Ръст с 11% на потребителите на природен газ за година

Газовите дружества покриват 65% от общините в страната, но това не е достатъчно

Дължината на газоразпределителната мрежа в страната е 5 156 965 м, като през м.г. дружествата са изградили общо 186 771 м
Дължината на газоразпределителната мрежа в страната е 5 156 965 м, като през м.г. дружествата са изградили общо 186 771 м    ©  Юлия Лазарова
Дължината на газоразпределителната мрежа в страната е 5 156 965 м, като през м.г. дружествата са изградили общо 186 771 м
Дължината на газоразпределителната мрежа в страната е 5 156 965 м, като през м.г. дружествата са изградили общо 186 771 м    ©  Юлия Лазарова

Общият брой клиенти на газоразпределителните дружества се е увеличил с 11% на годишна база, но въпреки това домакинствата и фирмите, които използват природен газ, остават малко. Те са общо 120 000, като над 90% от тях са битови потребители, показва справка на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за 2019 г.

Този ръст има своето обяснение - до голяма степен той е резултат от мерките по проекта "Енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ" (DESIREE GAS), финансирана от Международния фонд "Козлодуй", чието изпълнение приключва в края на юни. Целта на проекта, движен от енергийното министерство, бе да стимулира битовата газификация, като подпомогне първоначалната инвестиция за присъединяване около 10 000 домакинства. Безвъзмездната помощ за газификация бе 30% от допустимите разходи за сградна инсталация. Допълнително се финансираше безвъзмездно 100% такса присъединяване.

Тръби и цени

От КЕВР определят като "важна предпоставка" за увеличаване броя на клиентите изграждането на нови свързващи газопроводи. В края на 2019 г. у нас има лицензирани 24 дружества за 35 територии, които обхващат 172 общини, или 65% от всички общини в страната.

Девет от тях обаче снабдяват клиентите си с компресиран природен газ, тъй като липсва връзка на изградената от тях разпределителна мрежа с газопреносната мрежа на "Булгартрансгаз". Това не само повишава крайната цена, но също така силно ограничава възможностите за достигането на услугата до по-голям брой клиенти.

При драстично намалените цени на природния газ и пазарното обвързване на ценовата формула обаче интересът на домакинствата и малките фирми със сигурност ще се увеличи.

Още от Капитал