Какви оферти за електроенергия има на пазара

Потребителите трябва внимателно да четат условията и да избират най-подходящите за тях предложения

Динамиката на електроенергийния пазар в последните два месеца е толкова голяма, че ако днес си харесате оферта от даден търговец на ток и отидете на следващия ден да подпишете договор с него, е много вероятно условията да са вече други.

Средната борсова цена на тока за април и май е на значително по-високи от обичайните нива и това води до постоянни корекции в тарифите на снабдителите, особено тези, които са с по дълъг срок на обвързване. Несигурността на пазара води до опити за презастраховане и повишаване на крайните цени, което пък е проблем за потребителите.

Избор обаче има. От една страна, на пазара в България работят над 30 търговеца на ток, които предлагат разнообразни оферти за малките и средните фирми, както и за домакинствата. Вариантите за снабдяване варират от фиксирани цени за определен период, през борсови цени плюс надбавка, фиксирана тарифа без обвързване, доставка на зелена енергия и т.н. Цените са различни както според избрания модел, така и според потреблението на клиента.

Точно затова повечето търговци не публикуват конкретни числа, а предпочитат да изготвят индивидуални оферти. Все пак може да се направи някакво сравнение - най-вече между фиксираните цени, които се предлагат и са публикувани в платформата на Комисията за енергийно и водно регулиране (виж графиката).

Какво да изберем

В масовия случай търговците предлагат сходни тарифи, които са малко по-ниски от тези, по които са се снабдявали фирмите досега по типовите договори към служебно определените им доставчици.

Макар да звучи абсурдно, към момента може би най-изгоден е вариантът да се избере тарифа, която се формира от борсовата цена плюс надбавка. Вярно е, че цените на борсата сега са неочаквано високи, но числата трябва да се гледат не ден за ден, а в цялост за месеца и да се сравняват с предишния. Така например за април средната стойност на борсовия ток е 121 лв./мВтч, докато за първите 17 дни на май е 114.4 лв./мВтч.

В същото време през април предложенията за фиксирани цени бяха между 115 и 120 лв. за мегаватчас, а в средата на май те вече варират от 130 до 180 лв./мВтч. Което е коренно противоположно на борсовите стойности, но се обяснява с факта, че търговците реагират по-бавно на дневните изменения и формират фиксираните тарифи на база средната стойност за по-дълъг период. Така например, ако през май борсата отчете по-ниски средни стойности от тези през април, каквато е тенденцията сега, то през юни може да очакваме леко понижение на фиксираните цени за доставка на ток.

Важното при плановете с фиксирана цена е, че щом се подпише договор, той важи за 6 или 12 месеца напред. И точно затова е по-добре сега да не се прави подобно обвързване. От друга страна, в края на миналата година офертите за фиксирани цени на търговците бяха около 100 лв./мВтч и ако тогава бизнесът беше сключвал договори, сега до голяма степен щеше да е защитен от амплитудите на борсата. Фактите обаче говорят, че едва 25% от всички компании са направили това към края на 2020 г., а сега броят им е около 35%.

Възможно е да се получат и по-добри тарифи, ако се преговаря с доставчиците за изготвянето на индивидуална оферта. Например, ако става дума за обект, чиято основна консумация е през нощта (като дискотека например), то може да бъде изготвен план на много по-ниска цена.

За какво трябва да се внимава

Изборът на доставчик е първата стъпка, която съвсем не е за подценяване. Работещите на пазара десетки търговци на ток имат различен опит и репутация. Важно е да се избере стабилна компания с ясен собственик и достатъчно капитал, за да се минимализира рискът от фалит или други затруднения, които да рефлектират върху разходите на клиентите. Без захранване никой няма да остане, тъй като системата гарантира, че ще има ток за всички, но въпросът е на каква цена.

Следващата стъпка е да се получат конкретни оферти. Задължително е да се отправи запитване поне към два, а по възможност и към повече търговци, за да има база за сравнение.

Сравнението между офертите обаче не трябва да се прави само по цената. Тя може силно да варира на пръв поглед, но да има множество различни условия в договорите, които могат генерално да променят параметрите.

На първо място е важно да се определи срокът на договора и дали той гарантира доставката на ток от страна на търговеца. Ключови са и заложените неустойки (за двете страни) както за прекратяване на договора, така и за неизпълнението му. Важен момент е и дали търговецът има право да променя срокове и условия едностранно, както и дали има изисквания за обезпечения, такси, срок за плащане, скрити клаузи за допълнителни плащания и т.н.

При смяната на доставчик трябва да се знае, че датата на подписването на договора е различна от тази, на която се случва промяната. Ако например споразумението е първите 10 дни на месеца, то доставките ще се извършват от новия снабдител от 1-во число на следващия месец. Ако договорът е факт след 10-о число, смяната ще се отрази от първия ден на по-следващия месец. Целият този процес може да бъде блокиран, ако има неплатени задължения към досегашния снабдител с ток.