Кой отчита CO2 емисиите на свързаните с Ковачки централи

Разследване на OCCRP показва рязко понижение в замърсяването от ТЕЦ "Бобов дол" и "Брикел" през последните три години

   ©  Цветелина Николаева
   ©  Цветелина Николаева
Темата накратко
  • Разследване на OCCRP показва, че през 2018 г. ТЕЦ "Бобов дол", "Брикел" и група топлофикации избират нова фирма за верифициране на емисиите им.
  • В резултат отчетеното замърсяване започва да намалява и съответно разходите за квоти се свиват.
  • Обяснението на централите е, че са сменили вида гориво, но има съмнения за свързаност между тях и верифициращата фирма.

Анализ на журналистите Елеонора Вио и Даниела Сала за международната журналистическа организация за разследвания срещу корупцията и организираната престъпност (OCCRP) показва, че ТЕЦ "Бобов дол" и "Брикел", които са свързани с Христо Ковачки, започват да отчитат драстично понижение на CO2 емисиите през последните 3 години. "Капитал" публикува преработена версия на статията с допълнени факти и обяснения. Темата влезе и в комисията по ревизията в парламента, ръководена от Мая Манолова.

С една трета по-малко вредни емисии е отчела ТЕЦ "Бобов дол" през 2020 г. спрямо 2017 г., без да намали дейността си или да обяви някаква мащабна екоинвестиция. Подобно подобрение има и при "Брикел". А резултатът е десетки милиони лева по-малко за CO2 квоти - същите, заради които например държавната ТЕЦ "Марица изток 2" не може да продава енергията си на пазара и трупа огромни загуби.

Освен намаленото по документи замърсяване през последните години общото между "Бобов дол" и "Брикел" е, че и двете се считат за част от енергийната империя на Христо Ковачки, но също така - използват една и съща фирма за верифициране на отчетите за вредните емисии. Става дума за "Джи Ем Ай верифай" (GMI Verify), която пак има косвени връзки с фирмите на Ковачки.

Според официални данни, анализирани от OCCRP, централите "Бобов дол" и "Брикел" са спестили най-малко 26 млн. евро от по-малкото отчетени CO2 квоти. С повишаването на цените на емисиите - до над 55 евро/тон през последните месеци, този ефект би бил още по-голям.

В отговор на това от ТЕЦ "Бобов дол" обясниха през "Капитал", че по-малкото замърсяване всъщност идва от смяна на горивния микс. Вместо 100% въглища през последните три години се увеличава делът на биогоривата като слама и дървесен чипс, които според класификацията на ЕС са с нулев въглероден отпечатък. Цялото интервю с изпълнителния директор на ТЕЦ-а Любомир Спасов вижте тук.

Какво се измерва

В рамките на европейската схема за търговия с емисии (СТЕ) всички големи замърсители са длъжни да представят годишни доклади за количеството изхвърлен в атмосферата въглероден диоксид. Електроцентралите изчисляват тези стойности на базата на "емисионен фактор" според горивото, което използват (за един вид въглища е едно, за друг - друго, за природен газ - трето). След това се прави изчисление на общо генерирани CO2 емисии, които централата трябва да заплати.

Репортери на OCCRP са анализирали официалните данни, които двете централи са подали към Изпълнителната агенция "Околна среда" (ИАОС), и са установили, че докладваните емисии за последните три години са чувствително занижени.

Между 2018 и 2020 г. в ТЕЦ "Бобов дол" се изгаря микс от суббитуминозни въглища (между лигнитни и кафяви), които според ИАОС имат емисионен фактор 96.1, и чисти лигнитни въглища, чийто фактор е 104.2. Но в докладите пише, че електроцентралата е отчела фактор под 80 за 2018 и 2019 г., както и под 70 за 2020 г.. В "Брикел", където се гори само лигнит, е отчетен емисионен фактор 90.5 за 2018 г. и под 80 в следващите две години.

От OCCRP приемат за CO2 квотите средна годишна цена от 21 евро за тон през 2019 г. и 27 евро през 2020 и 2021 г., на базата на което изчисляват, че двете електроцентрали заедно са избегнали плащания към ЕС в размер между 26.7 и 32.2 млн. евро. В статията изпълнителният директор на "Брикел" Янилин Павлов е цитиран, че електроцентралата е докладвала по-ниски емисии, защото е започнала да използва по-обогатени въглища. Той каза още, че емисиите са "калкулирани на базата на данни от независими акредитирани лаборатории и потвърдени от компетентните институции".

Директорът на "Бобов дол" Спасов пък е отрекъл централата да е подавала неверни данни за емисиите си, като допълни, че отговорността за това е на компанията, която верифицира данните. "Този фактор е одобрен и е преминал през всички проверки", каза директорът. Сега Спасов обясни пред "Капитал", че през последните години са направени промени в начина на изгаряне на горивото и освен това е добавена биомаса, която значително понижава средния емисионен фактор на производството.

Ела да верифицираш

Намалените нива на CO2 съвпадат със смяна на фирмата, която заверява данните. В началото на 2019 г. "Бобов дол" и "Брикел" се отказват от утвърдените верификатори Green and Fair, с които са работили в продължение на близо десетилетие, и избират "Джи Ем Ай верифай". Към онзи момент това е нова фирма, без доказан опит в сферата. Собственик е Габриела Илиева, за която няма публична информация да притежава някакъв опит или експертиза в областта на верификацията на данни за емисии. Журналистите от OCCRP казват, че са положили усилия да разговарят със служители на GMI Verify, но от компанията са запазили мълчание.

Въпреки това в рамките на шест месеца компанията е наета да заверява емисиите освен на "Бобов дол" и "Брикел" и на още редица топлофикации, също свързани с Христо Ковачки.

Директорът на ТЕЦ "Бобов дол" твърди, че новият верификатор е избран след проучване на пазара, тъй като е предложил най-добра оферта. Любопитна подробност е, че офисът на "Джи Ем Ай верифай" се намира в една и съща сграда с този на "ОЗК застраховане" - застрахователна компания, контролирана пряко от Ковачки чрез неговата фирма "Ел Ем импекс".

Освен това адвокатът, който прави вписванията в регистъра и има пълномощно да представлява "Джи Ем Ай верифай", е Елена Христова Добрева. До 22 януари 2014 г. тя е била в ръководството на "Брикел", а до 1 юни 2017 г. и в ръководството на димитровградската ТЕЦ "Марица 3" (акционер в нея е "Ел Ем импекс"). През 2015 г. Елена Добрева е била кандидат за общински съветник в Стара Загора от партията на Ковачки - БДЦ. През 2014 и 2015 Добрева е била правен консултант на държавната компания "Мини Марица-изток", като е вписана в годишния доклад за дейността на дружеството. Поне до средата на миналата година Добрева е била и адвоката на "Брикел", което става ясно от дела във Върховния административен съд.

София Николаева Ненова, която е подписала доклада на "Джи Ем Ай верифай" за емисиите на централите, е собственик на дружеството "Карбон консулт", но през 2014 г. е работила за Изпълнителната агенция "Околна среда" и дори е била временно изпълняващ длъжността директор на отдел "Разрешителни за емисии на парникови газове и регистър за търговия с емисии".

Къде е контролът

Дали емисиите на централите са правилно отчетени или не би трябвало да следи именно ИАОС. Изпълнителният директор Росица Карамфилова-Благоева е казала, че институцията не проверява директно точността на данните за емисиите, а ги приема, ако "изчисленията са направени от акредитирана лаборатория и докладът е надлежно верифициран". Оттам препращат към "Българската служба за акредитация", която дава лицензи на верифициращите компании. Пред OCCRP директорът на БСА Ирена Бориславова първоначално се е опитала да обвини ИАОС, но след това е обещала, че ще проучи въпроса.