Нови възможности за бизнеса да получи по-ниски сметки за ток

С дългосрочни договори за електроенергия от ТОКИ компаниите могат да хеджират риска от борсовите цени

Нови възможности за бизнеса да получи по-ниски сметки за ток
Нови възможности за бизнеса да получи по-ниски сметки за ток

За всяка втора фирма последните сметки за електроенергия със сигурност са били изненадващо високи. Но причината за това е не само повишаващата се борсова цена на електроенергията през последните два-три месеца, а и фактът, че досега тези компании не са си избрали редовен снабдител с ток. По тази причина тях ги обслужва т.нар. доставчик от последна инстанция и реално плащат най-високите възможни цени.

Първото и най-лесно решение за тези бизнеси е активно да потърсят оферти от търговците на ток и да сключат договор. ТОКИ (www.toki.bg) например е разработила решения специално за нуждите на малките и средните бизнес клиенти и предлага гъвкави планове за всеки потребител. Актуалната към момента стандартна оферта за фиксирана тарифа за една година напред е с около 15-20% по-ниска от тази, която получават фирмите от доставчиците от последна инстанция.

За тези, които не искат да се ангажират с дългосрочен договор и предпочитат да имат възможност бързо и без неустойки да правят промени, ТОКИ предлага и т.нар. свободен абонамент. При него договорът може да се прекрати по искане на клиента с 30-дневно предизвестие. Актуалната към момента цена за тази услуга е дори по-ниска от фиксираната, като има възможност за промяна от страна на ТОКИ веднъж на тримесечие с 30-дневно предизвестие, в зависимост от ценовите движения на енергийната борса.

Зелена възможност

Русе е един от регионите в страната, където бизнесът вече има изразен афинитет към зелената енергия. По данни на ТОКИ фирмите в областта по-често, отколкото е средното за страната, избират специалния тарифен план за снабдяване с възобновяема електроенергия. При този план се прехвърлят гаранциите за произход на доставената енергия, издадени от Агенцията за устойчиво енергийно развитие, и зелени сертификати за спестени CO2 емисии, издадени от ТОКИ.

Или казано по друг начин - за потреблението на ток през дадено тримесечие фирмите получават документ, че енергията, която са ползвали, е произведена от слънце, вятър, вода или биомаса, и по този начин се позиционират като климатично отговорни, помагат за опазването на околната среда, като това им носи и допълнителни имиджови ползи.

В този случай цената на електроенергията е с не повече от половин стотинка над стандартната тарифа на ТОКИ за киловатчас.

Директните договори - най-добрата дългосрочна възможност

Освен тези тарифи обаче вече има и други възможности, които могат да осигурят енергия на сигурна и по-изгодна цена за дълъг период. Става дума за дългосрочните договори за доставка от ВЕИ източници, които осигуряват предвидимост на разходите за години напред и намаляват значително ценовия риск на енергийната борса.

Буквално дългосрочните договори за покупко-продажба на електроенергия (Power Purchase Agreements - PPAs) гарантират доставка на енергия на по-ниски цени от борсовите.

Допълнително те дават възможност да се демонстрира категоричен ангажимент за опазване на околната среда и устойчиво развитие пред клиентите и инвеститорите, с което да се покрият регулационни изисквания, да се подобри ESG (Environmental, Social and Governance) рейтингът на фирмата или да се генерират допълнителни финансови и маркетингови предимства.

ТОКИ в сътрудничество със свързани компании от групата на "Реналфа" и "Соларпро" вече разработва иновативни услуги за сключване на PPA, които могат да включват и цялостни решения на доставки, комбиниращи енергия, получена директно от ВЕИ, и такава, която се търгува на свободния пазар. По този начин може да се отговори на нуждите на всякакви бизнес потребители, независимо от профила им на консумация. ТОКИ се грижи и за цялостната администрация по адаптирането на променливото производство на ВЕИ източниците към реалния потребителски график.

Основната логика на PPA е да се сключи споразумение за доставка на енергия със срок от 7, 10, 12 или 15 години и фиксирана цена за целия този период. Поради поскъпването на квотите CO2, поевтиняването на технологиите и повишаването на ефективността в момента тази зелена енергия е най-евтината на пазара, а всичко сочи, че така ще бъде и занапред. Поради това фирмите не само биха получили сигурност за цената, но и реална икономическа изгода.

Съществуват различни модели PPA, които да отговорят на разнообразните потребности и предпочитания на бизнеса и са подходящи за по-големи корпоративни и индустриални потребители. ТОКИ е първият и за момента единствен търговец на електроенергия в България, който развива и предлага възможност за сключване на подобни договори.

За повече информация за продуктите и услугите на ТОКИ посетете www.toki.bg