КЗК започва секторен анализ за парното

Ведомството на Юлия Ненкова ще проучва как пазарът влияе на конкуренцията

При предишния секторен анализ в енергетиката КЗК не видя проблеми в сектора.
При предишния секторен анализ в енергетиката КЗК не видя проблеми в сектора.    ©  Юлия Лазарова
При предишния секторен анализ в енергетиката КЗК не видя проблеми в сектора.
При предишния секторен анализ в енергетиката КЗК не видя проблеми в сектора.    ©  Юлия Лазарова

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) започва секторен анализ на пазарите на производство, пренос и доставка на топлинна енергия за битови и небитови нужди. Ще се направи проучване и на свързаните с тях пазари на услугата дялово разпределение и на уредите за дялово разпределение. Конкретният повод за проверката, изгежда, е намалението на цената на газа със задна дата и очакването в обществото това да доведе до възстановяване на суми към крайните потребители.

Ако се докаже злоупотреба, глобите за съответните дружества могат да са до 10% от оборота за последната финансова година.

В решението си за образуване на производство от КЗК надълго и нашироко описват административната регулация в сектора и изтъкват, че тя е разпределена между отделни органи - ресорното министерство, енергийния регулатор и др.

Това не е първият път, когато КЗК се занимава с парното - тя на няколко пъти е анализирала Наредбата за топлоснабдяване и нееднократно е санкционирала топлофикационните дружества заради злоупотреби с господстващо положение.

И понижението на газа - под око

От комисията на Юлия Ненкова изтъкват, че следят понижаването на цените на едро на природния газ, считано от 5 август 2019 г. предвид подписания договор между "Булгаргаз" и "Газпром". "Без да навлиза в регулаторната компетентност на КЕВР по отношение на регулирането на цените за топлинна енергия, интерес за КЗК представлява оценката на ефектите от понижаването на цената на суровината върху съответните пазари в сектора", става ясно още от решението за откриване на секторния анализ.

Комисията се интересува и от самите топлофикации - разгледани са били общите им условия за продажба на топлинна енергия за битови и стопански нужди, за продажба на топло на асоциация на клиенти в сгради етажна собственост и др.

Много шум...

В резултат "от събраната до момента информация КЗК не може да достигне до категорични изводи за влиянието на пазарните сили върху поведението на участващите в сектора централно топлоснабдяване предприятия и съответните ефекти върху конкуренцията". Затова именно трябва да бъдат събрани по-подробни данни, които ще бъдат включени в секторния анализ.

Още отсега обаче е ясно, че КЗК едва ли ще открие сериозни нарушения. Причината - последният секторен анализ в енергетиката приключи безславно в края на февруари. Въпреки очакванията антимонополната комисия не даде отговори на въпроса защо често пъти България е рекордьор по борсови цени на електроенергията въпреки наличието на достатъчно мощности и дори извършването на износ.

Не се доказа и връзка на бизнесмена Христо Ковачки с определени електроцентрали, топлофикации и търговци на ток, за които бе поименно сезирана от работодателските организации.