Бизнесът иска 840 млн. лв. компенсации за скъпия ток

Предложението на АИКБ е държавата да използва свръхпечалбата на АЕЦ "Козлодуй" и да покрие 70 лв. от цената на всеки мегаватчас електроенергия в периода от 1 октомври 2021 до 31 март 2022 г.

   ©  Цветелина Белутова
   ©  Цветелина Белутова

Този месец всяка фирма в България, от най-малката до най-голямата, е получила двойно по-висока сметка за ток спрямо миналата година. Първоначалната изненада вече се измества от притеснение, което пък прераства в обществено недоволство. И само подготвя взрива, който може да настъпи с идването на септемврийските сметки (около средата на октомври), които ще са още по-високи.

Ситуацията е такава в цяла Европа, но там започнаха да се прилагат механизми за компенсации. В България служебното правителство тепърва казва, че ще обсъжда евентуални спешни мерки за бизнеса, като засега няма особена конкретика (очаквайте в петък интервю на министъра на енергетиката Андрей Живков пред "Капитал"). На този фон Асоциацията на индустриалния капитал обаче вече излезе с конкретно предложение.

На пръв поглед идеята на работодателската организация изглежда абсурдна - държава да покрие 70 лв. в цената на всеки мегаватчас електроенергия, който се купува през борсата през следващите 6 месеца. Това би струвало около 840 млн. лв., които бюджетът трябва да осигури, а ги няма. Според работодателите обаче тези пари могат да дойдат от производителите на електроенергия, които сега реализират свръхпечалби. И в това има известна логика, още повече че държави като Испания и Гърция предприемат именно такъв подход, за да защитят икономиките си.

Каква е идеята

От АИКБ посочват, че средната цена на енергията с базов товар (за 24 часа) за юли 2021 г. е 185.59 лв./мВтч, а за август е 218.17 лв./мВтч, като в някои пикови часове е достигала 407 лв./мВтч. Средната цена за септември до 21-во число е 238.8 лв./мВтч. На този фон прогнозираната референтна цена на тока от Комисията за енергийно и водно регулиране е едва 119 лв./мВтч.

Фючърсите на електроенергията за българския пазар за четвърто тримесечие на тази година са 164.65 евро/мВтч, а за първите две тримесечия на 2022 г. - съответно 166.60 евро/мВтч и 90.20 евро/мВтч съответно. "Заради всичко това имаме основания да предполагаме средна прогнозна цена на базов товар за следващите 6 месеца в размер на 259.37 лв./мВтч", казват от АИКБ. Следователно всеки небитов потребител от българската икономика ще бъде подложен на ценови шок средно за периода с по 140.37 лв./мВтч над официалните разчети на регулатора. "Неприемането от страна на българското правителство на енергични и решителни мерки в адекватно къси срокове ще доведе до мащабна загуба на конкурентоспособност на българската икономика", твърдят още работодателите.

Те настояват за частична компенсация именно на този "свръхразход" от 140.37 лв./мВтч - в размер от 70 лв./мВтч за всеки небитов стопански потребител на електроенергия.

Очакванията за потреблението на стопанските потребители за четвърто тримесечие на настоящата година и първото тримесечие на 2022 г. са за 12 тВтч електроенергия (без технологичните разходи). При компенсация от 70 лв./мВтч това предполага необходим ресурс в общ размер 840 млн. лева.

Откъде ще дойдат парите

"Как може да се осигури нужният ресурс - именно опитът на други страни членки е адекватното решение в случая: чрез преразпределение и балансиране на ангажирания в електроенергийния пазар финансов поток, респективно, нетиран резултат (разходите за потребителите са приходи за производителите на електроенергията), казват от АИКБ и дават пример с АЕЦ "Козлодуй".

Изчислената от КЕВР цена на енергията от ядрената централа за периода 01.07.2021 г. - 30.06.2022 г. е в 55.01 лв./мВтч, което включва възвръщаемост от 59.6 млн. лева при разчетеното производство за годината. С рязкото повишаване на борсовите цени на тока обаче допълнителният нетен резултат за АЕЦ-а (над заложената възвръщаемост и над огромната, вече акумулирана печалба до момента) през въпросния шестмесечен период (октомври - март) би надхвърлил 1.31 млрд. лева.

"Нужният компенсационен ресурс за всички небитови стопански потребители на електроенергия в България (840 млн. лева) представлява само 64% от шестмесечната свръхпечалба (над планираната и вече постигнатата) на АЕЦ "Козлодуй", посочват от АИКБ.

Как да стане

За да стигнат парите на АЕЦ-а до бизнеса, първо трябва да влязат в бюджет на Министерството на енергетиката и оттам да бъдат преразпределени. Единственият начин това да се случи е Българският енергиен холдинг да изиска междинно разпределение на дивидент от ядрената централа, а след това да направи и текущ трансфер към държавния бюджет. "Възможен вариант за организиране и администриране на компенсационния механизъм е компенсациите към всеки небитов стопански потребител да се разплащат от НАП ежемесечно, за изминалия месец, срещу предоставените разходни счетоводни документи, удостоверяващи текущото индивидуално електропотребление", смята още работодателите.

Засега няма яснота дали подобна схема може да бъде одобрена от служебното правителство. Твърде е възможно да се окаже, че за решението е нужен действащ парламент. Но без спешни мерки има опасност много фирми просто да прекратят дейността си, а оттам и да се създадат предпоставки за икономическа криза.