"Овергаз" се сбогува с "Газпром"

"Овергаз" се сбогува с "Газпром"

Компанията на Сашо Дончев ще получи кредит от 117 млн. евро, с част от които ще приключи раздялата с руското дружество

Румяна Гочева, Ивайло Станчев
41844 прочитания

© Надежда Чипева


Темата накратко
 • След няколко години подготовка дружеството на Сашо Дончев е напът да откупи акциите си от руската компания.
 • За целта ще бъде изтеглен кредит от 117 млн. евро от група банки.
 • Процедурата няма да окаже влияние върху бизнеса, тъй като двете компании отдавна влошиха отношенията си.

Започналата през 2016 г. раздяла между групата "Овергаз" на Сашо Дончев и руската корпорация "Газпром" е напът да приключи. Цената на "развода" е висока - вероятно около 230 млн. лв., и за да я плати, Дончев, чрез дружеството си "Овергаз мрежи", ще изтегли кредит от 117 млн. евро през няколко банки. Съкредитополучател ще е "Ес Дий проджект", която е собственост на "Овергаз мрежи", а солидарни длъжници ще са "Овергаз холдинг", "Овергаз инк" и лондонската DDI Holding, отново собственост на бизнесмена Сашо Дончев.

От документи, публикувани на 12 януари в Търговския регистър, се вижда, че за отпускането на внушителната сума е вписан особен залог върху самото "Овергаз мрежи" и имуществото му, както и вземания и акции в дружества от групата. Кредитополучателят е собственик на цялата газова мрежа на групата и реално през него се осъществяват търговията и доставката на газ към крайни клиенти.

Пред "Капитал" от "Овергаз мрежи" отказаха да коментират темата с мотива, че процедурата по отпускането на кредита все още не е приключила, но обясниха, че ще дадат подробности в края на месеца, когато се очаква да се случи и самото усвояване на средствата.

Протокол от заседание на съвета на директорите на компанията от август м.г. обаче показва, че 100 млн. евро се планира да бъдат насочени към обратното изкупуване на акции, а по-всичко личи, че ще се погасяват и задължения към руснаците.

Към 31 декември 2019 г. "Овергаз инк", което притежава 38.47% от акциите на "Овергаз мрежи", дължи малко над 202 млн. лв. на "Газпром експорт". В годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., който е публикуван през септември 2020 г., се казва, че ръководството на компанията смята, че е в състояние да осигури финансиране за покриване на задълженията към руската компания.

Началото на края

Именно в "Овергаз инк" е връзката между Сашо Дончев и руснаците - 50% от акциите се държат от "Овергаз холдинг", а останалите 50% - от "Газпром експорт" и "Газпром". На практика до 2016 г. точно "Овергаз инк" беше шапката на целия бизнес на групата "Овергаз", но след като в края на 2015 г. "Газпром" спря доставките за своето дъщерно дружество в България, започнаха и промените.

Мажоритарният пакет акции на "Овергаз мрежи", което дотогава беше 100% собственост на "Овергаз инк", премина в ръцете на регистрираната във Великобритания DDI Holding ltd. Тя чрез свързано дружество е изцяло собственост на Сашо Дончев и членовете на неговото семейство.

Смяната в контрола над "Овергаз мрежи" стана чрез увеличаване на капитала на дружеството с 202.5 млн. лв. в полза на DDI Holding. С решението той нарасна от 127.5 млн. лв. до 330 млн. лв., като така британска компания придоби 61.38% в газоразпределителното дружество.

Първи опит за разплащане

Още тогава, през 2016 г., трябваше да се случи и разплащането с "Газпром". За целта "Овергаз мрежи" изтегли заем от 160 млн. лв. от "Уникредит Булбанк", като с малка част от средствата (около 6 млн. лв.) се рефинансираха стари заеми към ДСК, а остатъкът бе насочен за погасяване на дългове към доскорошния мажоритарен собственик - "Овергаз инк". Към заема бе учреден и особен залог върху компанията.

На 28 юни 2017 г. обаче, след едностранно предприето действие от банката, заемът е намален до едва 4.5 млн. лв. По този начин отново е възникнало задължението на "Овергаз мрежи" към "Овергаз инк", което е в размер на 78.6 млн. евро. То обаче е цедирано към "Овергаз холдинг", където мажоритарен собственик чрез свързани фирми е Сашо Дончев.

След това, през януари 2018 г., са извършени няколко финансови операции между дружествата от групата, които реално превъртат една и съща сума пари. "Овергаз холдинг" увеличава размера на кредитирането си към DDI Holdings от 50.6 млн. лв. на 202.6 млн. лв., а с тези допълнителни средства британското дружество прави чрез парична вноска фактическото увеличение на капитала в "Овергаз мрежи", вписано още през 2016 г. От своя страна, използвайки парите от увеличения капитал и малка част собствени средства, "Овергаз мрежи" успява да погаси дълга си към "Овергаз холдинг" в размер на 78.6 млн. евро.

Справка в британския фирмен регистър показва, че през 2019 г. дълговете на DDI Holdings към свързани дружества ("Овергаз холдинг") са намалели от 88.3 млн. паунда (202.8 млн. лв. по курса към 31 декември 2018 г.) до 77.34 млн. паунда (170.14 млн. лв. към 31 декември 2019 г.).

Второ действие

След известно затишие по казуса през миналото лято съветът на директорите на "Газпром" взе решение окончателно да излезе от собствеността и управлението на "Овергаз инк", като пакетът от 50% от акциите бъде предложен на цена от 15.5 млн. евро. Първо и ексклузивно право за закупуване би следвало да има другият акционер в дружеството - "Овергаз холдинг".

По същото време - през август 2020 г., съветът на директорите на "Овергаз мрежи", чийто председател е Сашо Дончев, гласува компанията да изтегли кредит от 117 млн. евро. Сумата е разделена на няколко части - срочен кредит в размер на 100 млн. евро, който ще се ползва за обратно изкупуване на акции, инвестиционен от 10 млн. евро и многоцелева кредитна линия (револвиращ кредит, овърдрафт кредити и др.) за 7 млн. евро.

Срочният заем от 100 млн. евро ще бъде отпуснат от Уникредит Булбанк (55 млн. евро), Райфайзенбанк България (10 млн. евро), Банка ДСК (15 млн. евро), Алианц банк България (5 млн. евро) и Международната банка за икономическо сътрудничество (15 млн. евро). Лихвата по него е Euribor с надбавка, която зависи от задлъжнялостта на "Овергаз мрежи", но първоначално е 3 процентни пункта.

Инвестиционният кредит в размер на 10 млн. евро ще бъде осигурен поравно от Уникредит Булбанк и Международната банка за икономическо сътрудничество, като лихвените условия са същите като по срочния заем. Средствата по многоцелевата кредитна линия пък ще бъдат предоставени от Уникредит Булбанк и при тях надбавката е по-ниска - 2.1%, което е обичайно при оборотното финансиране.

Като цяло това е сред най-големите корпоративни банкови заеми за български фирми в последните години, което обяснява и нуждата да бъде синдикиран между няколко кредитора.

От годишния финансов отчет на "Овергаз инк" за 2019 г. (за 2020 г. все още не е изготвен) е отразено, че дружеството има краткосрочни и други задължения към акционера си "Газпром експорт" в размер на 202.5 млн. лв. По всичко изглежда, че тази сума заедно с цената на самите акции, определена от "Газпром", прави малко над 230 млн. лв., или точно колкото ще бъде новата кредитна експозиция от 117 млн. евро.

Уреждането на отношенията с "Газпром" няма да има никаква пряк ефект върху дейността на "Овергаз" тъй като по данни за 2019 г. дружеството купува газ от "Булгаргаз" (65% от количествата), гръцките Mytilineos и DEPA, американската Kolmar, както и българската "Енергико", която е собственост на бившия шеф на "Булгартрансгаз" Иван Дреновички. По всяка вероятност през 2020 г. диверсификацията на доставчиците се е увеличила.

Коя е "Овергаз мрежи"

До 2015 г. компанията се нарича "Софиягаз", но си сменя името на "Овергаз мрежи", след като в нея се вливат четири от газоразпределителните дружества, които допреди това са собственост на "Овергаз инк". Това са "Овергаз изток", "Овергаз юг", "Овергаз север", "Овергаз запад". Така дружеството става собственик на 10 лиценза за разпределение и снабдяване с природен газ на територията на 51 общини в България. В онзи момент се обслужват близо 55 хил. клиента, от които 95% са битови. Наличната газоразпределителна мрежа към края на 2015 г. е 2250 километра. Компанията притежава и 80% от "Топлофикация Монтана". След сливането активите на дружеството се оценяват на 324 млн. лв.

През 2019 г. общият брой на потребителите вече е 72 355, като отново 95% са битови. Газоразпределителната мрежа пък вече е 2308 км. Активите на компанията са оценени на 463 млн. лв. Приходите на "Овергаз мрежи" са били малко над 230 млн. лв., а печалбата - 14.4 млн. лева.
Темата накратко
 • След няколко години подготовка дружеството на Сашо Дончев е напът да откупи акциите си от руската компания.
 • За целта ще бъде изтеглен кредит от 117 млн. евро от група банки.
 • Процедурата няма да окаже влияние върху бизнеса, тъй като двете компании отдавна влошиха отношенията си.

Започналата през 2016 г. раздяла между групата "Овергаз" на Сашо Дончев и руската корпорация "Газпром" е напът да приключи. Цената на "развода" е висока - вероятно около 230 млн. лв., и за да я плати, Дончев, чрез дружеството си "Овергаз мрежи", ще изтегли кредит от 117 млн. евро през няколко банки. Съкредитополучател ще е "Ес Дий проджект", която е собственост на "Овергаз мрежи", а солидарни длъжници ще са "Овергаз холдинг", "Овергаз инк" и лондонската DDI Holding, отново собственост на бизнесмена Сашо Дончев.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Енергетика

Научавайте най-важното от сектор енергетика през изминалата седмица


6 коментара
 • 1
  ss avatar :-|
  SS

  Набалбукване и потъване ...

 • 2
  lob18635382 avatar :-|
  Гражданин

  Колкото по-малко газпром, толкова по-добре!

 • 3
  olg05611268 avatar :-|
  olg05611268

  От една страна новината е добра, понеже корпорацията се откъсва от огромна зависимост. От друга страна диверсификацията на доставките за хилядите потребители на практика е мираж. 72 хиляди потребители са нищо - та това е смешно. Липсата на възможност за пренос на газ до най-малките населени места е огормна пречка - а дали умишлено не е поддържано досега този застой.
  Със строежа на АМ Хемус беше редно паралелно да върви и разширяване на газопресносната мрежа до малки и средни предприятия и частни потребители.

 • 4
  yfi1491417473520945 avatar :-|
  Rusi Popov
 • 5
  yfi1491417473520945 avatar :-|
  Rusi Popov
 • 6
  venelingeologia avatar :-|
  venelingeologia

  Изграждането на зонална и локална газопреносна мрежа е главоболна работа. Без нормативна и логистична помощ от държавата не става.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход