LNG терминалът в Александруполис премина пазарния тест

Получените обвързващи оферти са за 2.6 млрд. куб.м на година заявяват от "Газтрейд"

Проектът ще бъде въведен в търговска експлоатация през втората половина на 2022 г.
Проектът ще бъде въведен в търговска експлоатация през втората половина на 2022 г.    ©  ''Газтрейд''
Проектът ще бъде въведен в търговска експлоатация през втората половина на 2022 г.
Проектът ще бъде въведен в търговска експлоатация през втората половина на 2022 г.    ©  ''Газтрейд''

Пазарният тест на бъдещия терминал за втечнен газ (LNG) край Александруполис е приключил успешно, обявиха от гръцката компания "Газтрейд", която ще оперира терминала. Получените обвързващи оферти за срок от 15 години са за годишен капацитет от 2.6 млрд. куб.м при заложен технически капацитет на терминала 5.5 млрд. куб.м на година.

В процедурата са се включили както гръцки, така и международни компании и крайни потребители. Тестът далеч надминава опита в други подобни случаи, свързани с нови газови проекти, отбелязват от "Газтрейд".

"Това е много задоволителен резултат, което е стъпка напред за реализирането на проекта и за засилване на енергийната диверсификация и сигурността на доставките в Гърция, на Балканите и по-широката част от Югозападна Европа", коментира изпълнителният директор на "Газтрейд" Константинос Спиропулос.

Проектът е важен и за България, тъй като през януари правителството реши държавната "Булгартрансгаз" да участва в него с 20% дял. Терминалът ще осигурява алтернативни доставки на газ за страната (основно от САЩ, Катар и др.) през интерконектора Гърция - България, който се очаква да бъде завършен в края на годината.