🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

Изборът на нов доставчик на ток - задължение, но и възможност

От 1 октомври всички фирми трябва задължително да преминат към свободно договорени цени на електроенергията. Кои са основните предимства на реформата.

Изборът на нов доставчик на ток - задължение, но и възможност
Изборът на нов доставчик на ток - задължение, но и възможност

Общо 506 хил. търговски обекта, собственост на над 300 хил. фирми, трябва да започнат да си купуват ток през борсата от 1 октомври. Това е броят на небитовите потребители (по данни на енергийния регулатор), които се снабдяват с електроенергия по регулирани цени също както домакинствата. Сега всички те са законово задължени да излязат на свободния пазар. А за да се случи това, още след 1 септември компаниите трябваше да предприемат съответните стъпки и да изберат нов доставчик на ток - процедурата е така уредена, че има само един десетдневен прозорец в началото на всеки месец, даващ възможност за смяна на електроснабдителя. Реформата ще засегне всички стопански субекти - малките квартални магазини, баничарниците, фризьорските салони, канторите, читалищата, офиси и др. Те и досега можеха да излязат на свободния пазар на ток, но повечето предпочитаха регулирания заради сигурността на тарифите и страха от бюрокрация.

Преминаването от регулиран към свободен пазар обаче вече е почти като смяната на мобилен оператор - от 1 юни 2020 г. влязоха в сила нови правила, с които процедурата за смяна на доставчик на електроенергия както за бизнеса, така и за бита се улесни значително. Сега единственото, което даден клиент трябва да направи, за да осъществи смяната, е да се свърже с избрания нов търговец и да сключи договор с него. Оттам заявлението се подава до съответния мрежов оператор не от клиента, а от но- вия доставчик на електрическа енергия, при това по електронен път. Целият технически процес се извършва служебно от оператора на електроразпределителна мрежа - дружествата на ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-про".

Изборът и смяната на доставчик на електроенергия на свободния пазар може да се извършва всеки месец, стига в договорите да не е уредено друго. Ако заявяването бъде подадено до 10-о число на месеца, смяната става факт от 1-во число на следващия календарен месец. Ако обаче заявката се подаде след 10-о число, смяната ще е факт на 1-ви по-следващия месец.

Тази реформа е голяма стъпка за българската енергетика и трябваше да е факт още преди няколко години, тъй като премахва възможностите за изкривяване и кръстосано субсидиране в сектора. Дълги години дребните и средните фирми плащаха по-висока цена на тока, като по този начин субсидираха битовите потребители по политически причини. Либерализацията обаче бе отлагана многократно заради страха от "политическата цена". Катализатор на либерализацията на пазара на електроенергия сега е появата на още по-висок политически залог - затварянето на въглищните мини и ТЕЦ-ове. Европейската комисия е поставила излизането на всички фирми на свободния пазар на ток като условие за одобряването на т.нар. механизъм за капацитети - схема, чрез която държавата ще може да поддържа живи въглищните централи и най-вече ТЕЦ "Марица-изток 2".

Следващата стъпка е и битовите потребители да бъдат изведени на свободния пазар на ток, като се очаква това да се случи от 1 юли 2021 г. Дотогава е и крайният срок за фирмите, които не са си избрали търговец на ток, да могат да се снабдяват служебно от досегашния си доставчик (ЧЕЗ, ЕВН или "Енерго-про"), но по свободно договорени цени. След това, ако нямат договор с търговец, ще бъдат прехвърлени към т.нар. доставчик от последна инстанция, при който цената на тока е 2.5 пъти над съответната борсова стойност за деня.

Със сигурност либерализацията на пазара ще ограничи ролята на държавата и административното определяне на цените и ще увеличи конкуренцията и предлагането на по-атрактивни услуги в сектор, смятащ се за изключително консервативен и статичен. Това от своя страна ще направи бизнеса по-активен в търсенето на по-добри оферти, а в някои случаи и в търсенето на възможности за енергийна ефективност, собствено производство и смарт решения.

Ето и основните предимства на реформата:

1. По-конкурентни цени

Повечето конкуренция неминуемо ще доведе и до по-добри цени. Освен това свободният пазар отразява директно това, което се случва в икономиката, и сегашната ситуация е добър пример за това - заради ограниченията покрай коронавируса и затварянето на предприятията борсовите цени на тока паднаха драстично. Ефект, който потребители на регулирания пазар не усетиха. Така например за един квартален хранителен магазин, чиято сметка за ток обикновено е около 200 лв., в последните четири месеца тя би паднала на средно 150 лв., ако се снабдяваше по свободно договорени цени.

Разбира се, както върви надолу, борсовата цената на тока може да върви и нагоре, защото зависи от търсенето и предлагането. През юли например имаше скок от 20% спрямо юни, макар че все още е с над една трета под нивата от юли 2019 г. Затова е добре клиентите да направят проучване както сред търговците, така и на техните оферти. Предлагат се множество различни варианти за снабдяване с електроенергия - фиксирани цени за определен период, борсови цени плюс надбавка, фиксирана компонента за определено количество и след това плаваща тарифа и т.н

2. Повече прозрачност

Със сигурност едно от големите предимства от напускането на електроснабдителните дружества на регулирания пазар и преминаването към алтернативен доставчик е пълната прозрачност на потреблението и възможностите за активно управление на консумацията. Освен стандартните доставчици, които и досега обслужват големите индустриални потребители, на пазара вече има и редица нови играчи като "Токи", фокусирани именно върху нуждите на малките и средните бизнес клиенти. Компанията е първата дигитална платформа за доставка на ток в България и предлага онлайн цялата услуга по преминаването от регулиран към свободен пазар на ток, така че клиентите не е нужно да посещават офис или да вадят каквито и да било документи на хартия.

Информацията, която трябва да се предостави, е само ЕИК на фирмата. Ако се осигури и последна фактура от досегашния доставчик на ток, процедурата се улеснява още повече, тъй като няма да има нужда от допълнително попълване на данни от идентификаторите на електромерите.

След това договорът с "Токи" се генерира по изцяло по електронен път и клиентът може да го подпише с електронен подпис, включително мобилен такъв, издаващ се на момента онлайн.

Всички разходи за потребената енергия, плащания и всякаква търговска информация могат да се следят онлайн и през специалното мобилно приложение, даващо пълна прозрачност на услугата

3. По-голям избор от услуги

Това, което със сигурност клиентите не са имали до момента и ще получат, излизайки на свободния пазар, е избор между различните услуги. Досега всички малки и средни фирми се снабдяваха с регулаторно определена електроенергия по фиксирана цена в рамките на година и нямаха никаква алтернатива в това отношение. Търговците на ток обаче могат да предлагат гъвкави решения, съобразени с индивидуалните потребности на всеки бизнес. "Токи" например също дава възможност за фиксирана цена на тока за срок от 12 или по-малко месеца, която е значително по- ниска от регулираната цена в момента.

"Токи" предлага и плаваща тарифа, определяща се на базата на актуалната борсова цена плюс фиксирана месечна такса за обслужване. В ситуации като сегашната това би било изключително изгодно, тъй като боровата цена на тока се понижи с около 50% през април и май, а за юни и юли остава далеч под нивата от 2019 г., докато на регулирания пазар промяна няма.

С предстоящото тази есен пазарно обединение на Българската независима енергийна борса с румънската и с унгарската борса определената цена за клиентите би била още по-добро решение, тъй като рискът от сегашната волатилност ще се сведе до минимум.

Все пак, предупреждават от "Токи", бизнесът с ток е сезонен и цикличен и е възможно да има и резки скокове на борсовите цени през зимните месеци. Всяка фирма трябва да вземе обмислено решение дали да поеме пазарния риск

4. Зелен ток

Съвсем нова "екстра" за бизнеса на българския пазар е възможността за снабдяване с изцяло зелен ток. Това е електричество със сертификат за произход от ВЕИ генератори, така че всички, които искат да се чувстват ангажирани с опазването на околната среда, ще могат да използват зелена енергия. Офертата на "Токи" за тази услуга е фиксирана за срока на договора цена, но малко по-висока от тази на стандартната електроенергия - с около 1 ст./кВтч. При използването на зелен ток оскъпяването би било около 6% над обичайната месечна сметка

5. Дигитално управление

Безспорен бонус за клиентите от преминаването към свободния пазар е дигитализацията. От "Токи" гарантират, че са осигурили възможност всичко да става само за няколко минути, максимално лесно, от компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Цялата комуникация също е дигитална, процесите са автоматизирани и всички въпроси ще се решават дистанционно. Реално излизането на свободния пазар не изисква никакви технически промени в мрежата, а единствената разлика е в предоставянето на търговската услуга, която може да бъде много по-атрактивна.

Добре е да се знае, че при първа смяна на доставчик от регулирания пазар с доставчик по свободно договорени цени и в случай че обектът е с инсталиран електромер за почасово отчитане, клиентът има право да получи безплатно информация за почасовата си консумация за период до две години назад от съответното ЕРП, което обслужва обекта. Това е важно, тъй като именно на тази база търговците на ток могат да изготвят конкретна оферта, съобразена с графика на потребление, така че клиентът да оптимизира допълнително разходите си

Вижте повече на toki.bg