И ТЕЦ "Марица-изток 2" е с "ново" ръководство

Живко Динчев запазва поста си на изпълнителен директор на централата, след като я доведе до най-тежкото в историята й финансово състояние

   ©  Цветелина Белутова
   ©  Цветелина Белутова

Изправената пред технически фалит ТЕЦ "Марица-изток 2" по всичко личи ще продължи с досегашния мениджърски подход в управлението си през следващите пет години. Причината е, че както в другите държавни енергийни дружества, така и тук ГЕРБ е назначила новите членове на Съвета на директорите с мандат до 2026 г. и силно ограничени опции за смяната им. Това е станало с решение на ръководството на БЕХ (което също е в процедура по смяна) от 21 април, което е подадено за вписване в Търговския регистър.

Новите директори на ТЕЦ "Марица-изток 2" всъщнсот са познати кадри, основно чиято кариера е минала в най-вече в самото дружество. Това, от една страна е добре, тъй като са хора от бранша, на които няма да се налага тепърва да се запознават с естеството на работата. От друга обаче може да е пагубно за централата, тъй като досега не са показали желание да предприемат курс към по-ефективно управление и икономически обосновани решения. А това е особено важно предвид растящите й загуби, които към края септември м.г. се изчисляват на над 190 млн. лв., а натрупаната през годините гони 1 млрд. лв.

Кой кой е?

Живко Динчев запазва поста си на изпълнителен директор. Той формално е човек на ГЕРБ, но се смята за близък до бившия шеф на дружеството и бивш началник на БЕХ Георги Харизанов, който сега ръководи ТЕЦ "Варна" на почетния председател на ДПС Ахмед Доган. В борда на директорите влиза и бившият председател на енергийния регулатор при кабинета "Орешарски" Боян Боев. Боев бе назначен за шеф на ДКЕВР през 2013 г., като преди това за кратко бе изпълнителен директор на Българския енергиен холдинг, откъдето по това време дойде абсурдното предложение ВЕИ централите да бъдат обложени с 30% данък върху приходите. Всичко това донякъде обяснява странното поведение на ДПС през изминалите дни по повод налагането на мораториум върху назначенията.

В ръководството, от държавната квота влиза и Руслан Германов, който оглавява дирекция "Административен данъчен и финансов контрол" в ТЕЦ "Марица-изток 2". В графата "независим член" на СД на ТЕЦ "Марица изток 2" влизат досегашният председател на Съвета на директорите Бончо Бонев, както и Милан Миланов. Те са избрани от Агенцията за публичните предприятия и контрол.

Мандатът на всички е петгодишен, като евентуалната им смяна може да стане само при определени от Закона ситуации, а не по политически причини.

Кой ще надзирава "Булгартрансгаз"

Промени има и в ръководството на "Булгартрансгаз" - избран е нов Надзорен съвет, който обаче също още не е вписан в Търговския регистър. С решение на принципала БЕХ са назначени Кирил Георгиев, Делян Койнов (независими членове), а за представители на държавата са избрани Снежана Йовкова-Маркова, Николай Стефанов и Стефан Илиев, които ще работят с петгодишен мандат.