"ЕВН трейдинг" започна роботизирана търговия на ток на енергийната борса

Това е станало възможно, след като дружеството първо е внедрило специализираното технологично приложение API

Ако искате да получавате информация за най-важното от сектора на енергетиката, може да се абонирате за седмичния ни е-бюлетин тук.

"ЕВН трейдинг", което е част от групата на EVN в България, стана първият търговец на електроенергия в страната, която извършва роботизирана търговия с ток на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Това е станало възможно, след като дружеството е внедрило технологичното приложение за свързаност API (Application Programming Interface - софтуерен посредник, който позволява на две приложения да се свързват помежду си) на водещия европейския оператор на платформи за търговия с електроенергия Nord Pool.

Как работи приложението?

API дава възможност за автоматизиране на търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня". Приложението позволява на регистрираните търговски участници да могат да интегрират ефективно своите платформи със съществуващите електронни системи за търговия, като целта е по-голямо удобство, по-кратко време за реакция, точни отчети и сигурност.

И по-конкретно - БНЕБ предоставя достъп до електронната система за търговия на пазарен сегмент "В рамките на деня" чрез приложно-програмният интерфейс API. Той дава възможност на ползвателите на услугата да постигнат цени, които да съвпаднат с техните очаквания, като същевременно повишават ликвидността на пазарния сегмент. Този тип връзка позволява на търговските участници да осъществяват алгоритмична търговия и да сключват сделки за покупка или продажба на електрическа енергия по бърз и значително улеснен начин, с минимална човешка намеса на база предварително заложени условия и критерии.

Благодарение на технологиите, търговията с електроенергия става максимално автоматизирана и много динамична. Тези участници на пазара, които първи се възползват от новостите - ще имат конкурентно предимство пред останалите като най-важното е, че това ще бъде от най-голяма полза за техните клиенти и потребители.

Константин Константинов, изпълнителен директор на БНЕБ
Константин Константинов, изпълнителен директор на БНЕБ

Този вид търговия минимализира човешката намеса и респективно риска от допускане на грешки в процеса на сключване на сделки и повишава конкурентоспособността на фирмата ползвател, тъй като времето за реакция при регистрирани флуктуации на цените на електрическата енергия или промени в търсенето и предлагането е значително по-кратко.

API се използва и за извличането на данни от търговията на сегмент "В рамките на деня" като например - среднопретеглени, максимални и минимални цени, търгувани обеми електрическа енергия, най-добри оферта за покупка и продажба за даден период на доставка и др. Тази информация се използва за промени в търговската стратегия на търговските участници с цел оптимизация на портфолиото им.

"Радваме се, че с БНЕБ продължаваме да развиваме търговията на електроенергия в България. Внедряването на API показва ангажимента на БНЕБ да следва най-добрите практики в Европа. Автоматизираната търговия "В рамките на деня" повишава ефективността на пазара и помага на заинтересованите търговски участници по-добре и по-бързо да отговарят на нуждите на клиентите си", каза Мартин Славов от Съвета на директорите на "ЕВН трейдинг".