Константин Константинов: С пазарните обединения енергията ще може да се търгува във всички посоки

Константин Константинов

Константин Константинов: С пазарните обединения енергията ще може да се търгува във всички посоки

Директорът на Българската независима енергийна борса пред "Капитал"

Ивайло Станчев
3348 прочитания

Константин Константинов

© Надежда Чипева


Визитка

Константин Константинов е магистър електроинженер от Техническия университет в София и магистър по информационни системи от СУ "Св. Климент Охридски". Кариерата му в енергийния отрасъл започва в "Електроразпределение Столично", където в периода 2003 - 2005 г. работи като специалист по географски информационни системи. От 2005 до 2013 г. е член на управителния съвет и заместник изпълнителен директор на "Енемона ютилитис". След това е директор "Търговия с електрическа енергия" в НЕК. Изпълнителен директор на "Българска независима енергийна борса" е от нейното създаване през януари 2014 г.

Г-н Константинов, как се промени и разви Българската независима енергийна борса през последните години? На повърхността виждаме увеличени търгувани обеми, нови платформи и участници, но и някои проблеми.

Мисля, че екипът на IBEX в тандем с нашите търговски участници упорито следваме плана и постигаме целите, които сме маркирали още при създаването на енергийната борса през 2014 г.

Що се отнася до проблемите, отново заедно бързо ги решаваме и актуализираме борсовите правила, така че да не се повтарят в бъдеще. По този начин борсата изпълнява главните си задачи - сигурност, прозрачност и анонимност.

Миналата година определено беше интересна. Ние обаче за разлика от повечето бизнеси не изпитахме никакви негативни ефекти. Но ковид-19 се отрази много силно на цените на електрическата енергия, която се търгува на борсата, като стойностите се понижиха наполовина в първите месеци на пандемията.

Друг интересен ефект е, че несигурността на цените и въобще на целия пазар сведе до минимум сделките на платформата за двустранни договори (т.нар. дългосрочни договори за доставка по фиксирана цена - бел. авт.), а по някои от вече сключените такива сделки дори имаше прекратяване на доставките. Повечето участници съсредоточиха своята дейност върху спот пазарите и по-специално на борсов сегмент "Ден напред". Търгуваните обеми там нарастват с доста сериозни темпове и на моменти достигат 60 - 65% от общата консумация на електрическа енергия в България.

През 2019 г., точно преди ковид кризата, имаше едни презентации за развитието на пазара, в които се говореше за цел търгуваните обеми електроенергия на пазара "Ден напред" да достигнат 20 - 25% от общата консумация...

- Да, нива от 50% тогава виждахме само при добре развитите пазари в Западна Европа. А сега по този показател дори задминахме повечето страни. Което не е лошо, защото механизмът на работа на "Ден напред" е изцяло на базата на тръжни сесии, а това елиминира възможността за каквито и да било манипулации и предварителни договорки между търговските участници.

Това от своя страна подтиква и развитието на търговията в сегмента "В рамките на деня", тъй като търговците имат по-голяма потребност да балансират позициите си в реално време.

И като добавим към всичко това режима на пазарно обединение с осигурен трансграничен капацитет в размер на повече от 1000 MW за всеки час, в който работим с Румъния за пазар "В рамките на деня", практически там имаме достъп до офертите в цяла Европа. Затова чести сделки вече са между български участници и такива от Дания, Норвегия или Испания.

Може ли да обясните как точно се случват тези сделки?

- При такава сделка физическият капацитет трябва да е гарантиран по всички граници между началната и крайната точка. А когато настъпи моментът за самата доставка, се прави нетиране на електроенергийните потоци, така че вместо внос може просто да се намали износът. Въпрос е на динамични изчисления.

Освен с Румъния сега се осъществи и пазарно обединение с Гърция. Отдавна се говори за тези обединения като за панацея срещу проблемите на електроенергийния пазар, но в конкретния случай имаше и искания за отлагането му. Защо се получава така и какви са първите ефекти върху пазара?

- Наистина се получиха индикации за страхове, буквално няколко дни преди потвърдената дата за първа тръжна сесия в режим на пазарно обединение с гръцката зона. Те дойдоха най-вече от работодателите като едни от най-крупните консуматори.

Реално обаче няма основание за такива опасения, тъй като обединението в действителност ще автоматизира процесите, които и сега се случват. Преди обединението, ако един търговец искаше да изнася електроенергия за Гърция, трябва да участва в процедурите за разпределение на трансграничен капацитет, което не е обвързано с количествата енергия, а е само капацитет по мрежата. Той може например да вземе 10 мегавата за съответния месец и едва след това започва да се търси начини да ги оползотвори - купува от "Ден напред", след това търси клиенти в Гърция и чак тогава си пуска графика.

Има цели три стъпки - капацитет, енергия и клиент. Сега с пазарното обединение има само една - да се сключи сделка на борсата. Понеже всички оферти "продава" са видим и за гръцките участници, ако някой от тях купи, това е достатъчно, за да се получи енергията. Въпросът с капацитета на мрежата се решава автоматично и при липса на такъв офертите просто не се показват.

Така реално ще се увеличи ефективността на използването на капацитетите на мрежата...

- Да, точно така. И преди, и след обединението трансграничният капацитет на мрежата е около 700 мегавата. Той не се променя. И точно затова не би следвало да има каквито и да било притеснения сред потребителите, защото към момента не става дума за нови далекопроводи и друга инфраструктура, а за автоматизиране на процеси.

Промяна може да има през 2022 г., когато Електроенергийният системен оператор въведе в експлоатация новия интерконектор към Гърция. Тогава възможностите за физически пренос ще се увеличат и това ще се отрази на пазара. Не може да се каже обаче, че цените ще се повишат, както се опасяват някои потребители. През последния месец например често България беше с по-високи цени от Гърция.

А какво още предстои по отношение на обединенията?

- Очакваме такова да се случи и с Румъния през септември или октомври. Сега там обединението е само за сегмента "В рамките на деня". Това ще бъде важна крачка, тъй като капацитетът на мрежата е огромен и позволява голям обмен. Всъщност именно заради това ние сме вече практически обединени и това се вижда и от цените, които са почти идентични.

Есента просто ще се автоматизира и облекчи процеса на търговията. А всичко това се забави заради локалното обединение на Румъния, Унгария, Чехия и Словакия, които сега в цялост трябва да се присъединят към останалата част от Европа, където е и България още от основаването на IBEX. Забавянето е повече от 10 месеца.

Ще може ли тогава да се каже, че местните играчи вече няма да могат да влияят на пазара на електроенергия, тъй като той ще е обвързан с общия европейски пазар и трудно ще може да се манипулира?

- Аз не мисля, че и към момента някакви местни играчи могат да влияят на сегмента "Ден напред", защото това е изключително сложно и непосилно скъпо "удоволствие". Ако целта ти е да повиши цената, трябва да се превърнеш в огромен купувач и съответно да си готов да платиш тази цена. Което според мен е безсмислено.

Има маркери, по които следим дали някой е действал неправомерно. Единият тип манипулации са свързани с търговия с вътрешна информация. Втория тип са "предварително договорените сделки", които най-често се случват на екраните "непрекъсната търговия", един от който (на сегмент "Двустранни договори") в момента не работи. Друг тип опит за манипулация е създаването на изкуствен дефицит или търсене с цел изкривяване на цената.

В момента, в който има някакво съмнение за някое от тези нарушения, предоставяме цялата информация за търговията на заподозрените участници на енергийния регулатор. Съдействали сме на различни институции с всички данни, с които разполагаме, но така и не се е установило да има манипулации.

При наличието на обединения обаче може да сме спокойни, че в екстремни моменти няма да има рязко повишаване или спадане на цените, тъй като бързо ще може да се внесе или изнесе енергия от и към съседните пазари. Ще се повиши и конкуренцията, което несъмнено е добре.

Притеснението за електроенергийния пазар бе, че основен играч на него все още е държавата. И ако тя иска може да ограничи предлагането, за да се повиши цената.

- Ролята на държавата непрекъснато намалява, но и сега 65 - 70% от електроенергията, която се продава на българската борса, е именно от държавни производители. Това, от една страна, дава сигурност, че ще има достатъчно ликвидност на пазара, но, от друга, наистина представлява концентрация на мощности, което си е исторически обосновано.

Като цяло консуматорите трябва да са по-внимателни при избора на търговец, така че да получат сигурна цена за определения период, отколкото да се тревожат за борсата.

Как ще се развие БНЕБ през следващите години, какво предстои?

- По наша инициатива предложихме на КЕВР да се актуализират правилата за търговия на организиран борсов пазар заради необходимостта от някои нови постановки, които са резултат от пазарното обединение. Например офертите вече могат да се подават с два знака след десетичната запетая.

Сега на дневен ред определено е дълго подготвяното пазарно свързване на сегменти "Ден напред" с румънската пазарна зона. В по-дългосрочен план работим за обединение на двата спот сегмента със Западните Балкани и Турция. Обмисляме също така и сегмент за търговия електрическа енергия на дългосрочна база чрез финансови сделки.

А очаквате ли някаква промяна на пазара след 1 юли, когато всички юридически лица трябва да имат вече договори с търговци на ток?

- Със сигурност ще има преминаване на количества енергия от регулирания към свободния пазар, но това не би трябвало да създаде някакви сътресения. Дори да има някакви аномалии в началото, очаквам цените бързо да се успокоят.

Интервюто взе Ивайло Станчев

Визитка

Константин Константинов е магистър електроинженер от Техническия университет в София и магистър по информационни системи от СУ "Св. Климент Охридски". Кариерата му в енергийния отрасъл започва в "Електроразпределение Столично", където в периода 2003 - 2005 г. работи като специалист по географски информационни системи. От 2005 до 2013 г. е член на управителния съвет и заместник изпълнителен директор на "Енемона ютилитис". След това е директор "Търговия с електрическа енергия" в НЕК. Изпълнителен директор на "Българска независима енергийна борса" е от нейното създаване през януари 2014 г.

Г-н Константинов, как се промени и разви Българската независима енергийна борса през последните години? На повърхността виждаме увеличени търгувани обеми, нови платформи и участници, но и някои проблеми.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Енергетика

Научавайте най-важното от сектор енергетика през изминалата седмица


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход