🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

Свободен план за снабдяване с електроенергия

Или как бизнесът може да получи добра цена на тока, без да се обвързва дългосрочно с доставчик

Shutterstock
Shutterstock
Shutterstock    ©  Shutterstock
Shutterstock    ©  Shutterstock

През последните месеци компаниите в България - от най-големите до най-малките - са изправени пред изключително голямата динамика в цените на електроенергията. И със сигурност много от тях търсят възможност за оптимизиране на разходите си, без обаче да се налага да сключват дългосрочни обвързващи договори.

Такава комбинация от добра цена без срочни ангажименти може да звучи като невъзможна оферта, но вече се предлага на българския пазар. Иновативната компания ТОКИ (www.toki.bg) например е разработила специален "Свободен" план, при който цената на енергията е фиксирана и може да се променя само веднъж на три месеца от страна на доставчика, но с 30-дневно предизвестие. В същото време клиентът има право да прекрати договора без неустойки по всяко време, също с 30-дневно предизвестие. Това на практика му дава свободата да търси други оферти, ако смята, че може да намери такива на пазара. По този начин планът е изключително подходящ за фирми, които не искат да имат дългосрочно обвързване, но същевременно се нуждаят от сигурна и конкурентна цена на енергията, вместо да са изложени ежечасово на борсовите аномалии.

Показателно е, че голяма част от бизнеса в Пловдив, където са концентрирани огромен на брой фирми, избира именно този начин за снабдяване с ток. Това в комбинация с прозрачните условия, електронните услуги и онлайн клиентския портал за проследяване на разходите, предлагани от ТОКИ, осигуряват възможност на компаниите да преминат по-леко през енергийната криза, обхванала цяла Европа.

Дългосрочна сигурност

С изключително високите и променливи цени на електроенергията през последните месеци интересът към краткосрочните договори се увеличава, вероятно в очакване на стабилизиране и дори по-съществен спад след зимата. Дългосрочните прогнози обаче са по-скоро средните цени на тока да започнат да спадат трайно едва след 2023, най-вече благодарение на развитието на ВЕИ индустрията.

Докато чрез Свободния план ТОКИ дава на бизнесите гъвкавостта да се възползват от възможно най-оптималната цена краткосрочно на пазара в момента, компанията разработва и предложения, които да дадат възможност за дългосрочно фиксиране на цената, и то за 100% чиста електроенергия. Става дума за новите за българския пазар дългосрочни договори за доставка на електроенергия от ВЕИ източници (Power Purchase Agreements - PPAs). Те осигуряват предвидимост на разходите за години напред и намаляват значително ценовия риск от енергийната борса, като същевременно намаляват и разходите.

Логиката на PPA е да се сключи споразумение за доставка на енергия със срок от 7, 10 или повече години на фиксирана цена за целия този период. В настоящия момент стойността на енергията от такива договори е много по-ниска от борсовата, като поради поскъпването на CO2 квотите, поевтиняването на технологиите и повишаването на ефективността зелената енергия се очаква да е относително по-евтина и така да бъде и занапред.

Допълнителният бонус от PPA е, че те дават възможност да се демонстрира категоричен ангажимент за опазване на околната среда и устойчиво развитие пред клиентите и инвеститорите, с което да се покрият регулационни изисквания, да се подобри ESG (Environmental, Social and Governance) рейтинга на фирмата или да се генерират допълнителни финансови и маркетингови предимства.

ТОКИ в сътрудничество със своите сестрински фирми от инвестиционната група "Реналфа" АД вече разработва иновативни услуги за сключване на PPA, които могат да включват и цялостни решения за доставки, комбиниращи енергия, получена директно от ВЕИ, и такава, която се търгува на свободния пазар. По този начин може да се отговори на нуждите на всякакви бизнес потребители независимо от профила им на консумация. ТОКИ може да се грижи и за цялостното приспособяване на променливото производство на ВЕИ източници към реалното потребление на клиента, ползвайки алтернативни източници и/или доставки от енергийната борса.

Още възможности

Дори без да се сключва специален дългосрочен договор като PPA, бизнесът пак може да се възползва от зелената енергия. Чрез специалния "Зелен" план на ТОКИ към клиентите се прехвърлят гаранциите за произход на доставената енергия, верифицирани от Агенцията за устойчиво енергийно развитие, както и сертификати за спестени CO2 емисии, издадени от ТОКИ.

Или казано по друг начин - за потреблението на ток през дадено тримесечие фирмите получават документ, че енергията, която са ползвали, е произведена от ВЕИ.

Разбира се, има и възможност за подписването на срочен договор - Стандартен план, при който цената ще бъде фиксирана до 30 юни 2022. Така бизнесът може да си гарантира стабилна тарифа на електроенергията през следващите 6-7 месеца и най-вече през зимата.

Естествено компаниите могат да изберат и т.нар. Борсов план, при който тарифата се определя от постигнатите на енергийната борса стойности през съответния месец. Тогава целият пазарен риск (който може да бъде и положителна посока, както се случи през 2020 г.) е при клиента.

Като цяло смяната на доставчик на електроенергия не е никак сложно начинание и фирмите сами могат да се убедят в това. Заявления за това могат да се подават всеки месец, а ТОКИ предлага бърза и лесна процедура по прехвърляне на партидите. Тя може да се изпълни изцяло по електронен път на адрес www.toki.bg. След подаване на заявлението ТОКИ има грижата да завърши цялата процедура докрай.