Водните централи свалиха цената на борсовия ток и вдигнаха износа

Традиционно ключовите през зимата ТЕЦ-ове са работили с 22% по-малко през февруари

От началото на март борсовата цена на електроенергията в България е най-ниската в Европа - 47.69 евро за мегаватчас. От началото на годината пък средната цена на тока е 49.99 евро/мВтч, като само в Португалия и Испания е било по-евтино. Това е нова ситуация за България, която през предишните две години често регистрираше най-високите стойности на електроенергията.

Освен намалените разходи за бизнеса прекият ефект от ниската цена сега е, че България има много по-голям износ на ток. По данни на Електроенергийния системен оператор продадената зад граница електроенергия през първите два месеца на тази година е три пъти повече спрямо същия период на 2020-а.

Въпреки ръста в износа производството на ток в страната като цяло е почти без промяна, тъй като вътрешното потребление е по-ниско. А разбивката по видове мощности показва, че дейността на ТЕЦ-овете е редуцирана с почти една четвърт, докато при ВЕЦ има ръст от 236%.

Все по-малко въглища

Данните на Европейската организация на електропреносните оператори (ENTSO-E), в която членува и българската ЕСО, показват, че България разчита все по-малко на въглищата. След като през януари, когато работата на ТЕЦ-овете би следвало да е най-силна, бе отчетен 12.4% спад на годишна база, през февруари тази тенденция се задълбочава. На практика въглищните централи са произвели с 22.1% по-малко ток спрямо същия месец на миналата година. И то въпреки, че среднодневната температура сега е била с 1 градус по-ниска - 3.7 градуса при 4.7 градуса за февруари 2020 г.

В абсолютна стойност понижението при ТЕЦ за месеца е около 350 хил. мегаватчаса - количеството електроенергия, което два от големите блокове на държавната ТЕЦ "Марица-изток 2" биха могли да произведат за въпросния период, ако работят денонощно.

По тази причина намалява и делът на въглищата в енергийния микс на страната. От 41.2% през февруари 2020 г. сега той е 33%. За сравнение, през януари делът на въглищата в производството на ток беше 35% (40.9% за януари 2020 г.).

В същото време зелената енергия се увеличава с над 71% през месеца - от 452 хил. мВтч (за февруари 2020 г.) до 777 хил. мВтч. Така делът на възобновяемата енергия в страната е надхвърлила 21.2%. Този ръст обаче се дължи изцяло на дейността на ВЕЦ (+236%), докато слънчевите и вятърните централи имат спад.

Свиването в производство на ТЕЦ и бумът на ВЕЦ реално са свързани. Ако нямаше достатъчно вода в хидроенергийните язовири на НЕК, както беше например в началото на 2020 г., въглищните централи щяха да бъдат натоварени допълнително, за да поемат нуждите на системата. Но тъй като водната енергия е с по-ниска цена и с приоритет на изкупуването, сега това не се е случило.

Обрат при цените

Предлагането на електроенергия от ВЕЦ би следвало да натиска и борсовите цени надолу - търсенето се задоволява, преди да бъдат достигнати скъпите оферти на ТЕЦ. Данните до известна степен потвърждават това - токът в България се търгува на едни от най-ниските нива в Европа. Но ако се прегледат числата само на Българската независима енергийна борса, се вижда, че през февруари всъщност има ръст спрямо същия месец на миналата година - от 81 лв./мВтч средната стойност достига 91.86 лв./мВтч.