Компания на адвокат Гугушев иска да купи голям китайски соларен парк в Плевенско

"Хелиос енерджи инвест" планира да придобие 50-мегаватовата централа, но сделката чака одобрение от КЗК

Със своите 50 мегавата мощност паркът край село Победа е един от големите соларни проекти в страната
Със своите 50 мегавата мощност паркът край село Победа е един от големите соларни проекти в страната
Със своите 50 мегавата мощност паркът край село Победа е един от големите соларни проекти в страната
Със своите 50 мегавата мощност паркът край село Победа е един от големите соларни проекти в страната

Новосъздаденото "Хелиос енерджи инвест", в което мажоритарен съдружник* е "Малекс мениджмънт" със собственик адвокат Стефан Гугушев, иска да придобие 50-мегаватовия соларен парк на китайската Hareon край село Победа, Плевенско. Това става ясно от подаденото уведомление до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), която трябва да одобри концентрацията. Сделката за един от най-големите паркове в страната е на ранен етап, като евентуално споразумение със сегашния собственик ще бъде подписано, след като се произнесе антимонополното ведомство.

На пазара в момента изграждането на нов подобен проект би струвало около 55 млн. лв., но тъй като плевенският парк е правен в миналото и е присъединен на висок дългосрочен договор за изкупуване, оценката може и да доближи 100 млн. лв.

Сегашният собственик

Подготвяната сделка е за дружеството "Хелиос проджектс", което беше създадено през 2010 г. с цел изграждане и експлоатация на соларен парк. Самата ФЕЦ "Победа" е разположена на площ над 2000 дка и беше присъединена към електропреносната мрежа в средата на 2012 г. Пряк едноличен собственик е регистрираната в Швейцария H1 Venture Swiss Holding, но компанията реално се притежава от китайската Hareon Solar.

Строителството на соларния парк беше финансирано със 109 млн. евро от собственика H1 Venture Swiss Holding, като по баланс към края на 2020 г. "Хелиос проджектс" дължи още малко над 120 млн. лв. по заема. Самата компания като търговско предприятие пък е заложена в полза на Китайската банка за развитие по заем за 95 млн. евро, получен от едно от дружествата на Hareon и вероятно отпуснат за изграждането на парка.

От отчета на "Хелиос проджектс" за 2020 г. се вижда, че приходите са почти 30 млн. лв., но печалбата нараства с двуцифрен темп и е над 9 млн. лв. (виж таблицата). За годината компанията е продала 68 251 мВтч електроенергия, откъдето идват и всичките й приходи.

Кандидат-купувачът

"Хелиос енерджи инвест" е ново дружество, създадено специално за сделката. Мажоритарен съдружник в него е "Малекс мениджмънт", което от своя страна е 100% собственост на Стефан Гугушев, управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Гугушев & партньори". В съобщението до КЗК е посочено, че двете компании работят в областта на търговията с електроенергия.

Справка в Търговския регистър показва, че "Малекс мениджмънт" има инвестиции във фирми в областта на консултантските услуги, хотелиерството и недвижимите имоти, а дълготрайните й финансови активи към края на 2020 г. са в размер на 14.9 млн. лв. Сред дружествата в портфейла й е и търговецът на ток "Ел бонус", който е и основният партньор на "Хелиос проджектс" - на практика соларният парк продава 100% от електроенергията си през търговеца. За 2020 г. "Ел бонус" удвоява приходите си до 39.1 млн. лв.

За "Капитал" Гугушев уточни, че сделката все още е в предварителна фаза, като към подписване на споразумение за покупко-продажба ще се мине едва след като КЗК разреши придобиването. Дотогава ще се договаря и банковото финансиране.

Партньорството между адвокатската кантора и Hareon датира отдавна, като във визитката на самия Стефан Гугушев е записано, че той е консултирал дружеството. Негова компания изготвя и счетоводните му отчети.

*Направено уточнение, че Малекс мениджмънт" вече е мажоритарен, а не едноличен собственик на "Хелиос енерджи инвест" към 15 ч. на 27 октомври.