АЕЦ "Козлодуй" си поръчва защитни облекла за 4.1 млн. лв.

Те ще бъдат с различна степен на предпазване в зависимост от рисковете

Предпазни облекла ще има както за работещите в зоната с контролиран достъп в АЕЦ "Козлодуй", така и за тези извън нея
Предпазни облекла ще има както за работещите в зоната с контролиран достъп в АЕЦ "Козлодуй", така и за тези извън нея    ©  Анелия Николова
Предпазни облекла ще има както за работещите в зоната с контролиран достъп в АЕЦ "Козлодуй", така и за тези извън нея
Предпазни облекла ще има както за работещите в зоната с контролиран достъп в АЕЦ "Козлодуй", така и за тези извън нея    ©  Анелия Николова

Малко над 4.1 млн. лв. е предвидени за закупуването на предпазно облекло за служителите на АЕЦ "Козлодуй". В рамките на две отделни обществени поръчки централата търси фирми, които да доставят защитно и работно облекло за енергетиците. Първата поръчка е на стойност малко над 2.8 млн. лв., а втората - за около 1.3 млн. лв. без ДДС.

В конкретния случай поръчката на облекло няма нищо общо с епидемията от коронавируса, а е стандартна процедура за ядрената централа. За предпазване от заразата в централата са променени границите на работното време на различните категории персонал, прекратен е груповият транспорт и са ограничени контактите между хората.

Контролирана зона

Доставката на защитно облекло е за работниците в т.нар. контролирана зона на ядрената централа. Достъпът до нея е ограничен, а на изходите се осъществява контрол на радиоактивното замърсяване на тялото и облеклото на персонала и на изнасяните предмети и материали. Облеклото, което си поръчва АЕЦ "Козлодуй", е именно с такава защита и предпазва работниците и служителите от замърсяване с радиоактивни частици и други видове замърсявания.

Търгът е разделен в 11 отделни позиции за кандидатстване и е на обща стойност 2.84 млн. лв. без ДДС, които ще бъдат осигурени от бюджета на централата, без да се ползва външно финансиране, като средства от ЕС например.

Търсят се отделни фирми за доставка на два вида бонета, чорапи, бели и зелени ръкавици и същите цветове гащеризони, фланелки и ръкавици срещу радиоактивно замърсяване и др.

Поръчката ще се изпълнява за срок от две години, а фирмите могат да подават заявления за участия в срок до 27 април, става ясно от обявлението.

И извън нея

Другата поръчка е с бюджет от 1.33 млн. лв. Те ще бъдат използвани за доставка на работно облекло на хората, които работят извън контролираната зона.

То все пак трябва да служи за предпазване от неблагоприятни климатични въздействия, замърсявания с нетоксичен прах, агресивни вещества, масла и топлина, става ясно от обявлението. Поръчката също е разделена на няколко части и фирмите могат да кандидатстват за доставка на всяко отделно работно облекло.

Срокът за получаване на оферти или заявления за участие е 28 април 2020 г.