правил регулярни плащания по фактурите, но не за пълната им стойност, като останалата част е била покривана от гаранционното обезпечение съгласно действащите тогава правила на борсата. Голямото задължение, казва той, е възникнало през почивните дни от 22 до 24 септември, които за борсата са нефинансови и съответно не може да се направи реална преценка на наличните гаранции. "Ако досега някой е купувал по 5 мегаватчаса на ден, правилата позволяват на следващия да направи оферта за 5000 мегаватчаса. И ако това се случи в нефинансови дни, гаранцията може да бъде надскочена. Досега търговците винаги са си плащали задълженията още в първия работен ден след това и случаят с "Енерджи пауър" е единствен", казва Константинов, като посочва, че веднага след голямата сделка е започнала процедурата по отстраняване и изключване от пазара.

Други участници на пазара обаче казаха пред "Капитал", че борсата винаги е била много стриктна по отношение на гаранциите и е изпращала предупредителни имейли за недопускане до търговията дори при дневно задължение от 200 лв. Именно затова те недоумяват как е възможно да се натрупа толкова голям дълг. Що се отнася до обяснението с възникналото еднократно голямо задължение на "Енерджи пауър" в края на септември, търговците на ток посочват, че за трите дни (22, 23 и 24 септември) общият обем на всички борсови сделки е бил 4.5 млн. лв. и реално няма как въпросното дружество да е купило ток за повече от един милион.

Още ужилени

Освен към борсата "Енерджи пауър" спира да изпълнява договорните си отношения както със свои клиенти, така и с доставчици. По информация на "Капитал" дружеството дължи още над 10 млн. лв. на други фирми, основно търговци на ток, като един е от Македония. При тях проблемът е, че са предплатили доставка на електроенергия за бъдещи периоди, която не са получили. И тук има неплатени фактури за доставена енергия, тъй като с някои от контрагентите търговията е била двустранна. Всички те са присъединени като кредитори по делото и ще претендират наравно с борсата за вземанията си.

"Енерджи пауър" обаче няма никакви активи, с които да се разплати. Единственото, което може да бъде използвано в случая, са около 4 млн. лв. невъзстановен ДДС от извършените сделки с ток. От тези пари енергийната борса, като равноправен кредитор с останалите фирми, би получила не повече от 2 млн. лв., което означава, че над 5.5 милиона ще останат неплатени.

"Капитал" се свърза и със собственика на "Енерджи пауър" Костадин Грозев, но след като разбра за какво го търсим, той директно затвори телефона и спря да отговаря на позвъняванията.

В Търговския регистър се вижда, че още през ноември 2018 Костадин Грозев е регистрирал ново дружеството - "Енерджи газ пауър", чийто предмет на дейност е "покупко-продажба на електрическа енергия". Съпругата му Пламена Грозева, която до 12 октомври 2018 г. е била съсобственик в "Енерджи пауър", също е създала нова компания, която ще се занимава с търговия с ток - "Грийн енерджи пауър". Засега няма данни тези дружества да са лицензирани за участие в борсата, но формално няма и причина да не бъдат, ако подадат документи - в закона няма изрична забрана собствениците на фалирал търговец да не могат да участват на пазара с друго дружество.

"Ще променим правилата за сетълмент, така че сделки да могат да се сключват само до нивото на гаранциите на пазарните участници."

Константин Константинов, изпълнителен директор на енергийната борса.

Новите правила

За да се свие рискът от неплащане на пазарните сегменти "Ден напред" и "В рамките на деня", Константин Константинов обясни, че е изготвена нова версия на правилата за сетълмент. Досега за обезпечаване на борсовите сделки търговските участници са задължени да предоставят обезпечение под формата на банкова гаранция или определена сума по сметка на БНЕБ. Колко точно се определя за конкретен финансов ден и представлява най-високата от дневните рискови експозиции за последните 30 календарни дни, изчислена по специална формула. При неизпълнение на задълженията за повишаване на стойността на обезпечението борсовият оператор може да не го допусне до участие в следващата борсова сесия. Но може и да го остави, като му наложи неустойката със санкционен характер, която се увеличава с всяко следващо неизпълнение.

С новите правила сключването на необезпечени сделки ще бъде напълно забранено. Освен това се въвежда и диференциране на обезпечението като "налично" и "изискуемо" - първото трябва да е по-високо от общото задължение на търговеца към БНЕБ, а второто ще се определя спрямо реалните резултати от търговската сесия. При изпратена информация за извършени плащания посредством копия на банкови документи сумите ще се отразяват едва след реалното им постъпване в банковата сметка.

Преди поредица от нефинансови дни наличното обезпечение ще трябва да покрива цялото нетното генерирано задължение за периода, като при неизпълнение на това условие БНЕБ ще налага санкции, като увеличава такса сетълмент, и ще анулира наличните оферти. Достъп до пазарни сегменти "Ден напред" и "В рамките на деня" ще се прекратява във всеки момент на финансов или нефинансов ден, когато нетното генерирано задължение надвиши наличното обезпечение. Наред с това се въвежда и изискване търговците да предоставят линк към публикуван годишен финансов отчет и годишен доклад или да предоставят копие от тях. Това е продиктувано от факта, че "Енерджи пауър" не е предоставило финансови данни дори пред съда.

Според повечето участници на пазара обаче от промени в правилата за сетълмент няма особен смисъл, тъй като и сега действащите разпоредби не биха допуснали търговец на ток да натрупа такова задължение, ако се прилагат стриктно.

Свиленградска история

Според данните в Търговския регистър по времето, в което са натрупани задължения към енергийната борса, съдружници в дружеството са Костадин и Пламена Грозеви. От 12 октомври 2018 г. едноличен собственик става Костадин Грозев. Той има доста любопитна история. През 2002 г. изпълняващият длъжността директор на Агенция "Митници" Асен Асенов назначава 30-годишния Грозев за управител на Свиленградската безмитна зона, която е държавна собственост. Той е председател на Евролевицата в града и общински съветник в Свиленград. През 2003 г. се кандидатира от листата на НДСВ, но не успява да влезе в местния парламент и остава начело на безмитната зона. През 2009 г. става ясно, че като неин изпълнителен директор е предоставил безплатно за ползване терен на фирма на съпругата си Пламена - "Карпол технология". В края на същата година той е отстранен, като по-късно влиза в управлението на свързаната с "Химимпорт" "Енергопроект ютилитис" (в ликвидация от 2018 г.).
Темата накратко
 • След като е допуснала търговецът на ток "Енерджи Пауър" да купи електричество без да плати, енергийната борса ще промени правилата за сетълмент и ще повиши гаранциите за търговците.
 • Това ще затрудни свободната търговия с ток и може да доведе до масови фалити в сектора.

Първият удар с неплатен ток за солидна сума на енергийната борса е факт - търговецът "Енерджи пауър" на свиленградския бизнесмен Костадин Грозев е успял да получи, без да плати, електричество за общо 7.5 млн. лв. "Инцидентът" е станал миналия септември и въпреки че по пазарните правила е трябвало да бъде спрян още при първата си неплатена сделка, това по ред причини не се е случило. Нито гаранцията на търговеца, нито активите му могат да покрият задължението. От делото за несъстоятелност вече се вижда, че компанията му е натрупала дълг и към още фирми от пазара на ток, а сумата към тях е от порядъка на 10 млн. лв.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Енергетика

Научавайте най-важното от сектор енергетика през изминалата седмица


4 коментара
 • 1
  chichka avatar :-|
  chichka

  тъй, тъй... тока ще стане 3 лв преди бензина!

 • 2
  mickmick avatar :-|
  mickmick

  Толкова са зле, че даже и пари не могат да вземат.

 • 3
  leo_k avatar :-|
  Лео

  Това НАП, ЧСИ, закони, прокурори, никой нищо не можел да направи. Иначе ако частно лице не си плати 2 лв. ток му се изреждат всякакви институции, повечето без негово знание дори! Егати държавата!

 • 4
  sunshines avatar :-?
  sunshines

  Доста дружества са ужилени от схемата на семейство Грозеви (Костадин и Пламена) - взимаш пари авнасово, не доставяш ток и после изчезваш, като заявяваш, че пари няма! Стара схема, но все още работеща. Енерджи пауър ЕООД е обявено в несъстоятелност, а вземанията на кредиторите са за милиони левове. Наред с Енерджи пауър за отрицателно време са фалирали и още едно дружество - шампиони, завличат наред, който могат и с каквото могат. Да очакваме Енерджи пауър - Втора (Трета и т.н.) част и новите измамени скоро време!


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход