Планът за ТЕЦ "Марица изток 2": наливане на стотици милиони, но пак загуба

Вместо свиване на разходи директорите на централата искат още средства за сметка на потребителите и операция по обръщане на дълг в капитал

Натрупаната загуба на държавната централа към края на септември 2019 г. бе над 800 млн. лева
Натрупаната загуба на държавната централа към края на септември 2019 г. бе над 800 млн. лева    ©  Живко Ангелов
Натрупаната загуба на държавната централа към края на септември 2019 г. бе над 800 млн. лева
Натрупаната загуба на държавната централа към края на септември 2019 г. бе над 800 млн. лева    ©  Живко Ангелов

Държавната ТЕЦ "Марица изток 2" ще продължи да трупа загуби дори да се изпълни планът за оздравяването й, който е изготвен от ръководството на дружеството. Това става ясно от модела за бъдещото функциониране на централата, с който "Капитал" разполага.

Накратко се предвижда поредна операция дълговете към БЕХ да се преобразуват в капитал, което поне на хартия значително ще подобри финансовите показатели на дружеството. След това се предлага спешно да се вземат нови мерки, така че "да се осигурят оперативни приходи в достатъчен размер за нормалното функциониране на дружеството, както и запазване или намаляване на остатъчния дълг към БЕХ". Последното се изразява в административно изкупуване на електроенергия по непазарни цени, без да се правят оптимизации. А резултатът от тези щедрости е, че дружеството отново ще е на загуба.

Предложението на директорите

Към 31 декември 2019 г. задълженията на ТЕЦ "Марица изток 2" само към БЕХ са били в размер на 1.02 млрд. лева. До края на този месец правителството е задължено с решение на Народното събрание да предприеме мерки за спасяването на изпадналия в технически фалит ТЕЦ. Това ще стане чрез капитализиране на част от дълга (около 600 млн. лв.) на централата към БЕХ, което обаче е недопустимо по правилата на ЕС за държавна помощ и България неминуемо ще бъде санкционирана.

Също така ефектът от подобна мярка ще е само временен, тъй като дейността на ТЕЦ "Марица изток 2" ще продължи да генерира загуби най-вече заради въглеродните емисии. Към края на септември 2019 г. отчетената загуба бе над 173 млн. лв., а натрупаната - 800 млн. лева. Каквито и действия да се предприемат сега, загубата несъмнено ще стигне милиард до края на 2020 г.

За да се спре този порочен кръг, ръководството на централата смята, че е необходимо по-голямата част от произведената електроенергия да отиде към регулирания пазар чрез издаване на извънредна заповед от министъра на енергетиката за налагане на допълнителни задължения към обществото. Това ще рече на ТЕЦ-а да се даде допълнителна квота извън регулаторното решение на КЕВР, като по този начин се покриват пълните разходи за производство. Последното се налага, тъй като регулаторът няма право по закон да даде квота за регулирания пазар на производител, чиито разходи надвишават с 10% прогнозната цена на електроенергията за свободния пазар. В случая определената борсова цена до 30 юни 2020 г. е близо 90 лв./МВтч, а на "Марица изток 2" са и нужни около 150 лв./МВтч.

Дори и при тази схема обаче сметките пак не излизат. Моделът показва, че приходите на централата биха могли да се повишат от 658 до 888 милиона лева, но разходите също нарастват - от 876 на 891 милиона. Освен че дружеството би продължило да губи, макар и само 3 млн. лв., не е ясно как подобна мярка със задължително изкупуване на енергията му ще се отрази на целия енергиен пазар. За да бъде включена ТЕЦ "Марица изток 2" с 4 млн. мегаватчаса на регулирания пазар, участието на другите производители като АЕЦ "Козлодуй" и т.нар. американски централи трябва да се намали. А това неминуемо ще доведе до по-висока средна цена на енергийния микс, следователно до по-високи сметки за ток основно за физическите лица.

Възможното решение

Без съмнение най-голямата въглищна централа в страната e ключов елемент на електроенергийната система и е логично да бъде съхранена като мощност, дори да не работи с пълно натоварване. При настъпване на тежки аварии с частично или пълно разпадане на енергийната система ТЕЦ "Марица изток 2" е в състояние да подпомогне бързото възстановяване и да ограничи разпространението на авариите, тъй като е свързана и на трите основни нива на напрежение - 110, 220 и 400 kV, и регулира честотите им.

Едно от възможните решения за запазването на "Марица изток 2" е въвеждането на механизъм с търгове за капацитети (законов начин да се доплаща на въглищните централи). Той би могъл да осигури необходимите приходи за поддържането на централата, така че тя да изпълнява базисните си функции. Проблемът е, че през последните три години държавата пропусна възможността да подготви такъв и да получи одобрението на еврокомисията. Сега от Министерството на енергетиката казват, че вече работят активно върху въвеждането на механизъм за капацитети, но дори всичко да се случи по техния план, този модел ще може да се прилага само до 1 юли 2025 г., а не до 2030 г., каквато възможност имаше, ако бе въведен преди края на 2019 година.