Всички компании ще купуват ток от борсата

Идеята е дори малки магазинчета, фризьорски салони, кафенета и адвокатски кантори да излязат на свободния пазар от 1 октомври

Всички заведения например ще трябва да купуват електроенергията на свободно договорени цени. Малките фирми сега консумират 1/3 от тока с регулирани цени.
Всички заведения например ще трябва да купуват електроенергията на свободно договорени цени. Малките фирми сега консумират 1/3 от тока с регулирани цени.    ©  Надежда Чипева
Всички заведения например ще трябва да купуват електроенергията на свободно договорени цени. Малките фирми сега консумират 1/3 от тока с регулирани цени.
Всички заведения например ще трябва да купуват електроенергията на свободно договорени цени. Малките фирми сега консумират 1/3 от тока с регулирани цени.    ©  Надежда Чипева

Най-мащабната реформа в енергетиката от години насам е напът да се случи в следващите седмици. Днес председателят на енергийната комисия в парламента Валентин Николов внесе предложение за промени в законодателството, с които от 1 октомври всички небитови потребители да бъдат задължени да купуват ток от борсата. Това означава, че дори най-малките търговски обекти като магазинчета, фризьорски салони, кафенета, адвокатски кантори и т.н. ще трябва да излязат на свободния пазар и да сключат договор с търговец на електроенергия.

Към момента няма точно данни колко фирми (обекта) ще бъдат засегнати от промяната, но със сигурност става дума за стотици хиляди. Като обем на потреблението пък това би било над една трета от целия регулиран пазар, за който сега Комисията за енергийно и водно регулиране определя фиксирани цени на тока. Не е ясно и как ще се осигури съответното предлагане на енергия на борсата. Дори да се предположи, че производителите автоматично ще се насочат от регулирания към свободния пазар, то със сигурност цените ще са различни. Никой не може да накара ТЕЦ "Марица-изток 2" например да продава под себестойност, както прави сега за регулирания пазар, за което обаче получава компенсации от държавата.

По-рано през годината имаше идея за подобна либерализация на сектора, но тогава се планираше на борсата да бъдат изведени само небитовите потребители, които са присъединени към разпределителната мрежа на 30 и над 30 киловата мощност - например малка пекарна, хладилно хале или по-голям офис. Сега подобно разграничение не се предлага и дори обектът да се намира в гараж, пак ще бъде обхванат от промените, стига партидата на електромера да е фирмена.

Според Николов целта е новите разпоредби да бъдат одобрени още през юни, така че КЕВР да може да направи своите изчисления за новите цени на тока за бита, като вземе предвид тази промяна.

Какво точно се предлага

Сега Комисията за енергийно и водно регулиране определя цените, по които крайните снабдители (ЕРП) продават електрическа енергия на битови и небитови клиенти за обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение. С предложената от Николов промяна от това изречение отпада думата "небитови", с което на практика всички юридически лица ще трябва да излязат на свободния пазар.

Важно изменение е и това, че електроснабдителните дружества на ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-про" няма да могат директно да осигуряват снабдяването с електрическа енергия на обекти на небитови крайни клиенти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, когато тези клиенти останат без доставчик. В такива случаи потребителите ще изпадат в положение на снабдяване от доставчик от последна инстанция, каквито пак може да са трите ЕРП, но при много по-високи цени на енергията. Именно такава е практиката и в момента при всички потребители на свободния пазар.

КЕВР също така вече ще може да следи за наличието на ограничаващи договорни практики и разпоредби за изключителност, които може да възпрепятстват всички клиенти, независимо от вида им, да сключват договори едновременно с повече от един доставчик или да ограничат избора им на доставчици. При установяване на подобно нарушение ще се налага имуществена санкция от 50 000 до 1 000 000 лв.

Как ще стане промяна

Според законопроекта в 15-дневен срок от обнародването на закона крайните снабдители ("ЧЕЗ Електро", "ЕВН Електроснабдяване" и "Енерго-про Продажби") трябва да изпратят уведомление за прекратяване снабдяването с електрическа енергия, считано от 1 октомври 2020 г., до всеки свой небитов клиент. Вероятно това ще стане по образец изготвен от КЕВР.

Самите потребители пък ще трябва да си изберат доставчик на ток, като от 1 юни влизат в сила нови, доста опростени правила, за това. Единственото, което даден клиент трябва да направи, е да се свърже с избрания нов търговец и да сключи съответния договор с него. Оттам заявлението се подава до съответния мрежов оператор не от клиента, а от новия доставчик на електрическа енергия, при това по електронен път. Целият технически процес се извършва служебно от съответния оператор на електроразпределителна мрежа - дружествата на "ЧЕЗ Електроразпределение", "Електроразпределение Юг" и "Електроразпределение Север".