КЕВР свали със задна дата цената на парното и връща 76 млн. лв. на топлофикациите

Средното понижение е с 10% за периода юли 2019 г. - март 2020 г., като столичната централа получава 59 млн. лв. от "Булгаргаз"

В рамките на 30 дни дружествата ще изчислят какви суми трябва да върнат на клиентите си. На снимката - председателят на КЕВР Иван Иванов
В рамките на 30 дни дружествата ще изчислят какви суми трябва да върнат на клиентите си. На снимката - председателят на КЕВР Иван Иванов    ©  Цветелина Белутова
В рамките на 30 дни дружествата ще изчислят какви суми трябва да върнат на клиентите си. На снимката - председателят на КЕВР Иван Иванов
В рамките на 30 дни дружествата ще изчислят какви суми трябва да върнат на клиентите си. На снимката - председателят на КЕВР Иван Иванов    ©  Цветелина Белутова

Близо 76 млн. лв. с ДДС е сумата, която ще бъде възстановена на 22 дружества от сектор "Топлоенергетика" за доставената на клиентите топлинна енергия през периода 1.07.2019 - 31.03.2020 г., както и за произведения от когенерационните им мощности ток за същия период. Това реши Комисията за енергийно и водно регулиране във връзка с коригирането на цените на природния газ за изминали периоди, след споразумението между "Булгаргаз" и "Газпром".

С връщането на парите средно за страната цената на парното и топлата вода ще падне с 10.1%. Изчислените суми са формирани след като са отчетени разликите в цените на природния газ по отделни месеци, както и потребените от дружествата количества природен газ, обясниха от регулатора. Така на практика споровете от миналата седмица за предстоящата от 1 юли промяна в тарифите стават още по-заплетени. Твърдението на регулатора, че въпреки повишаването на цените спрямо действащите сега, в сравнение с 1 юли 2019 г. ще има понижение от 15% вече не е коректно, тъй като базата се променя.

За (почти) всекиго по нещо

За топлинната енергия на 22 дружества се възстановяват суми в размер 40.1 млн. лв. Тези пари дружествата трябва да възстановят в сметките на потребителите за ползваната от тях топлинна енергия през изминалия период.

За произведената електрическа енергия пък ще им бъдат възстановени 33.3 млн. лв. без ДДС, като тази сума ще бъде приспадната от премиите, които топлофикациите получават от Фонда "Сигурност на електроенергийната система" и реално няма да засегнат потребителите.

"Топлофикация-София" ще получи най-много пари от сумите за възстановяване - 59.4 млн. лв. На второ и трето място са съответно "ЕВН Топлофикация Пловдив" (5.4 млн. лв.) и "Топлофикация Плевен" (5.1 млн. лв.), показва справката на КЕВР.

Сред дружествата, които ще получат най-малко пари пък е "Овергаз мрежи" - едва 35 хил. лв. Но това са суми за произведена електрическа и топлинна енергия, а не за снабдяване на клиенти с природен газ. За последното компанията би трябвало да получи отделни плащания от "Булгаргаз", но точният им размер все още не е известен.

Как ще се връщат

За потребителите на прогнозен отчет корекциите ще бъдат отразени в изравнителните сметки, а за потребителите на реален отчет корекцията ще стане в първата получена от тях месечна фактура, става ясно от решението на КЕВР.

В 30 дневен срок всички топлофикационни дружества ще трябва да направят своите преизчисления и във фактурите на клиентите им ясно да обозначат както съответния период, така и съответното намаление.