Търговците на ток няма да могат да ползват застраховки за обезпечения при сделки

С промени в правилата на енергийната борса ще важат само банковите гаранции и паричните депозити

Константин Константинов, БНЕБ
Константин Константинов, БНЕБ    ©  Надежда Чипева
Константин Константинов, БНЕБ
Константин Константинов, БНЕБ    ©  Надежда Чипева

На фона на продължаващия ръст на цени на електроенергията още една от обявените преди седмица мерки на служебното правителство влиза в ход. Българската независима енергийна борса (БНЕБ) обяви, че ще направи промени в правилата за търговия с ток, които пряко или непряко трябва да могат да осигурят някаква стабилност във флуктуациите на пазара.

Дали това ще се случи обаче е спорно. По скоро ефектът от промените ще е допълнителни разходи за някои търговци на ток и до известна степен ограничаване на възможностите за спекулативни сделки. Което обаче няма да има пряк ефект върху цените в следващите дни и седмици.

Какви са промените?

Премахване опцията за "застраховка-гаранция" като вид обезпечение на пазарния сегмент "Двустранни договори" - там, където се сключват сделки за доставка на ток в следващите месец и повече по фиксирана цена. "По този начин на всички борсови сегменти ще продължат да бъдат изисквани обезпечения под формите на "паричен депозит" и "банкова гаранция" или комбинация между тях", казват от борсата.

Мярката не е временна, въпреки че застраховките са допустими от европейските правила, и ще остане в сила до следваща промяна в наредбата.

Какви биха били последиците?

Застраховките излизат значително по-евтин начин за предоставяне на обезпечение за търговците на ток, отколкото е предоставяне на банкова гаранция или паричен депозит. Точно за това са и предпочитаният избор от участниците на пазара. Проблемът обаче е в това, че има възможност за спекулации - например търговци могат да сключат сделка с обезпечение "застраховка" и след това, при промяна в пазарните условия, да откажат да платят и вземат съответната енергия. При което продавачът трябва да води дела за изплащането на застраховката, вместо директно да усвои банковата гаранция или паричния депозит.

Затова се смята, че промяната ще доведе до по-отговорно пазарно поведение при сделките с ток.