"Топлофикация - София" очаква загуба 59 млн. лв. за 2020 г.

Дружеството се надява на печалба и планира инвестиции за над 800 млн. лв. в годините до 2024

И настоящата 2020 г. не се предвижда да бъде добра за финансите на столичното парно. "Топлофикация - София" очаква да завърши годината със загуба от малко над 59 млн. лв. Това става ясно от проекта на бизнес план за периода 2020-2024 г., който ще бъде разгледан от Комисията за енергийно и водно регулиране в сряда. Планът предстои да бъде приет и от Столичния общински съвет.

Все пак от компанията отчитат положителна тенденция - дружеството завърши 2019 г. със загуба около 80 млн. лв. при очакван минус от около 96 млн. лв. "По-голямата част от загубата е следствие на по-големите разходи за купуване на квоти, непризнати разходи и задължения към "Булгаргаз", обясни преди дни директорът на "Топлофикация - София" Александър Александров пред БНР.

"Опитваме се да оптимизираме този компонент с кредит от Българската банка за развитие, който ще ни осигури пари, с които дружеството ще може да оперира през следващите три месеца и половина, когато трябва да изравняваме сметките", каза още той.

Заявката му идва само няколко месеца след като стана ясно, че текущите задължения на "Топлофикация - София" към "Булгаргаз" са около 200 млн. лв. и са се увеличили почти двойно от есента насам. Отделно през февруари стана ясно, че събираемостта на сметките е 97%, но просрочията са за около 380 млн. лв.

Все пак от столичното парно са оптимисти и смятат, че компанията би могла да излезе на печалба в следващите години. Като основна цел от дружеството си поставят финансово стабилизиране и създаване за условия за развитие. От ръководството очакват още през 2021 г. то да регистрира скромна печалба от около 8 млн. лв., която постепенно да нараства и до 2024 г. да достига близо 32 млн. лв.

Ударни инвестиции

На фона на очакванията си за печалба в следващите години от "Топлофикация - София" залагат и на амбициозна инвестиционна програма. Бизнес планът отчита необходимостта от мащабно обновяване на производствените съоръжения, като общата стойност на инвестициите за периода 2020 - 2024 г. е в размер на малко над 830 млн. лв.

Основните проекти за периода включват изграждането на инсталация за оползотворяване на RDF, в която се планира да бъдат вложени общо 308 млн. лв. до 2024 г. Само през тази година разходите по инсталацията се изчисляват на 64.3 млн. лв., прогнозират от дружеството. Предвижда се също изграждане на когенерационни модули, пускане в експлоатация на пет газови и три парни турбини и др.