Вода вместо въглища

Зелено бъдеще за въглищата

Австралия и Япония работят по алтернативен проект за производството на водород от въглища

За водорода като алтернативно гориво се говори отдавна. А и отдавна се използва за различни цели - от дирижаблите на времето, за охлаждането на генераторите в централите, в съвременните рафинерии и като гориво във автомобилите с водородни клетки. Последните години редица държави разработват водородни стратегии за преминаване на икономиката на изцяло нов начин на работа, при който ще се използват ВЕИ и водород.

Разбира се, както във всяко нещо всеки иска да бъде сред първите направили работещ модел. Австралия, бидейки основен износител на въглища и втечнен природен газ, започна сравнително късно да прегръща идеята за ВЕИ, но направи невероятно бързи и смели крачки и в момента е една от държавите с интензивни дейности в почти всички области на ВЕИ технологии. Изключителният бум на покривните солари, вятърните ферми, внедряването на най-голямата за момента батерия на "Тесла" (направено по възможно най-добрия начин за привличане на вниманието), разработването на водородна стратегия и няколкото пилотни проекта за производство и дистрибуция на водород, както и пилотен проект за виртуална електроцентрала на базата на батериите на "Тесла" PowerWall постави Австралия на радара на всички, интересуващи се от новите възможности.

Нещата навлизат наистина в интересна фаза, в която вече се правят многомилионни проекти, с все още нетествани напълно технологии и финансови параметри и трудности от всякакво естество, което означава само едно: ползите могат да са огромни, затова и залозите се повишават непрекъснато.

Япония има ясно изградена стратегия и цели по внедряването на водорода в индустрията и бита, като си е поставила изключително амбициозни цели, които само времето ще покаже дали ще се осъществят.

Когато преди известно време се заговори за проект за превоз на водород от Австралия до Япония, много го приеха като част от фантазиите на зелените активисти. Интересното обаче стана, когато консорциум от японските Kawasaki Heavy Industries, J-Power и Shell Japan, австралийската AGL и още няколко партньора с помощта на правителствата на Япония и Австралия започнаха проект за добив на водород от въглища с последващ транспорт с кораби до Япония.

За какво става въпрос? Япония е изправена пред истински предизвикателства по отношение на енергийната сигурност и намаляването на емисиите след ядрената авария във Фукушима през 2011 г. и целите в Парижкото споразумение за климата. По данни на министерството на екологията зависимостта от внос на изкопаеми горива е около 94% от доставките на първична енергия, като Япония емитира 3.7% от емисиите на CO в световен мащаб. Австралия от друга страна в продължение на десетилетия използва мините в долината Latrobe в щата Виктория, за да доставя въглища за производството на електроенергия.

Проектът е разработен в две фази:

  • Пилотната ще заработи през 2021 г., като ще демонстрира цялата логистична верига с превоз на първите количества водород до Кобе, Япония=
  • Втората фаза е предвидена за 2030 г., когато заводът ще влезе в търговска експлоатация.

На фигурата по-долу са показани основните компоненти на пилотния проект (забележете, че в него няма улавяне на СО и транспортcj на водорода до пристанището ще става с камиони).

Проектът се базира на сравнително рядко срещана комбинация на огромни въглищни залежи и наличие на геоложка формация, която отговаря на ключовите изисквания: да са в скална кухина, да няма геоложки разлом и да е в близост до източника на СО. В тази си част проектът няма сериозни изненади, тъй като технологията за газификация на въглища съществува и предизвикателството най-вече ще бъде да се намали общата цена по производството на водорода предвид мащаба.

Проектът по съхранението на СО е съвместна разработка на Япония (Kawasaki Heavy Industry и Japan Coal Energy Center) и САЩ (щата Wyoming), като в момента се извършва оценка за въздействието на проекта върху околната среда. Нагнетяването на СО също е сравнително изпитана и съществуваща технология, използвана и днес за поддържане налягането в резервоара при нефто- и газодобивната индустрия. И тук основното ще бъде цената, на която това се случва. Пилотната инсталация за улавянето ще бъде изградена през 2021-2022 в въглищната централа Dry Fork Station в щата Wyoming.

Проекти като този винаги са съпроводени от големи технически и финансови предизвикателства, но са от изключително голямо значение за човечеството и това се илюстрира най-добре от кооперацията от толкова много водещи световни фирми, обединени от една-единствена цел - намаляване въздействието върху околната среда. Това само по себе си е едно изключително постижение, а кризата с ковид-19 показа на какво е способно човечеството, когато обедини най-светлите умове с финансите на държавите.

*За автора: Симеон Белорешки е инженер по автоматизация, EMBA от Американския университет в Благоевград с дългогодишен управленски опит в Близкия изток, а преди това консултант по енергийни проекти в EMEA и ръководител проекти в ТЕЦ "Бобов дол", модернизацията на блокове 1, 3, 4 в "Марица-изток 2" и редица проекти в "Лукойл Нефтохим".