Типовият договор за снабдяване на фирмите с ток предизвика критики от търговците

Документът ще бъде одобрен от КЕВР на 1 септември и трябва да уреди отношенията между бизнес клиентите и служебните им доставчици на ток

Срокът, в който се приемат възражения и становища по проекта на типов договор, е 14 дни, съобщи председателят на КЕВР Иван Иванов.
Срокът, в който се приемат възражения и становища по проекта на типов договор, е 14 дни, съобщи председателят на КЕВР Иван Иванов.    ©  Анелия Николова
Срокът, в който се приемат възражения и становища по проекта на типов договор, е 14 дни, съобщи председателят на КЕВР Иван Иванов.
Срокът, в който се приемат възражения и становища по проекта на типов договор, е 14 дни, съобщи председателят на КЕВР Иван Иванов.    ©  Анелия Николова

Серия от забележки отправиха търговците на ток към предложения от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) проект на типов договор за доставка на електроенергия, по който крайните снабдители на ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-про" ще снабдяват всички бизнес клиенти, които не са си избрали друг доставчик до 1 октомври.

Документът бе обсъден днес, а финално ще бъде одобрен от регулатора на 1 септември, но съществени промени в съдържанието му едва ли ще има. Най-общо клаузите в него са подредени в 10 части, които съдържат предмета на договора, срока и условията за влизането му в сила, правата и задълженията на страните, цени, фактуриране и плащания и др.

Типовият договор е важен, защото от 1 октомври всички малки фирми ще бъдат задължени да излязат на свободния пазар и трябва да си изберат доставчик на електроенергия. По официални данни става въпрос за около 500 000 обекта, които сега се снабдяват по регулирани цени. Ако обаче по една или друга причина не успеят да се споразумеят с някой търговец на ток, снабдяването им ще продължи от досегашния доставчик, но вече по свободно договорени цени. За да няма дискриминация между потребителите, се въвежда типов договор за всички тях, който ще прилагат ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-про". Основната цел на типовия договор е да бъдат уредени правата и задълженията на страните, условията за доставка на електрическа енергия и за прекратяване на отношенията.

Забележки

От ЧЕЗ подкрепиха уреждането на отношенията дружества - клиенти чрез типов договор, но заявиха, че ще внесат и свое становище за начина, по който трябва да изглеждат контрактите.

Според Зорница Генова от компанията трябва да бъде внесена яснота по отношение на задълженията на клиентите за плащането от тяхна страна на мрежовите услуги и цените на балансиращата енергия. Сходен коментар направиха и от ЕВН.

Според Мая Манолова от движението "Изправи се.БГ" пък липсват изисквания за качеството на доставяната електроенергия и правила за прекъсване на електроснабдяването. "Клиентите предварително нямат получен типов договор, за да се запознаят с него, и това ще създаде смут, хаос, обърквания", коментира тя.

Неясноти

В началото на месеца от КЕВР публикуваха списък на всички 49 лицензирани търговеца на ток с техните координати в опит за улеснят потребителите в избора и връзката им с доставчиците. И до момента обаче нито от регулатора, нито от Министерството на енергетиката са подели информационна кампания за излизането на всички бизнес клиенти на свободния пазар на ток. Единствено на 10 юли от ведомството на Теменужка Петкова публикуваха "основните стъпки" за либерализацията.

Според тях до 30 септември всеки небитов клиент следва да сключи договор с доставчик на електрическа енергия по свободно договорени цени или да остане при досегашния доставчик в ролята му на търговец на електрическа енергия с типов договор. Все пак за фирмите се предвижда гратисен период - те могат да отложат избора си на доставчик до 1 юли 2021 г., като през това време ще се снабдяват от "ЧЕЗ Електро България", "ЕВН България Електроснабдяване" и "Енерго-про Продажби".

Ако обаче не излязат на свободния пазар до този срок, те ще се снабдяват от т.нар. доставчик от последна инстанция при значително по-високи цени - 250% над актуалните на борсата.