Доган сам щял да плати за новия газопровод до ТЕЦ-а си

"Булгартрансгаз" твърди, че ще построи нужната инфраструктура със собствени средства, но след това ТЕЦ "Варна" ще му ги върне

Почетният председател на ДПС Ахмед Доган се подготвя да бъде основен играч в енергийната система на страната през следващите години
Почетният председател на ДПС Ахмед Доган се подготвя да бъде основен играч в енергийната система на страната през следващите години    ©  Велко Ангелов
Почетният председател на ДПС Ахмед Доган се подготвя да бъде основен играч в енергийната система на страната през следващите години
Почетният председател на ДПС Ахмед Доган се подготвя да бъде основен играч в енергийната система на страната през следващите години    ©  Велко Ангелов

Разширяването на газопровода до ТЕЦ "Варна" ще бъде възложено и платено от държавната "Булгартрансгаз", но всички разходи по-късно ще бъдат възстановени от собственика на централата - Ахмед Доган. Това се казва в официално становище на газовия оператор до "Капитал" по повод публикуваната на 4 септември статия "Държавата ще разшири газопровода до ТЕЦ "Варна".

"Булгартрансгаз" е възложител на конкретната обществена поръчка и като такъв следва да извършва плащанията към лицето, което ще бъде определено за изпълнител на проекта за реконструкция на станция "Страшимирово" и съпътстващия газопровод, казват от държавната компания. Именно по тази причина в обявлението на поръчката е записано, че финансирането на проекта ще бъде със собствени средства на "Булгартрансгаз". Същевременно обаче съгласно клаузите на сключения договор за присъединяване на ТЕЦ "Варна" към газовата мрежа централата трябва да заплати извършените от "Булгартрансгаз" разходи. "Конкретните клаузи на договора са заложени в същия в изпълнение на разпоредбите на Наредба №4 от 5.11.2013 г. за присъединяване към газопреносната и газоразпределителните мрежи", обясняват от газовата компания.

Въпреки че инвестицията ще бъде покрита от почетния председател на ДПС, новият газопровод ще остане собственост на "Булгартрансгаз", тъй като е част от националната газопреносна мрежа.

Плановете са капацитетът на газовите доставки към ТЕЦ "Варна" да бъде увеличен от сегашните максимум 120 хил. куб.м на час до 200 хил. куб.м на час. По този начин централата ще може да активира едновременно и трите си енергоблока, които са пригодени да работят с природен газ. Това на първо време ще ѝ позволи да кандидатства за по-голям дял от разпределението на студения резерв през следващата година и съответно да получи повече от сегашните 27 млн. лв.