Отпадат част от документите за включване към парното

Министерството на енергетиката пусна изцяло нова наредба за топлоснабдяването

В разгара на отоплителния сезон Министерството на енергетиката (МЕ) публикува за обществено обсъждане изцяло нова наредба за топлоснабдяването. С предвидените промени отпада изискването за сключване на предварителен договор между топлофикационно дружество и бъдещия клиент, с което включването към мрежата значително се улеснява.

Улесняването на достъпа до парно е стъпка напред предвид печалното място на страната ни в традиционната класация на Световната банка Doing Business за 2020 г. Там по сходния показател - "достъп и свързване към електропреносната мрежа" България е поставена на 151-во място от общо 190 страни. За това са нужни шест процедури и точно 262 дни.

Защо сега

Поправките се налагат заради изменения в друг закон – за устройство на територията (ЗУТ), от началото на 2019 г. В него са променени условията и реда за предоставянето на изходни данни, нужни за включването към парното.

С проекта на новата наредба се цели включването към мрежата да се приведе в съответствие със ЗУТ и така да се улесни присъединяването на нови клиенти.

Изработването на изцяло нов проект се налага, тъй като действащата наредба на практика е попаднала в правен вакуум. Много от текстовете в нея се оспорват, други са отменени, а трети са обявени за нищожни, което пък се обжалва от страна на ресорното министерство. Затова е необходимо създаването на изцяло нова наредба за топлоснабдяването, обясняват от МЕ.

Фактури

В новата наредба се запазва въведеният през миналата година срок за обжалване на показанията и сметките - 31 август на съответната година. Преди това крайната дата беше 1 октомври, което създаваше определени проблеми.

По традиция основната причина за разминаването на сметките на клиентите са неотчетените абонати. На тях им се начислява сметка на пълна мощност. "Намаляването на срока е в полза на коректните клиенти, които осигуряват достъп за отчитане още в първите две дати, предложени за отчет от топлинното счетоводство. Клиентите, които нямат възможност да осигурят достъп, могат да използват дистанционните уреди за отчитане", коментира управителят на топлинния счетоводител "Техем" Милена Стоянова пред БНТ.

Електронно отчитане

Според експерти въвеждането на електронното отчитане на уредите е добро решение, но в същото време е и проблем. "Евродиректива задължава България да внедри от 2020 г. "интелигентни измервателни уреди" за дистанционен отчет, но в Наказателния кодекс трябва да се определи наказание за това престъпление като за кражбата на ток", коментира инж. Огнян Винаров.