НЕК излезе на печалба от 190 млн. лв. заради тока от ВЕЦ-овете

Компанията отчита над 1230% ръст в приходите от продажби на енергийната борса

Язовир "Студен кладенец"
Язовир "Студен кладенец"    ©  Цветелина Белутова
Язовир "Студен кладенец"
Язовир "Студен кладенец"    ©  Цветелина Белутова

Значително подобрение на финансовото състояние отчита за първите 6 месеца на 2021 г. Националната електрическа компания (НЕК) - до неотдавна едно от най-губещите и задлъжнели държавни дружества. Реализираната нетна печалба за периода е 190.5 млн. лв. при едва 52 млн. лв. за същия период на миналата година. С това наличните парични средства в дружеството достигат 374 млн. лв. - едно от най-високите нива за последните години.

Тази промяна в конюнктурата се дължи преди всичко на две неща. Първо, поскъпването на електроенергията на свободния пазар - близо два пъти на годишна база за съответния период. И второ, драстично увеличеното производство на ВЕЦ-овете на НЕК (всички големи в страната) заради много по-влажната година спрямо критично сухото начало на 2020 г.

Въпреки всичко НЕК остава с близо 4.14 млрд. лв. задължения (голямата част от тях са свързани с АЕЦ "Белене"), които дори леко се увеличават на годишна база. Натрупаната загуба пък е 1.24 млрд. лв.

Да увеличим продажбите с 1200%

Общите приходи на НЕК се увеличават с 32.3%, или близо 423 млн. лв. за полугодието. Основно това се дължи на реализираните много по-големи количества електроенергия на борсата и по-високата цена на самата електроенергия.

Според отчета продадените количества за свободния пазар се увеличават с 1019%, а получените от това приходи - с още по-невероятни 1230%. Тук става дума основно за ток от ВЕЦ, чието производство е нараснало с 84%. Средната продажна цена е 124 лв./мВтч при около 60 лв./мВтч за първите 6 месеца на миналата година.

При това продажбите на борсата все още са само около една трета от общо продадените от НЕК количества. Държавната компания все още изпълнява ролята на обществен доставчик и осигурява нужния ток за т.нар. крайни снабдители за потребителите - ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-про".

Продадените към трите ЕРП количества електроенергия намаляват с близо 20% през първото полугодие на 2021 г., като това се дължи на промените в Закона за енергетиката, които задължиха всички бизнес потребители да започнат да се снабдяват с ток от свободния пазар.

По-скъпи квоти CO2, повече приходи

Интересен факт е, че за разлика от останалите производители на ток поскъпването на CO2 емисиите не води до повече разходи за НЕК, а до приходи. Причината за това е, че самата НЕК, чрез нейните ВЕЦ-ове не генерира вредни емисии, но има задължение да осигури квоти за такива по дългосрочните договори с т.нар. американски централи "Ей И Ес Гълъбово" и "КонтурГлобал Марица-изток 3". Самото плащане на квотите пък се покрива от суми, които фондът "Сигурност на електроенергийната система" превежда на НЕК. В случая при поскъпването на CO2 от 30 до 55 евро за тон в периода януари - юни 2021 на фона на само 22 евро/тон за същия период на 2020 г., ФСЕС е превела на НЕК 664 млн. лв. при 492 млн. лв. година по-рано.

Може да се очаква, че през втората половина на 2021 г. НЕК ще подобри още повече финансовия си резултат, тъй като и търсенето на електроенергия се увеличи с възстановяването на икономиките от коронавируса, и цените продължиха да растат - до исторически най-високите си нива.

Още от Капитал