🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

Нов доставчик - по-малки сметки за ток

Фирмите имат задължението да изберат снабдител с електроенергия до средата на тази година и в повечето случаи това може да им спести разходи

iStock
iStock
iStock    ©  iStock
iStock    ©  iStock

Бездействието понякога излиза скъпо. Всички юридически лица например трябваше още от края на миналата година да сключат договор с доставчик на електроенергия по свободно договорени цени, но повечето от тях - поради липса на информация или предубеденост - предпочетоха да не правят нищо. Те бяха прехвърлени към служебен снабдител с по-високи цени за тока от тези, които биха могли да бъдат получени при конкурентен избор на оферти. Последните публични данни от КЕВР сочат, че в това положение са близо две трети от фирмите, и колкото повече те отлагат избора си на доставчик на електроенергия, толкова по-дълго ще плащат по-високите цени. За съжаление много от тези компании въобще не са наясно, че са изпаднали в такова неизгодно положение.

Дори в областите Стара Загора и Хасково, където енергетиката е водещ отрасъл с дълги традиции, активността на бизнеса за избор на доставчик на ток не е особено висока. А това бездействие създава риск от още по-големи финансови негативи, тъй като времето за безпроблемно преминаване от служебен към предпочитан доставчик изтича - ако до 10 юни не бъде подписан договор с търговец на ток, на 1 юли фирмите автоматично ще бъдат прехвърлени към т.нар. доставчик от последна инстанция, при който цената на електроенергията е още по-висока, с 30 - 50% над пазарната. И поради правилата на електроенергийния пазар от този по-голям разход няма да може да се избяга бързо - смяната на доставчика може да стане чак от следващия месец, в случая август.

Каква е алтернативата

За да не се стига до такива критични моменти, фирмите могат още отсега да проучат възможностите. Наистина смяната на доставчик на комунална услуга по принцип не се прави лесно както по емоционални, така и по административни причини: от една страна, в България няма големи традиции в конкуренцията при доставката на ток и хората изпитват вътрешно притеснение дали електроснабдяването им ще остане стабилно, а от друга, подобна процедура предполага загуба на време, чакане по опашки, размотаване по различни гишета, попълване на множество документи и бланки и т.н.

Но в действителност нещата въобще не са такива. На пазара вече има и редица нови играчи, като ТОКИ например, които са фокусирани именно върху нуждите на малките и средните бизнес клиенти. Преминаването към такъв доставчик на електроенергия се случва бързо, лесно и най-вече - изцяло по електронен път на адрес www.toki.bg. След подаване на заявлението ТОКИ има грижата да завърши цялата процедурата.

Който и доставчик да бъде избран, е сигурно, че потребителят няма да остане без ток. Захранване винаги ще има, разликата е в цената, допълнителните услуги, обслужването и прозрачността на офертата и сметките.

Абонаментни планове за ток

Един от най-големите плюсове на свободния пазар на електроенергия е, че конкуренцията ражда различни възможности за снабдяване с ток. Подобно на телекомите и доставчиците на електроенергия предлагат различни планове, които по-адекватно да отговорят на нужди на потребителите. ТОКИ например дава цели четири възможности. Първата е фиксирана цена от 0.138 лв./кВтч за една година. Тази тарифа е с около 10 - 16% по-ниска спрямо цената при служебно определен доставчик и е подходяща за фирми, които искат стабилност и предвидимост на разходите. Противоположният вариант е абонаментен план за директна доставка на ток от енергийната борса на такива цени, каквито са постигнати в сегмента "Ден напред". При него има фиксирана такса за административно обслужване в размер на 10 лв./месец, но клиентът носи пазарния риск дали борсовата цена ще бъде по-ниска или по-висока от фиксираната.

Предлага се и снабдяване с изцяло възобновяема енергия - чрез сертификат за произход. В този случай цената е 0.142 лв./кВтч, но пък фирмите ще могат да се позиционират като климатично отговорни и това да им донесе допълнителни имиджови ползи.

За тези пък, които не искат да се ангажират с дългосрочен договор и предпочитат да имат възможност бързо и без неустойки да правят промени, ТОКИ предлага и т.нар. свободен абонамент. При него договорът може да се прекрати по искане на клиента с 30-дневно предизвестие. Актуалната към момента цена за тази услуга е 0.135 лв./кВтч, като има възможност за промяна от страна на ТОКИ веднъж на тримесечие с 30-дневно предизвестие.