Потенциалът за производство на ток от вятър се оказва по-малък от очакваното

Анализ на Hendrickson Renewables показва, че реалните данни са с почти 9% по-ниски от прогнозираните на инвеститорите

   ©  Цветелина Белутова
   ©  Цветелина Белутова

В момент, когато световните лидери обсъждат мерките срещу изменението на климата и дават все по-голяма роля на възобновяемите енергийни източници, въпросът доколко може да се разчита на тях става все по-важен. През последните години редица държави като Германия и Испания инвестират във вятърна енергетика като за първите 7 месеца на тази година малко над 21% от цялото производство на електроенергия в Германия идва именно от вятърна енергия. А към обед на 1 ноември делът на вятърните турбини е 40%.

Оказва се обаче, че всичките тези вятърни паркове в Европа произвеждат по-малко енергия от очакваното. Това става ясно от анализ на компанията Hendrickson Renewables, който обобщава доколко очакваните норми за количество вятърна електроенергия са припокрити от реалното производство. В извадката попадат 77 проекта от 8 държави в Западна Европа и Скандинавието. Докато в САЩ има немалко такива проучвания, главно инициирани от Националния ВЕИ институт (NREL), в Европа те са по-малко, често водени от консултанти в сектора, които потенциално лобират за определени интереси. Затова нуждата от реална статистика за успеха и развитието на този ВЕИ сектор е немалка, особено имайки предвид въглеродно неутралните планове на континента.

Проучването

Самото проучване прави сравнение на оценката за енергиен добив преди построяването на проекта и реалните данни от експлоатацията му. Най-старият анализиран проект е от 2006 г.

Резултатите показват, че средностатистическото производство на ток от вятърните паркове е с 8.9% по-ниско спрямо предварителните прогнози, правени, преди да се реализира инвестицията. При отделните вятърни паркове обаче данните се различават силно - за някои има 28% по-ниско производство от предварителните прогнози, а за други 10% повече.

Въпросът с производството е ключов от гледна точка на инвеститорите, защото се отразява директно в приходите му. При средно почти 9% по-малко постъпления рентабилността на проекта може да се окаже отрицателна.

За да се избегне влиянието на технологиите, които през годините са се променили значително, е направена и оценка и на данни за турбини само след 2017 г. Резултатът обаче е почти идентичен - 8.8% по-нисък енергиен добив от предварително очакваното за 42 ферми.

Какви са причините

Според инициаторите на проучването голяма част от разминаването може да се обясни с липсата на точна прогноза за скоростта на вятъра, което потвърждава тезата, че е все по-трудно да се предвидят ветровете в глобален план, наравно се останалите промени в климата.

Казусът с вятъра се разглежда обстойно в друго проучване на Hendrickson Renewables, в което се анализира спада в индийските мусони през лятото на 2020 спрямо 2019 г. Въпреки увеличението с 37% спрямо юли вятърът през август е с 8% по-нисък от същия месец през 2019. В Индия виждат проблем не само в промяната на вятърните мащаби, а и в естеството на все по-ниските ветрове, които от своя страна изискват различен тип турбинни конструкции, различни от построените.

За разлика от Индия Европа все повече има нужда от по-високи турбини заради все по-високите ветрове, които традиционно не са били популярни на континента. Този тип технически промени поставят интересно предизвикателство за индустрията, на която се налага да обръща внимание на други географски региони, които нормално се считат за по-малко ветровити и непродуктивни. Или просто да променят методите си на проучване и очакванията какво вятърната енергетика може да предостави.

На 23 ноември ще проведе конференцията Net Zero Economy, организирана от "Капитал". Събитието ще бъде в хибриден формат и има за цел да представи възможностите за бизнеса, които предлага преходът към устойчив икономически растеж. Форумът ще послужи като платформа за работа в мрежа и основа за развитието на успешни инициативи за публично-частно партньорство.

Ще бъдат разгледани следните теми: Как да подготвим пътя към икономика с нулеви нетни емисии; Цели на ЕС за неутралност по отношение на климата - какво следва за бизнеса; Инвестиране в подготвени за бъдещето бизнес модели и създаване на условия за устойчив растеж; Внедряване на технологии и подкрепа за иновации в индустрията; Политическа и правна рамка; Декарбонизация на енергийния сектор

Въвеждане на по-чист и по-екологичен транспорт; Чисти оперативни модели за водещите бизнес сектори; Примери за успехи, възможности и предизвикателства

Лектори ще бъдат представители на ЕС, изпълнителни директори и членове на бордове, представители на експертни центрове, лидери от индустриалния сектор, представители на правителството, представители на органите за местно самоуправление

КЪДЕ

Гранд - Хотел Милениум София

Може да се регистрирате и закупите билети от тук.