Как фирмите могат да избягат от високите сметки за ток

С избора на доставчик на електроенергия и подходящ тарифен план разходите могат да спаднат с 10-20%

Shutterstock
Shutterstock
Shutterstock    ©  Shutterstock
Shutterstock    ©  Shutterstock

От 1 юли хиляди малки и средни фирми, магазини, кафенета, фризьорски салони и други обекти ще започнат да се снабдяват с електроенергия на по-високи цени от досегашните. Много от тях обаче дори не подозират за този факт и съответно не са предприели никакви действия, така че да избегнат допълнителните разходи.

Причината за всичко това е либерализацията на електроенергийния пазар, която изисква всички юридически лица да започнат да купуват ток по свободно договорени цени, а не по регулираните тарифи, които определя Комисията за енергийно и водно регулиране и които са валидни за домакинствата. Промяната започна още през октомври 2020 г. и формалният й край е точно на 1 юли. След тази дата всички фирми, които не са си избрали доставчик на електроенергия, автоматично биват прехвърлени към Доставчик от последна инстанция, при който цените са значително по-високи.

Конкретно във Варненска област бизнесът досега не е бил много активен при избора си на търговец, който да го снабдява с ток по свободно договорени цени. И съответно много компании предстои да изпаднат в неизгодно положение. Но от тази ситуация има изход - в началото на всеки месец може да се подават заявления за смяна на доставчика, така че от следващия снабдяването вече да е по пазарни цени. А конкуренцията в сектора е довела до множество оферти, които да отговорят на индивидуалните нужди на фирмите.

Когато стигнеш до ДПИ

Идеята за Доставчик от последна инстанция (ДПИ) всъщност е никой да не остане без електрозахранване независимо от това дали има, или няма договор за доставката на ток. Ролята на такива доставчици играят дружествата на ЧЕЗ, ЕВН и ЕНЕРГО-ПРО, които така или иначе са крайни снабдители за цялата територия на страната. Разликата е обаче в цената, по която осигуряват енергията - като нормални доставчици или като такива от последна инстанция.

Когато се наложи някой да бъде захранват от ДПИ, при всички случаи това е извънредно и непланирано, съответно снабдителят трябва да осигури допълнителна извънредна електроенергия за обекта. Именно затова и цената на тока се повишава.

В случая на ЕНЕРГО-ПРО например цената се образува при калкулиране на действителната стойност на разходите за балансираща енергия след получаване на реалните данни от електромерите и сетълмент от ЕСО. Едва след това дружеството обявява на интернет страницата си крайната цена за съответния отчетен месец. Което означава, че клиентите ще разберат по каква тарифа ще бъдат таксувани едва когато вече са консумирали енергията.

Досега случаите, в които се е стигало до ДПИ, са били по-скоро рядкост. Но от 1 юли това ще стане масова практика заради слабата активност на фирмите при избора им на редовен доставчик на ток.

Какви са възможностите

Смяната на доставчик на електроенергия всъщност не е никак сложно начинание. Електронната платформа ТОКИ например, която е фокусирана именно върху нуждите на малките и средните бизнес клиенти, предлага бърза и лесна процедура по прехвърляне на партидите. Тази процедура може да се изпълни изцяло по електронен път на адрес www.toki.bg. След подаване на заявлението ТОКИ има грижата да завърши цялата процедура докрай.

Подобно на телекомите и доставчиците на електроенергия предлагат различни планове, които по-адекватно да отговорят на нужди на потребителите. ТОКИ например дава цели четири възможности. Първата е фиксирана цена за една година, която зависи от момента на сключване на договора, тъй като пазарните резултати и прогнозите се променят всеки ден. Тази тарифа е подходяща за фирми, които искат стабилност и предвидимост на разходите, без да се притесняват от колебанията на борсите. Обратно - за тези, които искат да поемат риска от борсовата търговия и да спечелят при ниски цени, каквито имаше миналата година, има абонаментен план за директна доставка на ток от енергийната борса на такива цени, каквито са постигнати в сегмента "Ден напред". При него има единствено фиксирана такса за административно обслужване в размер на 10 лв./месец.

ТОКИ предлага и снабдяване с изцяло възобновяема енергия, за която предоставя сертификат за произход. В този случай цената е пренебрежимо малко по-висока от фиксираната, но пък допълнителните ползи за фирмите от това, че ще се снабдяват със зелен ток, са много по-големи - по-добър имидж, грижа за природата и подкрепа за незамърсяващите технологии.

Има и план без ангажиране с дългосрочен договор и неустойки, който ТОКИ предлага свободен абонамент. При него договорът може да се прекрати по искане на клиента с 30-дневно предизвестие. Търговецът обаче има право да променя договорената цена при възникване на съществени пазарни промени веднъж на тримесечие, но с 30-дневно предизвестие.