"Булгаргаз" повишава печалбата си до 39.6 млн. лв. през 2020 г.

Приходите на дружеството обаче са спаднали с 50% заради новата договорка с "Газпром" и понижението на европейските пазари

Ако искате да получавате информация за най-важното от сектора на енергетиката, може да се абонирате за седмичния ни е-бюлетин тук.

Около 14% по-малко закупени количества природен газ и 50% спад в приходите отчита държавната компания "Булгаргаз" за 2020 г. Въпреки това дружеството регистрира печалба в размер на 39.6 млн. лв. на фона на 34.4 млн. лв. за същия период на 2019 г.

Това става ясно от годишния финансов отчет на газовия доставчик, който е публикуван на сайта му. По принцип всички държавни компании трябваше да публикуват отчетите си, но засега само единици са изпълнили законовото си задължение.

Прави впечатление и това, че вземанията на "Булгаргаз" са намалени значително - до общо 57 млн. лв. От тази сума 47 млн. лв. са на "Топлофикация София", която през последните две годишни трупаше по над 100 млн. лв. дългове към газовия доставчик, които след това БЕХ погасяваше. По информация на "Капитал" задълженията сега са над 60 млн. лв., което показва, че въпреки помощта от държавата просрочията продължават.

Доминацията на "Газпром"

И през 2020 г. основните количества природен газ се осигуряват чрез дългосрочния договор с "Газпром". Доставките от Азербайджан започнаха едва в началото на 2021 г., като "Булгаргаз" получава ограничени количества през временна точка на доставка при Кулата, тъй като газовата връзка с Гърция (Стара Загора - Комотини) все още не е завършена. 25-годишният договор с Азербайджан предвижда доставка на 1 млрд. куб. метра каспийски газ годишно. За сравнение - годишното потребление на природен газ у нас е около 3 млрд. куб. метра. В резултат на алтернативните достави от 1 януари енергийният регулатор намали цената на газа със символичните 3%.

През 2020 г. "Булгаргаз" е закупил и количества природен газ по краткосрочни договори с алтернативни доставчици, се посочва още в отчета на дружеството, но без те да се споменават поименно.

В отчета е посочено, че за "Булгаргаз" е приложимо същото правило, което ЕК прилага към руската компания - не се допуска задържане от дружество с господстващо положение на приходите от непазарни цени, а разликата до пазарните нива се възстановява на потребителите. Това означава, че като единствен обществен доставчик и предприятие с господстващо положение "Булгаргаз" няма право да се обогатява от непазарно високите цени на руския газ, за сметка на клиентите си.

Според постигнатото споразумение между "Булгаргаз" и "Газпром" прилагането на ретроактивната формула доведе до разлики в продажната цена за всеки от месеците от 5 август 2019 г. назад до 29 февруари 2020, които възлизат на около 200 млн. лв. Руската компания възстанови на "Булгаргаз" надплатените суми и те бяха преведени към клиентите на газовия доставчик, който отчита намаление на приходите си от продажба на природен газ с 50% до почти 700 000 лв. Това се дължи именно на по-ниската доставна цена на газа, както и на намаление в продадените количества.

Индустрия на пауза

През отчетния период са закупени 25 038 266 MW общо количества газ, което е намаление с 14.2% спрямо година по-рано. Продадените количества също са намалели с малко над 14%, което се дължи основно на по-ниската консумация в отраслите "Химия", "Стъкло и порцелан", "Енергетика" и "Разпределителни дружества", поради ограничителните мерки във връзка с пандемията, се посочва още в отчета на дружеството.