Германия ще извади въглищата от употреба най-късно до 2038 г.

Производителите в сектора ще получат компенсации в общ размер на 40 млрд. евро

Германското правителство и регионалните лидери са се споразумели да премахнат ТЕЦ-овете на въглища в страната до 2038 г. Крайният срок за прекратяване на употребата на кафяви въглища, които са най-силно замърсяващият вид, е до 2035 г. Споразумението показва намерението на страната да постигне въглеродна неутралност и е съпътствано от големи инвестиции във възобновяемата енергия, съобщава BBC.

Министърът на икономиката Петер Алтмайер съобщи, че подготвеният закон за спиране използването на въглища ще бъде представен пред парламента до края на януари. Планира се първо да бъдат затворени най-старите електроцентрали, пише Reuters. По-късно тази година ще бъде затворена първата, а останалите 29 ще бъдат премахнати в рамките на следващите 18 години. Сертификатите за въглеродни емисии, които електроцентралите притежават, ще бъдат отменени след затварянето им.

Ключов фактор в глобалното затопляне

Използването на въглища в енергетиката е главен фактор в глобалното затопляне, тъй като при горенето им се отделя най-голямо количество въглероден диоксид в сравнение с останалите изкопаеми горива. Учени отдавна предупреждават, че за регулирането на глобалното затопляне не е достатъчно ръстът на емисиите да бъде забавен или нивото им да се запази, пише Bloomberg. За да се предотврати влошаването на последиците от изменението в климата, глобалните емисии на въглероден диоксид ще трябва да намаляват всяка година и да достигнат приблизително нула преди края на века.

Глобалните емисии от горенето на въглища намаляха с около 0.9% през 2019 г., но срещу постигнатия напредък стои силен ръст в употребата на нефт и природен газ в световен мащаб. След Парижкото споразумение от 2015 г. почти 200 държави се договориха за широкообхватни мерки за ограничаване на емисиите, след като експертите предупредиха, че повишението на глобалните температури не трябва да стига 2°C над прединдустриалните нива.

Компенсации за заетите в сектора

Премахването на въглищата ще бъде съпътствано от компенсации в размер на 40 млрд. евро. Те ще бъдат насочени към провинциите Саксония-Анхалт, Саксония, Северен Рейн-Вестфалия и Бранденбург, които разполагат с лигнитни мини и въглищни централи. Сумата ще спомогне трансформацията на електроцентралите, като една част от нея ще отиде за изграждането на нова инфраструктура, а друга – за преквалификация на работниците. Компенсациите включват и обезщетение за загубената продукция, като загубата от затварянето на електроцентрали в западната част на страната се оценява на 2.6 млрд. евро, а в източната - на 1.75 млрд. евро.

Енергоемки компании ще имат право на годишни субсидии от 2023 г., които да компенсират по-големите разходи, причинени от прекратяването на употребата на въглища, казва Стефан Зайберт, говорител на германското правителство. Въпреки това представители на Федерацията на германските индустрии критикуват споразумението. Според тях компаниите са се надявали на по-сериозна помощ от страна на правителството при справянето с увеличените разходи.

Въглищата, предимно лигнитните, отговарят за около една трета от електричеството в Германия. През 2017 г. потреблението на лигнитни въглища в страната е 44% от общото потребление в ЕС. След Германия се нареждат съответно Полша (16%), Чехия (10%), Гърция (10%), България (9%) и Румъния (7%) според данни на Евростат. През същата година 359 млн. тона лигнитни въглища са доставени в електроцентралите в ЕС.

Целта на Германия е до 2030 г. най-малко 65% от електроенергията в страната да бъде произвеждана от възобновяеми енергийни източници.