България е променила срока на договора с Arkad за строителството на "Турски поток"

Неустойки за забавянето няма да има, а новата дата за завършване на целия газопровод през страната е 15 декември 2020 г.

Изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов не е кометирал публично факт, че саудитския консорциум Arkad буквално е превзето от руснаци.
Изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов не е кометирал публично факт, че саудитския консорциум Arkad буквално е превзето от руснаци.    ©  Надежда Чипева
Изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов не е кометирал публично факт, че саудитския консорциум Arkad буквално е превзето от руснаци.
Изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов не е кометирал публично факт, че саудитския консорциум Arkad буквално е превзето от руснаци.    ©  Надежда Чипева

Без каквото и да е публично обявление държавната компания "Булгартрансгаз" е подписала анекс към договора със саудитския консорциум Arkad за изграждането на "Турски поток" през България. С него са променени сроковете за изпълнение на проекта, решено е да няма неустойки за строителя за забавянето до тук и за капак - че България ще плаща лихви върху половината от цената, независимо дали сумата бъде платена предсрочно или не. Иначе общата крайна цена не се променя - 1.32 млрд. евро.

Самото допълнително споразумение е подписано още на 2 септември, но се вижда публично едва тази седмица. По същия начин, с над месец закъснение, бяха публикувани и договорите с подизпълнителите на Arkad, които са основно руски и беларуски фирми. Смият консорциум Arkad пък вече се управлява от руския гражданин Юрий Швецов, който е подписал и анекса с "Булгартрансгаз".

Какво е новото

Според първоначалния договор с Arkad, подписан на 19 септември 2019 г., газопроводът от турската до сръбската граница трябваше да бъде завършен на два етапа. Първият - до 250 дни, така че да осигури техническа възможност за пренос на газ, използвайки наличната инфраструктура на "Булгартрансгаз", и вторият - до 615 дни, в който всичко трябва да е готово. Първият срок изтече на 4 юни 2020 г., тъй като самото възлагателно писмо за старт на строежа е от 24 септември 2019 г. И към момента обаче не е осигурена възможност за пренос на газ, като полагането на тръбите продължава, макар да няма официални данни на колко процента е изпълнението.

С анекса двата срока са обединени в един нов - от 448 дни, до който Arkad се ангажира да изгради напълно продължението на "Турски поток" през България. Това означава, че новата финална дата е 15 декември. По-интересното е, че в допълнителното споразумение изрично е записано, че неустойки за закъснението по проекта, както и за промяната на сроковете няма да се налагат.

Самият консорциум Arkad мотивира закъснението от първоначалния график с извънредната ситуация около коронавируса и забавени доставки на оборудване от Италия. Представят се и сертификати за форсмажор, но не става ясно кой е техният издател.

Държавната "Булгартрансгаз" е обявила още, че за периода от 1 януари до 31 март 2021-а има допълнителен резервиран капацитет за газопровода на изходната точка при Сърбия, извън този на "Газпром" (но името не е публично обявено). Поради това е предвидено, ако има ново забавяне на строежа и няма как от Нова година да се осигури преноса на газ, неустойките, които държавната компания ще трябва да плати по този договор, да бъдат поети от Arkad. По отношение на договора с "Газпром" няма предвидени неустойки за забавяне при осигуряването на трасе за пренос на газ към Сърбия, което може да се обясни с факта, че именно руската компания стои зад изграждането на газопровода.

Неизбежното оскъпяване

По принцип, според проведената процедура, цялото финансиране за проекта трябва да се осигури от избрания строител - в случая Arkad, а "Булгартрансгаз" да изготви погасителен план със срок от 120 месеца и годишна лихва от 4.1% (предложена от изпълнителя). Средствата за месечните плащания към Arkad трябва да се набавят от таксите за пренос. Така, при офертна цена от 1.1 млрд. евро (2.15 млрд. лв.) без ДДС или 1.32 млрд. евро (2.58 млрд. лв.), като се приспадне платения аванс от 153 млн. евро, крайното плащане с оскъпяването (лихвата) трябваше да стигне до 3 млрд. евро с ДДС. Реално обаче "Булгартрансгаз" успя да осигури чрез кредити и собствени средства финансиране за предсрочно погасяване на дължимите към Arkad суми, за да намали оскъпяването.

От подписаното сега допълнително споразумение става ясно, че предсрочно погасената сума ще достигне до 517 млн. евро и съответно за тази сума няма да се начисляват лихви от 4.1% от Arkad. Също така обаче е записано, че за останалата част от сумата (грубо около 660 млн. евро) общото оскъпяване, което Arkad няма да начисли се ограничава само до 3.8 млн. евро. Лихвата за период от 10 години върху тази сума обаче би била около 140 млн. евро, които "Булгартрансгаз" очевидно ще трябва да плати независимо дали плати предсрочно или не.