HELLENIC PETROLEUM приключи сделка за фотоволтаичен проект в Козани, Северна Гърция

Общата стойност на инвестицията се изчислява на 130 милиона евро

HELLENIC PETROLEUM приключи сделка за фотоволтаичен проект в Козани, Северна Гърция
HELLENIC PETROLEUM приключи сделка за фотоволтаичен проект в Козани, Северна Гърция

На 1-ви октомври 2020 г. HΕLLENIC PETROLEUM (HELPE) - най-голямата индустриална и търговска група в Гърция, финализира процедурата по придобиване на силно портфолио от фотоволтаични проекти в последен етап на лицензиране, намиращи се в района на гр. Козани, Гърция. Сделката се реализира чрез ELPE RENEWABLES, дъщерно дружество изцяло собственост на Групата HELPE. Проектите са придобити от базираната в Германия JUWI - водеща компания в създаването и реализирането на международни проекти в сферата на възобновяемите енергийни източници.

След приключването си фотоволтаичният проект ще бъде най-мащабната инициатива за генериране на енергия от възобновяеми източници в Гърция и един от най-големите соларни проекти в Европа с обща планирана инсталирана мощност от 204 MW.

Общата стойност на инвестицията се изчислява на 130 милиона евро, като за повече от 35% от материалите, оборудването и човешкия ресурс ще се използват гръцки източници. По време на строителния етап се очаква да се създадат над 350 работни места за жители на региона. По-конкретно - проектът включва изграждането на 18 фотоволтаични системи, обхващащи площ от 4400 декара. Изграждането се планира да започне през октомври и ще продължи 16 месеца, така че паркът да влезе в експлоатация до първото тримесечие на 2022 година.

Годишното производство на електроенергия се изчислява на 350 Gwh, което е достатъчно да снабдява с чиста енергия с нулеви емисии над 75 000 домакинства и да спестява 320 000 тона емисии на въглероден диоксид на годишна база, което е равно на 1.1 млн. декара горска площ.

Проектът е част от изпълнението на средносрочната стратегическа цел, поставена от ръководството на групата HELPE, предвиждаща производството на 600 MW от инсталирани ВЕИ съоръжения до 2025 г. и 50% подобрение на екологичния отпечатък на Групата до 2030 г.

Допълнително, на 5 октомври 2020 г., HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC - дъщерно дружество изцяло собственост на Групата HELPE, успешно реализира нова емисия облигации на стойност €99.9 млн., с доходност от 2.42%. Те формират една обща серия с предишно издадените облигации от HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC с падеж месец октомври 2024 година и бяха предложени посредством частно пласиране. Новоиздадените облигации бяха изцяло записани на избрани институционални инвеститори, като водеща е Европейската банка за възстановяване и развитие, която притежава 75% от тях.

Това действие е в подкрепа на подобряване и диверсификация на инструментите за финансиране на Групата, като по този начин осигурява стабилно присъствие на международните капиталови пазари с участието на водещи финансови институции. Същевременно се постига допълнително намаление на разходите за финансиране. Привлечените средства ще бъдат използвани единствено за реализацията на този важен проект за ВЕИ в Козани.

Андреас Сиамисис - тлавен изпълнителен директор на HELPE, коментира: "Имаме огромното удоволствие да обявим приключването на процеса по придобиването на фотоволтаичния проект за енергия от възобновяеми източници в Козани, както и осигуряването на неговото финансиране. Това потвърждава нашия ангажимент да ускорим стратегия си за преход към чиста енергия и диверсификация на портфолиото, въпреки кризата с COVID-19. В същото време осигуряваме материален принос както за местната, така и за националната икономика. Допълнително, успешно завършилото финансиране в тази нестабилна среда и с участието на ЕБВР представляват вот на доверие в стратегията на Групата за диверсифициран модел и приноса й за подобряване на околната среда."