ББР ще финансира фирми да изграждат соларни централи за собствени нужди

Държавната банка предлага 15-годишни заеми, които да покриват до 95% от стойността на инсталацията

   ©  Надежда Чипева
   ©  Надежда Чипева

Българската банка за развитие ще финансира изграждането на фотоволтаични централи за нуждите на бизнеса, както и за продажба на електроенергия. От банката казват, че новият финансов продукт е в отговор на растящото притеснение на компаниите от цената на тока у нас и в Европа, и повишеното търсене на електроенергия. "Превключването на бизнеса към слънчева енергия е работещо решение в контекста на изчерпващите се невъзобновяеми източници и заложените от ЕС цели за постигане на въглеродна неутралност", пише още в съобщението на ББР.

Ще се кредитират проекти за мощности до 1 мВтч, което е оптимално за голяма част от предприятията в страната - масово проектите, които се реализират в момента са за 600-800 кВт върху покривите на индустриални предприятия и складове. Подобни инсталации могат да покрият между 10 и 50%, а в някои случаи и повече, от консумацията на енергия в дадено предприятие, което реално се отразява в аналогично понижаване на разходите за ток. От една страна, слънчевата енергия от новоизградена централа струва около 110 лв./мВтч (с включена възвращаемост на инвестицията) при средни цени на пазара през последния месец от 250 лв./мВтч. А от друга - при собственото потребление не се заплащат мрежови такси и цена Задължение към обществото, които по принцип формират около 30% от крайната сметка за ток. От 2019 г. насам вече са реализирани стотици такива проекти, като най-големият в България е този на "Аурубис" за 10-мегаватова соларна централа.

Но има и по-малки предприятия, като "ЗММ Нова Загора", които също правят такива инвестиции - в конкретния случай за 508 кВт. Друг подобен проект е на "Загорка" - за 700-800 кВт мощност.

Проектът за 1 мВт мощност струва около 500 хил. евро, а типично реализирането им отнема 6-8 месеца, което се дължи основно на сроковете за получаването на необходимите разрешения.

Точно заради тези ползи от ВЕИ за собствени нужди повечето кандидати ще вземат заем именно за централи за покриването на собствени нужди, а не за такива, които да продават енергията на пазара.

Заемите от ББР ще са със срок до 15 години (при средно откупуване на такива инвестиции за 6-7 години) и ще могат да покриват до 95% от стойността на соларните централи.

Условието за отпускането им е компаниите да са микро-, малки или средни предприятия. Банката допуска с изградените инсталации да се захранват както предприятия и офис сгради, така и търговски обекти.

Още от Капитал