НЕК излезе на печалба от 50 млн. лева

Въпреки това дружеството остава в тежко финансово състояние и има проблем с разплащането на задълженията си

   ©  Анелия Николова
   ©  Анелия Николова

Националната електрическа компания (НЕК) отчита печалба от 50.3 млн. лв. за полугодието на 2020, показва финансовият отчет на дружеството. Това е значително подобрение спрямо същия период на м.г., когато печалбата бе 32.2 млн. лв.

Причината за подобрените финанси на НЕК е увеличеното потребление на електроенергия от битовите потребители след въвеждането на извънредното положение през март. Тогава хората масово започнаха да работят от домовете си, а детските градини и училищата минаха на онлайн режим, което измести потреблението на ток от свободния към регулирания пазар.

Въпреки положителния резултат обаче няма съществено подобрение в общото състояние на НЕК, като компанията отново изпитва затруднения при обслужване на задълженията си, по-голямата част от които са към БЕХ.

НЕК продължава да работи в условията на отрицателен оборотен капитал и влошен паричен поток, става ясно още от отчета. Към края на юни той е в размер на -997.3 млн.лв., като в сравнение със същия период на м.г. се отчита леко влошаване (-989.2 млн.лв.), показват данните.

Общата сума на пасивите на НЕК се изчислява на близо 4 млрд. лв.

Срив на борсата

Отчетните приходи от продажбата на ток през борсата са с почти 50% по-малко - 28.8 млн. лв. спрямо 55.5 млн. лв. за същия период на 2019 г. Освен заради повишеното потребление на регулирания пазар НЕК е участвала на борсата и с ограничено производство от ВЕЦ заради пестене на водни ресурси в язовирите, предимно през първото тримесечие.

Регулиран пазар = повече приходи

Продаденият ток за крайните снабдители (ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-про") през първото полугодие на 2020 г. е 7.8 млн. мВтч, което е увеличение от 2%. Отчетените приходи от продадена електроенергия обаче нарастват с 16.9% до 761 млн. лв. Това е така заради действащата по-висока продажна цена през първото полугодие на настоящата година, която е 89.67 лв./мВтч, докато през същия период на предходната 2019 г. тя бе 71.71 лв./мВтч.

Реалните разходи за закупуването на ток обаче са значително по-големи - 155 лв./мВтч., т.е. НЕК и тази година ще продължи да купува скъп ток, а да го продава по-евтино, за което след това получава компенсации от Фонд "Сигурност на електроенергийната система", както и от т.нар. цена "задължение към обществото".