Как България ще бори климатичните промени с дървесина
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Как България ще бори климатичните промени с дървесина

Shutterstock

Как България ще бори климатичните промени с дървесина

Националният план за енергетиката и климата до 2030 г. поставя объркващи цели и изпраща лоши сигнали към инвеститорите

Ивайло Станчев
10873 прочитания

Shutterstock

© Shutterstock


Темата накратко
 • Националният план за енергетиката и климата до 2030 г. поставя объркващи цели и изпраща лоши сигнали към инвеститорите.
 • Критиките на ЕК разкриха част от слабостите на документа, но още редица въпроси чакат отговори.
 • Държавата има шест месеца, за да заяви категорично какви енергийни източници ще развива, какъв ще е ефектът за климата и ще бъдат ли засегнати уязвимите групи потребители.

Дървесина и въглища. Това е отговорът на България на предизвикателствата на новото време. Звучи абсурдно, но вместо на изграждането на нови фотоволтаични и вятърни паркове България ще заложи на изгарянето на дървесина, за да изпълни новите цели на ЕС за възобновяемата енергия. Това е записано в Националния план за енергетиката и климата до 2030 г.

В документа, който миналата седмица беше върнат с критики от ЕК, страната планира да намали дела на слънцето и вятъра в производството на електричество, като същевременно залага увеличение на използването на биомаса от горите с 50%. А, да - и възнамерява да гори въглища още 60 години.

Това се случи точно в седмицата, в която премиерът Бойко Борисов публично обяви, че смята климатичните промени за реален риск. Заявлението беше прелюдия България да обяви подкрепата си за по-високите цели за борба с климата, които целят до 2050 г. европейските икономики да имат нетно нулеви емисии на парникови газове. Ако последното не е просто отбиване на номера, то между премиера и собственото му министерство на енергетиката явно тече много слаба комуникация.

Повечето цели в плана според преценката на Брюксел представляват произволно нахвърляни числа, без ясна обосновка и начин за постигането им. Липсва и конкретика за осигуряване на необходимите инвестиции в сектора, стратегията за бъдещите енергоизточници е неясна, а действителни мерки за справяне с енергийната бедност напълно отсъстват.

Дървено решение

Идеята на българските власти е при производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници да се насърчава устойчивото използване на съществуващите дървесни и селскостопански ресурси. "Дървата за горене са основният вид биомаса, която се потребява в страната, като бележи ръст използването на дървени и растителни отпадъци", пише в интегрирания план. В числа това означава, че в следващите 10 години участието на дървесината в производството на топлинна енергия трябва да се увеличи от настоящите 30% до 44%. Така на практика ще се стимулира отоплението чрез изгаряне на дърва, слама, пелети, брикети и други, докато производството на ток от вятър и слънце е оставено на заден план.

Формално горенето на дървесина се възприема като възобновяем енергиен източник, при това с нулеви емисии на CO2 - преди да бъдат изгорени, растенията са погълнали съответното количество въглероден диоксид. По тази причина твърдата биомаса е най-широко използваният възобновяем източник в страната, благодарение на който се покриват националните цели за дял на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия. Изгарянето на дърва и пелети по данни от самия национален план представлява близо 90% от биомасата, която се използва в сектора "топлинна енергия и енергия за охлаждане". В отговор до "Капитал" министерството казва, че това е източник с "широка достъпност и социална поносимост за населението".

Но въпросът е доколко устойчиво и екологосъобразно ще се случва това. Първо, защото между пелетите и дървесината има разлика и, второ, защото през последните години сме свидетели на поголовна сеч в горите. Точно за това от "WWF България" настояват да бъде извършена екологична оценка на плана, каквато към момента няма.

Ами замърсяването...

Един от основните парадокси в решението да се стимулира изгарянето на дървесна биомаса като възобновяем енергиен източник в България е, че по този начин ще се повишат фините прахови частици във въздуха - проблем, който Националният план за енергетиката и климата също трябва да реши. Точно затова ЕК настояват страната да допълни анализа си с политиките за качеството на въздуха и вредните емисиите, като представи количествени данни за замърсяването при различните сценарии за развитието на енергетиката.

Към момента са посочени само приетите в края на 2018 г. изменения в Закона за чистотата на атмосферния въздух, с които се заложиха качествени критерии за дървесината за битово отопление. Това значи само добре изсушени дърва, които отделят по-малко пушек и прах. Все още обаче не е ясно кой и как следи дали тези норми се спазват.

Според Боян Рашев от Denkstatt дървата могат да бъдат заменени с ускорена газификация, защото според него това е най-ефективното и евтино решение. Така обаче, поне формално, ще се увеличи отделянето на CO2, което отново насочва към искането на ЕК да се направят по-подробни анализи за различните сценарии.

Без нови ВЕИ

Другият спорен момент в националния план е пълната липса на нови соларни и вятърни централи. Делът на ВЕИ в производството на електроенергия през 2030 г. на практика се очаква да остане на сегашните нива - 17%. Обяснението за това е ефектът от 2012 г., когато масовото пускане на зелени централи в експлоатация доведе до огромен дефицит в НЕК заради преференциалните цени на тока им. В случая не се предлага промяна на модела и облекчаване на частните инвестиции, които при подходящи условия биха могли да развият сектора и без субсидии, а просто е решено да няма никакви стимули за соларните и вятърните паркове освен покривните фотоволтаици с мощност до 30 кВт. И именно заради липсата на финансово подпомагане се очаква да няма нови инсталирани мощности от ВЕИ - прогноза, която с покачването на борсовите цени на електроенергията и понижаването на инвестиционните разходи за соларни панели може да се окаже изключително грешна.

Решението на Министерството на енергетиката изглежда абсурдно и от още една гледна точка. Българският Електроенергиен системен оператор предвижда в последния си десетгодишен план за развитие на мрежата от 401 мВт новоинсталирани ВЕИ, като ръстът е предвиден след 2020 г.

"Целите за ВЕИ може значително да бъдат увеличени", каза Юлиан Попов, бивш екоминистър и настоящ съветник към Европейската климатична фондация. Той уточнява, че това увеличение трябва да се обвърже с електрификация на транспорта, регионалния пазар и интелигентните решения за енергийния и транспортния сектор. "Много повече трябва да се направи за трансграничното сътрудничество, инфраструктурата и пазара, особено в сферата на електричеството", смята той.

Без план за бъдещето на въглищата

Липсата на амбиция е основна слабост на плана според Попов. "Погрешно е да се смята, че по-високите амбиции са по-скъпи. Необходима е адекватно висока амбиция, съответстваща с въглеродната неутралност през 2050, която ЕС си поставя като цел и която България подкрепи. По-ниските амбиции ще доведат до стратегическо объркване и значителни загуби в бъдеще. В резултат на подобни забавяния сега "Марица-изток 2" губи по над 1 млн. лв. на ден", казва той.

Според "WWF България" на места в доклада са спестени важни факти, например субсидиите за фосилните горива (преки и косвени). Юлиан Попов обобщава ситуацията така: "Планът се опитва да не каже много за съдбата на лигнитните въглища. За някои тази съдба може да не е приятна, но е много важно планът да е откровен и да е адекватен за изтеглянето им енергетиката." От Брюксел също искат страната да посочи всички енергийни субсидии, в т.ч. субсидиите за изкопаеми горива, и да каже какви са предприетите и планираните действия за прекратяването им.

Няма субсидии, отсичат от енергийното министерство. "По отношение на централите, които произвеждат електроенергия по високоефективен и комбиниран начин, се прилагат съответните механизми за стимулиране в съответствие с европейското законодателство, транспонирано и в българското. В момента е в ход процедура по нотификация на държавната помощ за централи с високоефективно комбинирано производство", казват оттам.

Тук всъщност става въпрос за липсата на конкретен план за бъдещето на въглищата енергетика, тъй като е направена оценка на запасите от въглища и е дадена заявката, че те ще се използват още 60 години. Нещо, което не би могло да се случи без големи държавни субсидии, тъй като са необходими големи инвестиции за постигане на новите еконорми от ТЕЦ-вете, а CO2 емисиите постоянно поскъпват.

В тази връзка ЕК иска конкретни мерки, които да докажат, че България може да спазва екоизисквания при използването на въглища, както и да покаже как ще се осигурят необходимите инвестиции. Министерството на Теменужка Петкова също така смята, че не е получило критики. "Такива национални планове се разработват от държавите членки, в това число и от България, за пръв път. Тук не става въпрос за критики, а за препоръки от Европейската комисия към държавите членки да повишат амбициозността на целите си. Комисията е дала такива препоръки и на останалите държави членки, България не прави изключение", отговарят те на въпрос на "Капитал".

С оглед на всичко това не е изненада, че Националният план тепърва ще се преработва. До края на 2019-а, когато отново трябва да го изпратим в Брюксел за преглед, някои от тези неща може да са поправени. Но само на хартия. По всичко изглежда, че държавата няма ясна позиция по много от въпросите, свързани с въглищната енергетика, ВЕИ, АЕЦ "Белене". Което прави невъзможно създаването на план дори за 5, камо ли за повече години.

Липса на идеи

В плана има цели 15 секции, които реално не са разработени, а са посочени като "Не е приложимо". Така е например с участието на потребителите в енергийната система, използването на собственото генерирана енергия и новите технологии, включително интелигентните измервателни уреди. България казва, че няма да работи в тази посока през следващите 10 години, въпреки че повечето развити страни вече усещат положителния ефект от подобни реформи. По същия начин сме се отказали от насърчаването на технологиите за чиста енергия, въвеждането на нисковъглеродни технологии, както и инфраструктура за транспортиране и съхранение на СО2.

В тази връзка от ЕК препоръчват на правителството да опрости административните тежести за използване на възобновяема енергия за собствени нужди, да предложи мерки за внедряването на т.нар. умни мрежи (smart grid), както и да изготви конкретен график за намаляване на енергийната интензивност на икономиката.
Темата накратко
 • Националният план за енергетиката и климата до 2030 г. поставя объркващи цели и изпраща лоши сигнали към инвеститорите.
 • Критиките на ЕК разкриха част от слабостите на документа, но още редица въпроси чакат отговори.
 • Държавата има шест месеца, за да заяви категорично какви енергийни източници ще развива, какъв ще е ефектът за климата и ще бъдат ли засегнати уязвимите групи потребители.

Дървесина и въглища. Това е отговорът на България на предизвикателствата на новото време. Звучи абсурдно, но вместо на изграждането на нови фотоволтаични и вятърни паркове България ще заложи на изгарянето на дървесина, за да изпълни новите цели на ЕС за възобновяемата енергия. Това е записано в Националния план за енергетиката и климата до 2030 г.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

6 коментара
 • 1
  drakon avatar :-|
  Vassil Stoychev

  Г-н Боян Рашев от Denkstatt явно живее в някаква паралелна реалност.
  При положение, че Топлофикация София е най-големият потребител на газ в България (10%) и се кроссубсидира чрез цената на тока (поне до миналата година), тя е пред фалит. Частната газификация е нещо много скъпо и не по джоба на средния българин (дори да му платите тръбите и радиаторите). Вариантите не са кой знае колко много:
  1. Изграждане на поне още две газови хранилища и закупуване на газ от енергийните борси, когато цената е най-ниска и нагнетяването му в тях. Не е ясно дали ще реализираме голяма икономия, но със сигурност ще ни скара с руснаците.
  2. Проучване и разработка на находищата на твърд метан в Черно море, имаше статии, че там има големи количества, около 10% от които е възможно да бъдат добити и това ще ни стигне поне за един век. Ще изисква ъпгрейд на газопреносната мрежа. И ще ни скара не само с руснаците, но и с турците и румънците.
  Според учени запасът е равен на българския БВП за 400 години
  https://www.168chasa.bg/article/4256639
  3. Инвентаризация на наличните горски масиви. Контрол с помоща на сателитни снимки /вече са евтини/. Въвеждане на ред дори и да трябва да се използва войска. Предвид колко пари има там, за това ще падат правителства и ще има убити.
  4. Излизане от Парижкото споразумение, дори това да означава, че ще ни замразят членството и спрат субсидиите. На практика скоро ще разходваме повече пари по Плана за климатичните промени, отколкото получаваме от ЕС, така че чисто икономически погледнато, това е много разумно решение. а и ще можем да си запазим въглищните централи.

 • 2
  aussie avatar :-|
  aussie


  До коментар [#] от "
  Vassil Stoychev
  ":
  Звучиш все едно си на Теменужка дясната ръка :)
  А че в министерството на енергетиката на неспособни един план да направят тор ясно. Там средната възраст ма работещите е сигурно около 60-те. Некадърници.

 • 3
  drakon avatar :-|
  Vassil Stoychev

  Мисля с главата си. Не познавам Теменужка.
  А Вие звучите, като трол на глобалистите затоплисти, пардон, "капиталисти".

 • 4
  today avatar :-|
  today

  С всеки изминал ден се увеличава абсурдните малоумия на държавно ниво.

 • 5
  smileislife avatar :-?
  SML

  "По всичко изглежда, че държавата няма ясна позиция по много от въпросите, свързани с въглищната енергетика, ВЕИ, АЕЦ "Белене". Което прави невъзможно създаването на план дори за 5, камо ли за повече години."

  Това абсолютно не е вярно. Държавата има супер ясна и прозрачна позиция - нищо да не се пипа, по никакъв начин да не се взимат трудни решения, които мога да вдигнат цената на нещо... по-добре ФПЧ отколкото протести за скъп ток и миньори. В цялата система или компаниите са държавни, или са на наши хора. НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПИПАТ! Планът е като правен на Solver - постигни А, като държиш Б и Ц константни -> еми че гОрим салкъм

 • 6
  borodino avatar :-|
  borodino

  Голямата програма на Столично община се изчерпва със замяната на 10-20 печки за дърва и въглища с печки на пелети... Ум - море.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.