Токов удар във ВиК сектора

Токов удар във ВиК сектора

Разходите за електроенергия са съществена част от цената на водата, но първите се определят пазарно, а вторите са регулирани

Ивайло Станчев
7583 прочитания

© Цветелина Белутова


Темата накратко
  • Поскъпването на електроенергията изправя ВиК операторите в страната пред ликвидна криза.
  • Причината е, че те доставят услугите си по регулирани цени, които не се променят, а разходите им са пазарни.
  • Решение на проблема засега не се вижда, като то е основно в ръцете на депутатите.

"Не знам какво ще правим след месец, когато дойдат сметките за август. Заради високите цени на тока сме изправени буквално пред фалит." Думите са на Стоян Иванов. Той не е директор на някои от заводите, които през последните дни обявиха, че спират работа заради скъпата електроенергия, а ръководи "Водоснабдяване - Дунав". Това е държавният ВиК оператор, който обслужва Разград, и един от многото, които вече трудно покриват разходите си за електроенергия. А мащабът на проблемът е такъв, че може до доведе до временни спирания на водоснабдяването.

Може да звучи странно, но заедно ВиК операторите в страната са големи консуматори на електроенергия - годишното им потребление е около 600 хил. мВтч. В различните градове в цената на водата разходите за електроенергия са между 10 и 43%. За 2020 г. общите разходи за енергия са били около 65 млн. лв., но през тази ще надхвърлят 130 млн. лева. Проблемът е, че приходите на водните дружества остават едни и същи - те работят по регулирани цени за доставка и отвеждане на водата за потребителите. В случая, когато Комисията за енергийно и водно регулиране е определила цените на водата за тази година, тя не е взела предвид, че електроенергията ще поскъпне до рекордни нива.

Изход от тази ситуация не се вижда, тъй като КЕВР отказва да преразгледа тарифите на ВиК дружествата, като се мотивира с ограничения в законодателството, а парламентът към момента не е наясно в детайли с казуса и няма как да вземе отношение по този въпрос. Дори напротив - някои от депутатите искат понижаване на цената на водата, което в очаквано в почти нонстоп предизборна обстановка и все още ударени от ковид кризата домакинства. В България липсва и методика за водно подпомагане на уязвимите групи, както е с енергийните помощи. Няма и схема за подпомагане на енергийно интензивните фирми, както е в почти всички европейски страни.

Създаденият преди година държавен ВиК холдинг с капитал от 1 млрд. лв. пък не може да покрие разходите на дружествата си, тъй като това би било непозволена държавна помощ. Той може да им даде заеми, които обаче няма как да се обслужват. А и прокламираната цел на мегаструктурата все пак не е да раздава заеми за плащане на сметки за електроенергия, а да отпуска инвестиционни кредити за модернизация и изграждане на инфраструктура, както и да оздрави дружествата.

Критична точка

По информация на държавния ВиК холдинг в момента има 10 оператора, които са останали без редовен доставчик на електроенергия и сега се снабдяват служебно - през т.нар. Доставчик от последна инстанция (ДПИ), при който цените на тока са дори по-високи от пазарните (средно с 20-30%). Причините за това са разнородни. В Разград е изтекъл договорът с предишния доставчик на ток, а новоизбраният е отказал да сключи договор именно заради несигурната пазарна обстановка. В Габрово пък свързаният с Христо Ковачки търговец "Гранд енерджи дистрибюшън" е прекратил едностранно договора с ВиК дружеството.

"Цената на електрическата енергия на Българската независима енергийна борса отбелязва огромен ръст от месец юни досега. Въпреки че в договора на ВиК Габрово е предвидено цената да се актуализира всеки месец според борсата, има ограничение повишаването да не е с повече от 8%, което при нива, надминаващи 300 лв./мВтч в някои дни за месец юли, би довело до огромни загуби за доставчика, което го поставя в ситуация на невъзможност за изпълнение на договора", обясниха за "Капитал" "Гранд енерджи дистрибюшън", която е най-голямата компания на пазара със 758 млн. лв. приходи за 2020 г. По замисъл обаче тя би трябвало да е набавила ток по фиксирана цена, като клиентите й сключват договор с нея именно за да хеджират риска от рязко покачване.

Останалите ВиК дружества, които не са на ДПИ, се снабдяват с ток по договори тип "борсова цена + надбавка". Това означава изключителна несигурност и голям пазарен риск. Реално през юли и август те заплащат цени на електроенергията съответно 186 лв./мВтч и над 230 лв./мВтч (към 18 август). В същото време определените от КЕВР цени на водата с на база средна цена на ток от под 100 лв./мВтч.

Още преди рязкото поскъпване на тока от началото на юли ВиК дружествата вече са били натрупали близо 8 млн. лв. просрочени задължения към доставчиците на електроенергията, казват от държавния холдинг. Част от тях са погасени през миналия месец, но сега просрочията ще бъдат още по-големи.

Гледай Разград, мисли за другите

До 31 юли "Водоснабдяване - Дунав" е получавало енергия по стар договор на цена 106.30 лв./мВтч. След проведена обществена поръчка е бил избран нов доставчик - "Кумер", с цена от 179.71 лв./мВтч. За съжаление на 9 август той отказа с официално писмо сключването на договор по така спечелената обществена поръчка, вследствие на което сега получаваме електроенергия от доставчик от последна инстанция - в случая "Енерго-про". Това ще е така, докато се проведе нова обществена поръчка и се сключи договор", обяснява директорът на разградското ВиК Стоян Иванов.

За сравнение - цената на ДПИ за месец юли е 205.43 лв/МВч. при средномесечна цена на енергийната борса 185.59 лв./мВтч. Към 18 август средната стойност на енергийната борса е 227 лв./МВч., което означава, че токът от ДПИ ще струва около 250 лв./мВтч. "Досега дружеството е заплащало за електроенергия от 280 хил. лв. до 380 хил. лв. месечно. От 1 август се очаква тези плащания да достигнат стойности от до 850 хил. лв. месечно", твърди Стоян Иванов. Той обяснява още, че 97% от водата, доставяна за потребителите, се добива от земните недра с електрически помпи и само 3% се доставя по гравитационен път. До края на юли делът на разходите за електроенергия в комплексната цена на предлаганите от дружеството ВиК услуги е била средно 30%, но сега този процент ще се повиши до 50.

По думите на Иванов, ако настоящата ситуация не се промени, "Водоснабдяване - Дунав" ще изпадне в несъстоятелност най-късно до края на септември. Тогава ще започне преустановяване на електроснабдяването на помпените станции и съответно ще има режим на водата. "В такова положение са и колегите в Хасково. Освен това при финансова несъстоятелност се очаква и блокиране на нашите сметки с отклоняване на всички постъпили в тях средства, при което ние няма да можем да продължим да работим", казва още той.

Какво казва регулаторът

Както от "Водоснабдяване - Дунав", така и редица други ВиК оператори вече са поискали от Комисията за енергийно и водно регулиране да преразгледа тарифите им, така че да могат да повишат приходите си и да заплатят сметките за ток. Всички те се позовават на чл. 31 от Наредбата за регулиране на цените на ВиК услугите, която дава възможност на КЕВР да определи нови цени за водата при непредвидено или непредотвратимо събитие или такова от извънреден характер, каквото е поскъпването на електроенергия.

От регулатора обаче обясниха за "Капитал", че действащите разпоредби на Наредбата на практика не позволяват преразглеждане на одобрените цени за последната година от регулаторния период 2017 - 2021 г. По процедура трябва да се изменят одобрените цени за следващата година, към които да се добави ефектът от преразглеждането, а през 2021 г. КЕВР няма да изменя одобрени цени, а ще одобрява нови бизнес планове и цени за 2022 г. "Дори разпоредбите да бъдат изменени от парламента и да позволят преразглеждане на одобрените цени в рамките на съответната година поради изменения на цените на електроенергията на свободния пазар, то честото и непредвидено допълнително повишаване на цените на ВиК услугите за потребителите извън одобрените бизнес планове не е устойчиво решение и крие значителни рискове", казват още от КЕВР и припомнят, че не са предприети законодателни изменения по отношение на социалната поносимост на цените на ВиК услугите, както и подпомагането на домакинствата с ниски доходи.

Какво да се прави

Като възможно решение на проблема регулатора предлага "Български ВиК холдинг" да проведе централизирана процедура за избор на доставчик на електрическа енергия на всичките ВиК оператори в холдинга. По този начин може да се постигнат по-добри условия и по-устойчива цена за по-дълъг период - например чрез сключването на дългосрочен договор директно през борсата.

"Необходимо е ВиК дружествата да планират и мерки за енергийна ефективност - включително, но не само оптимизиране работата на енергийни обекти чрез намаляване на водни количества и/или налягане в мрежата, СКАДА (Система за автоматично управление и мониторинг на мрежата - бел. ред.), честотно регулиране и други; както и да планират и мерки за енергийна независимост - включително осигуряване на възобновяеми източници на електрическа енергия и/или съоръжения за съхранение на електроенергия в обектите от ВиК системите", казват още от КЕВР. Такива проекти могат да се изпълняват както със собствено финансиране, така и чрез ЕСКО договори или грантове по оперативните програми. Такъв пример е ВиК - Стара Загора, което чрез ЕСКО договор изгради соларна централа за покриване на част от енергийните нужди.

В тази връзка изпълнителният директор на "Български ВиК холдинг" Илиян Илиев казва, че в момента се извършва цялостно обследване на ВиК дружествата, за да се определят специфичните нужди на всяко от тях. "Не са само соларните панели, може да се монтирани и батерии за съхранение на ток. Или пък да се окаже, че е по-добре да се изградят резервоари, които да се пълнят нощем, когато енергията е много по-евтина", казва още той.

Това обаче са мерки, за които са нужни инвестиции в дългосрочен период, а при сегашната ситуация са необходими спешни действия за овладяване на ситуацията. Възможни решения са да се разработи схема за компенсиране на ВиК дружествата за високата цена на тока, тъй като те изпълняват социална функция - подаването на вода не може да бъде спряно, дори когато сметките не се плащат. Освен това достъпът до вода е основно право на всеки човек, жизнена необходимост и не може да бъде ограничавано, особено в ситуация на пандемия. В комбинация с модел за компенсиране на уязвимите домакинства (водни помощи), за да може цената на водата да бъде адекватна, хроничните проблеми в сектора биха могли да започнат да се решават. Това обаче са все решения, които настоящият парламент с очертаващ се кратък живот и много противоборства трудно ще намери сили да вземе.

Темата накратко
  • Поскъпването на електроенергията изправя ВиК операторите в страната пред ликвидна криза.
  • Причината е, че те доставят услугите си по регулирани цени, които не се променят, а разходите им са пазарни.
  • Решение на проблема засега не се вижда, като то е основно в ръцете на депутатите.

"Не знам какво ще правим след месец, когато дойдат сметките за август. Заради високите цени на тока сме изправени буквално пред фалит." Думите са на Стоян Иванов. Той не е директор на някои от заводите, които през последните дни обявиха, че спират работа заради скъпата електроенергия, а ръководи "Водоснабдяване - Дунав". Това е държавният ВиК оператор, който обслужва Разград, и един от многото, които вече трудно покриват разходите си за електроенергия. А мащабът на проблемът е такъв, че може до доведе до временни спирания на водоснабдяването.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Енергетика

Научавайте най-важното от сектор енергетика през изминалата седмица


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход