Корупция по жицата

ЕСО дава, ЕМУ взима

Как държавната фирма осигури договори за десетки милиони на фирмата на Таню Танев от село Разбойна

Статията е част от темата за поръчките, които изпълнителният директор на ЕСО Ангелин Цачев е давал на бившата си фирма ЕМУ на Таню Тнаев. Всичко за това може да прочетете тук.

Над 120 договора за общо 400 млн. лв. Толкова са спечелили само през последните три години фирмата ЕМУ и близката до нея "Импулс Ко" от обществени поръчки на държавния "Електроенергиен системен оператор", чийто изпълнителен директор Ангелин Цачев е бивш служител на ЕМУ.

Показателен за по-специалните отношения на Цачев към бившия му работодател е фактът, че откакто застава начело на ЕСО, започва и възходът на ЕМУ с поръчките.

Ударно начало

Едно от първите решения на Цачев като директор на ЕСО е да прекрати обществената поръчка за нов електропровод между "Марица-изток" и Бургас за 119 млн. лв.

То е оспорено от участниците в търга пред Комисията за защита на конкуренцията и ЕСО е принудена да продължи с процедурата. Но точно тук става интересно - класираните на първо място кандидати (ДЗЗД "Ребайоли" за 2-ра и 3-та обособена позиция с общо бюджет 70 млн. лв. и обединение "Марица 4 - 2017" за обособена позиция 4 с бюджет 35 млн. лв.) изненадващо отказват да сключат договори с ЕСО, използвайки едни и същи аргументи: че са настъпили промени в параметрите при определяне на цените на строително-монтажните работи. В резултат на това Цачев издава нова заповед за прекратяване на процедурите за въпросните обособени позиции, която този път никой не оспорва. Подписан е договор само за първата обособена позиция - с ДЗЗД "Ребайоли" за 13.8 млн. лв.

Месец по-късно, през ноември 2018 г., прекратените позиции (2, 3 и 4) са обявени в нов търг и в изключително кратки срокове за изпълнител по всички тях вече е избрана ЕМУ. A по-важното в случая е, че офертите на търговищката фирма са с много по-високи цени от предложените от предишните участници и реално държавната ЕСО вместо 67 млн. лв. ще плати близо 100 млн. лв.

В крайна сметка обаче до договори с ЕМУ се стига само за две от трите позиции, тъй като "Ребайоли" обжалва класирането за първата. Важното в случая е, че по повод жалбата, че класираното на първо място обединение на ЕМУ - ДЗЗД "МИ-Б-1-2", в което влиза и "Импулс ко", не отговаря на изискванията и КЗК отменя решението за класиране на Ангелин Цачев като незаконосъобразно. Антимонополният регулатор посочва още, че са налице нарушения при откриването и провеждането на цялата процедура. Въпреки това Цачев прекратява само първата обособена позиция и възлага на ЕМУ останалите две на обща стойност почти 66 млн. лв.

И отворен край

С известно забавяне прекратената първа обособена позиция в търга за нов далекопровод от "Марица-изток" до Бургас все пак стига до ЕМУ. Това обаче не става през нова обществена поръчка, а директно.

За целта още в края на 2018 г. Ангелин Цачев обявява процедура за рамкови споразумения с фирми, които да извършват ново строителство и реконструкции на електропроводи. Определен е бюджет 70 млн. лв., който трябва да е достатъчен за целия 4-годишен период на договорите.

Оферти подават 6 компании, но до финалното класиране са допуснати само две - ЕМУ и "Импулс ко", и през юни 2019 г. са подписани договорите с тях. Собственик на първата е Таню Танев, а втората е притежание на Свилен Кръстанов, но връзката между тях е съвсем очевидна - двете фирми са участвали заедно в консорциум "Елмонтажи" и са били акционери в дружеството "Метизитрейд", което от 18 май 2021 г. е с ново име - "Импулс инвестмънтс". Самите Танев и Кръстанов пък са били управители на "Метизитрейд" и на друго дружество с подобно име - "Метизи".

Именно по линия на рамковото споразумение се случва и възлагането на прекратения лот от търга за далекопровод между "Марица-изток" и Бургас. Проектът е на стойност 30 млн. лв. - почти половината бюджет за рамковите споразумения.

Заедно с това започва ударно подписване на договори между ЕСО и комбината ЕМУ - "Импулс ко" по въпросните споразумения, като досега на сметката на първата фирма има над 320 млн. лв., а на втората - над 80 млн. лева. Сред възложените проекти са и такива с международно значение и европейско финансиране като този за далекопровод от "Марица-изток" до подстанция "Неа Санта" в Гърция. Той е за внушителната сума 96.5 млн. лв., като се финансира по механизма "Свързана Европа". По този начин всички останали фирми са отрязани от участие в този проект, а цената е максимално висока. Освен това в условията на самите рамкови споразумения се казва, че няма да се използват за проекти с европейски средства, а в случая става точно така.

Прекратяването на цялата тази схема минава през отстраняването на заложените в нея капани с цел създаване на дългосрочни монополисти. Например, ако ЕСО обяви нови поръчки за изграждане на далекопроводи при сегашното изискване с доказване на опит само в рамките на три години назад, никой освен ЕМУ и "Импулс Ко" няма да може да участва в тях, тъй като само тези две фирми ще са изпълнявали подобни проекти. Но с достатъчно политическа воля всяка подобна схема може да бъде демонтирана в полза на реалната конкуренция и прозрачното управление на публичните ресурси.

Още от Капитал