ВиК със соларна помощ

Водният оператор на Стара Загора изгражда солари чрез договор с гарантиран резултат и без своя инвестиция, като така ще спести 140 хил. лв. от ток на година

С помощта на фотоволтаичната централа пречиствателната станция на Стара Загора ще се захранва с енергия сама
С помощта на фотоволтаичната централа пречиствателната станция на Стара Загора ще се захранва с енергия сама    ©  ВиК Стара Загора
С помощта на фотоволтаичната централа пречиствателната станция на Стара Загора ще се захранва с енергия сама
С помощта на фотоволтаичната централа пречиствателната станция на Стара Загора ще се захранва с енергия сама    ©  ВиК Стара Загора
Материалът е част от специалното издание от поредицата "Капитал Градове", посветено на Стара Загора и Хасково. То излезе в печатен вариант в края на април 2021 г.

Сметките за ток са голям проблем в редица ВиК дружества. Миналата година се наложи държавата чрез новоучредения ВиК холдинг да плати сметките за ток на ВиК - Добрич, и ВиК - Шумен. Операторите дължаха общо 10.5 млн. лв. на "Енерго-про Варна" , като държавата се намеси, защото ВиК-тата щяха да останат без ток и съответно да спре водата на гражданите.

За да не се стига до такива трагични ситуации, ВиК операторите трябва да мислят дългосрочно и да се стремят не само да имат достатъчно приходи, за да заплащат за електроенергията, която ползват, но и да пестят с мерки за енергийната ефективност. Добър пример е дружеството ВиК - Стара Загора, което е подписало т.нар. ЕСКО договор - договор с гарантиран резултат. В него частна фирма - в случая "Водни и енергийни спестявания", изпълнява мерките за ефективност за своя сметка, а след това в продължение на няколко години именно спестеното от сметките за ток се плаща към изпълнителя. Така ВиК операторът има гаранция, че направеното ще си струва, ще е качествено и ще работи, а изпълнителят разчита на собствената си качествена работа, за да има възвръщаемост. И двете страни печелят.

Слънце и светлина

Пречиствателната станция за отпадни води на Стара Загора е в експлоатация от 2011 г., като тя е един от обектите с висок и постоянен разход на енергията във ВиК - Стара Загора - около 3000 MWh годишно (за сравнение - едно домакинство средно консумира 4-5 MWh на година), или около 8% от разходите на дружеството за електроенергия. "Така се зароди идеята за провеждане на енергийно обследване на обекта и предприемане на мерки за подобряване на енергийната ефективност", обясниха писмено от ВиК оператора.

Препоръките от обследването са да се изгради фотоволтаична електроцентрала с мощност 500 kWp, която да захранва пречиствателната станция с електроенергия, да се подмени районното осветление с LED и да се монтира "3е" система (ефективна електрическа енергия), която влияе върху качеството на захранването на обектите. Третата мярка е изключително важна, защото се подобрява и гарантира качеството на електроенергия и се премахват загубите от преноса й, казва Илко Йоцев, съсобственик на фирмата изпълнител. По думите му трафопостът на ВиК оператора и трансформаторната му уредба са превърнати в "смарт" такава, по която се изравнява напрежението във всяка фаза и токът се симетрира. Няма загуби от реактивна енергия и несиметриране на тока, което е допълнителна икономия 8% от енергията, казва Йоцев.

По сметки на водното дружество, ако всички тези предписани мерки се въведат, икономията на енергия ще е около 800 MWh годишно, което прави около 140 хил. лв. Освен това ще има намаление на парниковите газове от годишно намаление на емисиите на СО с 654 тона годишно.

Другите ползи са по-висока сигурност на доставките на електроенергия и на риска от поскъпването й.

В действие

След проведена процедура избраната фирма за основен изпълнител е "Водни и енергийни спестявания" в обединение с "Теротех", малка старозагорска фирма, собственост на Пламен Иванов. Консорциумът изпълнява мерките за своя сметка. Според документите на ВиК - Стара Загора, стойността на инвестицията е 1.315 млн. лв. без ДДС. Илко Йоцев разказва, че проектът е изпълнен в срок, като сега възвръщаемостта за неговата фирма се получава от енергийните спестявания, които се реализират в продължение на девет години и половина.

Ползата от ЕСКО договора за водните оператори е, че положителният ефект е гарантиран, дори и без ВиК дружествата, които са потънали във финансови затруднения, да отделят средства за инвестиция. От ВиК - Стара Загора, прогнозират, че ефектът от мерките ще се почувства още в средата на 2021 г.

Изпълнителят

"Водни и енергийни спестявания" е лидер в енергийната ефективност на ВиК дружествата у нас. Илко Йоцев разказа пред "Капитал", че фирмата е изпълнявала подобни договори за енергийна ефективност и във ВиК - Враца, ВиК - Монтана, и ВиК - София.

Компанията е създадена през 2013 г. и е акционерно дружество. Изпълнителни директори са Илко Йоцев и Евгени Стефанов, като те са и собственици. Миналата година фондът за рисково дялово финансиране "Ню вижън 3" също е влязъл в компанията с 40%, като той е подкрепен от Фонда на фондовете.