Рестарт на столичното парно: намери ми 500 милиона

"Топлофикация София" трябва да произвежда три пъти повече ток, за да започне да печели

Темата накратко
  • За да бъде спасена, "Топлофикация София" трябва да стане електроцентрала, съизмерима с ТЕЦ-овете в комплекса "Марица-изток".
  • Нужните инвестиции от около 500 млн. лв. обаче не могат да бъдат осигурени от дружеството, чиито дългове са 800 млн. лв. и непокрита загуба над 750 млн. лева.
  • Възможен вариант е финансирането да бъде осигурено от държавната ББР.

"Топлофикация София" е най-големият екологичен проект в столицата. Може да звучи изненадващо или дори странно, но е факт. На парното разчитат 450 хил. домакинства, публични сгради, училища и детски градини. И ако то спре, въглеродният отпечатък ще се увеличи с цели 267% при използването на други средства за отопление, тъй като няма реална възможност за еквивалентна замяна на топлинната с електрическа енергия - мрежата буквално ще се изпържи заради неразчетеното натоварване.

Накратко: централното отопление е най-чистото от екологична гледна точка решение за масово отопление в София и към момента няма алтернатива. Затова независимо от лошото финансово състояние - близо 800 млн. лв. дългове и над 750 млн. лв. натрупана загуба, дружеството не може да фалира или да спре да работи. А въпросът със стабилизирането му и бъдещата модернизация е от основно значение.

Възможните решения са две - или увеличаване на приходите през цената на парното и топлата вода, или оптимизиране на разходите и промяна на бизнес модела. Първото ще е неприемливо както от политическа, така и от социално-икономическа гледна точка. А за второто се изисква професионален мениджмънт, който не просто взима заплати, а работи за реален ефект. Както и огромен финансов ресурс.

Проектът с главно П

Която и да е топлофикация по принцип трудно може да започне да печели от парното отопление. Основният източник на печалба за такива дружества е произведената като допълнителна дейност електроенергия - за нея държавата в лицето на Комисията за енергийно и водно регулиране дава значително по-висока преференциална цена. Проблемът на "Топлофикация София" е в това, че при 3.5 млн. МВтч топлинна енергия тя произвежда едва 800 хил. МВтч ток. А причината е, че в изминалите десетилетия е пропусната възможност да се инвестира в нови инсталации за комбинирано производство и модернизация на старите. При всички останали топлофикации в страната съотношението ток - парно е 1:1.

Точно затова основното и най-важно условие, за да спре "Топлофикация София" да трупа задължения, са инвестициите в нови производствени мощности. "Трябва да повишим ефективността на производството си от 20 на 55%. Това ще донесе необходимите допълнителни приходи и ще спре натрупването на нови задължения, без да се отрази на цената. Разбира се, оптимизацията на текущите процеси и разходи не трябва да спира в нито един момент", каза за "Капитал" директорът на столичното парно Александър Александров.

Още преди година Валентин Терзийски, който е член на надзорния съвет на дружеството, заяви, че се работи по изготвянето на стратегия за оздравяване на компанията, като към онзи момент вече беше извършен технически одит на всички топлофикационни съоръжения, направени бяха предпроектни проучвания, както и финансово-икономически модел за необходимите инвестиции. Най-общо плановете включват изграждането на нови мощности за производство на електроенергия - общо 300 МВт. За сравнение - наличните сега съоръжения са с капацитет 239 МВт. С изпълнението на проекта се очаква производството на електроенергия да достигне 3.4 млн. МВтч, което ще нареди компанията сред основните генериращи мощности в страната. А това ще увеличи значително приходите от електроенергия - от 120 на 420 млн. лв., което при добро управление може да осигури възможност за покриване на задълженията и средства за нови инвестиции. Нещо повече - това ще стане при намаление на цените на топло- и електроенергията. След въвеждането в експлоатация на всички нови мощности през 2024 г. съгласно действащата методика за ценообразуване на КЕВР се предвижда намаление на тарифите съответно: на електрическата енергия с близо 15% на (от 168.73 лв./МВтч на 144.00 лв./МВтч) и на топлинната енергия с близо 20% (от 82.09 лв./МВтч на 64.50 лв./МВтч).

"Все по-близо сме до изчистването на окончателното техническо задание както в технологичен, така и във финансов аспект. Това, което към този момент е абсолютно безспорно, е, че ще търсим доставчици на оборудване след провеждането на международен търг за избор на изпълнители. Ще търсим оборудване, което ще позволи нови, по-съвременни горивни процеси от възобновяеми източници, които ще покрият изискванията и на "Зелената сделка", коментира Александров. По думите му се очаква всички планирани когенерационни инсталации поетапно да бъдат изградени до края на 2023 г. Параметрите на инвестицията обаче все още не са ясни. Дори възможностите и техническите решения продължават да са в процес на обсъждане.

Кой ще им даде пари

Големият въпрос е как ще бъдат осигурени необходимите средства за тази инвестиция, които се изчисляват на половин милиард лева. От представените пред КЕВР стратегии за развитие на дружеството, а и от други документи се подразбира, че има очакване дълговете на "Топлофикация София" да нараснат с поне 400 млн. лв. в следващите години. В тази връзка Александров казва, че се предвиждат инвестиционни кредити, които да обезпечат стратегията за развитие чрез инсталиране на нови мощности, но не дава повече подробности. По информация на "Капитал" от източници от енергийния сектор обаче от няколко месеца се водят многостранни преговори между "Топлофикация", столичната власт, правителството и държавната Българска банка за развитие за отпускане на инвестиционен заем. В това има известна логика, тъй като е малко вероятно търговски банки да финансират столичното парно при добри условия предвид огромните дългове и натрупаната загуба.

Според изпълнителния директор на топлофикацията обаче обезпечаването на финансирането на инвестиционната програма за изграждане на мощности събуждало много сериозен интерес във всички финансови институции. "Водени са и се водят разговори с различни търговски банки, включително и международни, в търсене на най-добрите условия за топлофикационното дружество и неговите клиенти", казва още той.

Пак по информация на "Капитал" се обсъжда и възможността ББР да финансира и част от дълговете на компанията към държавната "Булгаргаз", които през годините постоянно се задържат на 100 млн. лв. въпреки няколкото намеси на БЕХ и Министерството на енергетиката. По този повод Александров казва, че се разглеждат различни възможности за преструктурирането на текущите финансови задължения към "Булгаргаз", но не споменава ролята на ББР.

Какво още

Другата възможност за подобряване на състоянието на "Топлофикация София" е оползотворяването на RDF отпадъци от столичния завод за боклук. За изграждането на такава инсталация има споразумение между ЕИБ и Столичната община, както и генерално одобрение на проекта от Европейската комисия. Дори да се случи подобна инвестиция обаче, тя би имала по-голяма ефект за управлението на боклуците в София, отколкото за самото парно - може да замени максимум 10% от консумацията на природен газ, и то при спорна екологична цена.

Според Александров либерализацията на пазара на газ и възможностите, които това предоставя за постигането на по-добри пазарни условия, също имат ефект. Той дава и пример с постигнатите на газовата борса договорености за отложено плащане с 90 дни на закупените количества газ. Засега от борсата се осигуряват около 10% от необходимия природен газ, като стремежът е да се достигнат между 30% и 50%.

От края на 2019 г. "Топлофикация София" се включи за първи път самостоятелно и в търговията с ток на Българската независима енергийна борса, след като дотогава посредник при сделките беше свързаната с Христо Ковачки "Гранд енерджи дистрибюшън". Засега няма обявен конкретен ефект от тази промяна, но грубите сметки показват няколко милиона лева спестени разходи.

Освен това още в началото на годината след споразумение със синдикатите е започнал и процес по оптимизиране състава на администрацията в дружеството, като вече са съкратени 20% от служителите. "Това стана възможно благодарение на започналата дигитализация на част от административните процеси, с които бяха постигнати и по-голяма бързина и прозрачност в работата на дружеството", обяснява Александров.

Доверието

Каквито и реформи и модернизации да се правят обаче, най-важно за дружеството е доверието на клиентите - не само редовното плащане на сметките, но и по-малко отказали се от услугата. От "Топлофикация" смятат, че вече са направили голяма крачка напред за подобряване на обслужването с осигурения достъп до част от данните онлайн, а статистиката на дружеството отчита 10.5 хиляди нови абонати за последните 5 години.

Но това е недостатъчно. От една страна, през лятото отново имаше куп проблеми с изравнителните сметки, неразбиране на начисленията, множество жалби и бавна реакция от страна на дружеството. А от друга, се харчат огромни средства за присъединяване на нови сгради, докато стари с изградени инсталации се отказват от услугите на столичното парно точно заради съмненията в коректността на сметките.

Промяната според Александров обаче е в ход. По думите му работата с новата информационна система позволява на експертите да фокусират усилията си не в събирането, обобщаването и обработването на данни от различните системи, а в превенцията, контрола и анализа на тези данни. "В момента може да се проследи цялата история на абоната - всички издадени документи, извършени плащания, контакти, жалби и др. Достъпът до тази информация е бърз, което е от значение за навременното обслужване на клиентите. Плановете са цялата информация да бъде достъпна за крайния клиент онлайн, така че да се подобри комуникацията с потребителите", каза още директорът.