Планът за "Топлофикация - София": 1.6 млрд. лв. и три големи въпросителни

Докладът на американските консултанти предвижда производство на повече ток, но и недопустими договори и неясна собственост

Единственото спасение за столичното парно е да започне да произвежда повече електроенергия. Въпросът е как да се случи това.
Единственото спасение за столичното парно е да започне да произвежда повече електроенергия. Въпросът е как да се случи това.    ©  Надежда Чипева
Единственото спасение за столичното парно е да започне да произвежда повече електроенергия. Въпросът е как да се случи това.
Единственото спасение за столичното парно е да започне да произвежда повече електроенергия. Въпросът е как да се случи това.    ©  Надежда Чипева
Текстът е допълнен с коментари от Black&Veatch в 10:30 ч. на 25 ноември.

Американските консултанти от Black&Veatch изготвят доклад за "Топлофикация - София", който трябва да очертае възможностите за изграждането на нови мощности за производство на електрическа и топлинна енергия.

Звучи актуално, нали? Но всъщност е новина от декември 2003 г.

Цели 18 години по-късно историята се повтаря - същите тези американски консултанти от Black&Veatch отново изготвят анализ за оздравяването на столичното парно. И отново уверенията са, че с правилната инвестиция дружеството ще започне да печели. Новият им доклад предстои да бъде разгледан на утрешното заседание на Столичния общински съвет, но по информация на "Капитал" експертите, а и съветниците не са единодушни за неговите качества. Критиката е, че се предлага грешна технология, която може да не получи нужните преференциални (рабирай високи) цени, за да повиши приходите на топлофикацията. Спорно е и какво ще се прави с почти милиардния дълг към БЕХ. А още по-важното е, че в документите се говори и за възможност новите мощности да бъдат частни, което напълно променя концепцията за общинско парно.

В публикувания на сайта на общината проект за решение в четвъртък се предлага кметът Йорданка Фандъкова и директорът на "Топлофикация - София" Александър Александров да "предприемат фактически и правни действия" за изпълнението му. Финалното решение на общинския съвет по повод доклада и дали тези опасения все пак ще бъдат обсъдени ще разберем на утрешното заседание.

Какво предлага консултантът

Накратко програмата на Black&Veatch изисква инвестиция от поне 860 млн. евро, за да се изградят нови производствени мощности и да се модернизира мрежата на столичното парно, което към края на 2020 г. е с натрупана загуба от над 735 млн. лв. и повече от 1 млрд. лв. задължения. Идеята е дружеството да започне да произвежда повече ток като допълнение към топлинната енергия, така че да повиши ефективността си. Сега, при 3.5 млн. мВтч топлинна енергия софийската топлофикация произвежда едва 800 хил. мВтч електрическа. При всички останали топлофикации в страната съотношението е 1:1.

Това обаче на практика е аналогично решение, което същите консултанти са разглеждали през 2003 г., а след това, в годините проектът е бил предлаган и модифициран многократно. Последно в края на 2019 г., Столичният общински съвет взе решение за изготвянето на анализ на възможността за нови мощности в топлофикация. Той бе представен през ноември миналата година и отново дава същото решение - нови инсталации за производство на ток, които да увеличат приходите и ефективността. Разликата спрямо сегашния проект е в нужната инвестиция - само 250 млн. евро.

Само за сравнение - през 2003 г. инвестицията е била оценена на 100 млн. долара. А заради това, че през тези близо две десетилетия не е направено нищо, оттогава дружеството е загубило грубо 2 млрд. лв. и ще продължи да губи.

Сега от Black&Veatch твърдят, че ако планът им бъде приет, ще са необходими приблизително от 6 до 9 месеца за планиране и още 30 месеца за строителството. Или до 2025 г. би могло новите мощности да се въведат в експлоатация. Дотогава обаче дружеството ще продължи да губи - средно по 60-80 млн. лв. на година (общо около 200 млн. лв.) и да трупа нови дългове - около 100 млн. лв. на година (общо 300 млн. лв.), които не е ясно кой и как ще покрие.

Откъде ще дойдат парите

Консултантите предлагат за реализирането на проекта да се търсят банкови кредити, финансиране от експортни кредитни агенции конкретно за оборудването, както и европейски грантове.

"За да се осигури финансиране на конкурентни цени за тази програма, следните две ключови действия трябва да се разглеждат като приоритети", се казва в доклада им и се посочват конкретно разнообразяването на доставките на природен газ, както и сключването на договор за изкупуване на произведената енергия (PPA). Първото е факт и сега. Второто обаче е недопустимо от Закона за енергетиката, който изисква цялата произведена електроенергия задължително се продава през енергийната борса. А и за разлика от ВЕИ, които имат константни разходи във времето, топлофикацията няма как да сключи дългосрочен договор (за над 3 години например) за изкупуване на енергията, тъй като основното й гориво е природен газ, чиято цена е силно волатилна и не може да се прогнозира толкова занапред. Освен това се заплащат и квоти CO2, чийто цени постоянно се покачват. Да не говорим за разходите за ремонти и заплати.

От Black&Veatch коментираха пред "Капитал" следното: "Въз основа на подробни консултации с нашата адвокатска кантора, водещи международни търговци и потенциални кредитори, ние вярваме, че е възможно да се създаде дългосрочно PPA на рамкова основа, което да удовлетвори кредиторите и да спазва напълно Закона за енергетиката".

Едновременно с тези условия обаче се предвижда "Топлофикация-София" да започне преговори с БЕХ и "Булгаргаз", за да предоговори съществуващите условия на дълговете, така че те да станат подчинени на новия дълг, но без да има обезпечения по тях. Това обаче според експерти, с които "Капитал" разговаря, е буквално неизпълнимо условие най-малкото предвид факта, че дългът (близо 1 млрд. лв.) на топлофикацията е част от активите на БЕХ и като такъв трябва да се има предвид и позицията на облигационерите на холдинга.

"Това е въпрос, който се договаря между страните. Единственият наистина важен момент, който трябва да се отбележи, е, че с прилагането на този план, за първи път "Топлофикация София" действително ще може да започне да връща дълговете си към БЕХ при каквито и да са договорени условия, вместо да продължи да задлъжнява без никаква надежда за изплащане", казват за "Капитал" американските консултанти.

Или в обобщение: изглежда твърде малко вероятно финансирането на проекта да може да се осигури без Столичната община да даде съответните гаранции и да поеме целия риск. Само че това към момента не е обсъждана опция в местната власт. А и проектът надхвърля целия годишен бюджет на общината и дори при съгласие би могло да възникнат технически проблеми по гарантирането на такъв дълг.

Частна или не

Дори и всичко изброено по-горе да бъде преодоляно остава въпросът как ще бъде структуриран проекта за модернизация и кой ще е собственик на новите съоръжения.

"Първоначално съображение за инвестиционната структура е дали финансирането ще бъде получено на корпоративно ниво или на ниво проект. При финансиране на корпоративно ниво с регрес, вторичен източник на изплащане ще включва всички активи и дейности на Дружеството. От друга страна, в случай на финансиране на ниво проект Дружеството ще създаде средство със специално предназначение, което ще се използва за договаряне на продажбата на електроенергия и заемане срещу приходите, генерирани от продажбата на електроенергия, без да се прибягва до активите на дружеството в случай на неизпълнение. Финансирането на ниво проект предлага отличителната черта на значително минимизиране на риска за "Топлофикация - София" ЕАД, тъй като кредиторите разчитат изключително на приходите по проекта за обслужване на дълга, без да прибягват до други активи на дружеството в случай на неизпълнение" се казва в доклада на Black&Veatch.

Казано по друг начин консултантът предлага да се създаде ново дружество със специална цел (SPV), което да получи финансирането и да изпълни проекта. То ще оперира новите инсталации за производство на ток и ще използва именно тези приходи като гаранция за погасяването на дълговете. Кой обаче ще е собственик на това SPV не е напълно ясно от текста. От друга страна, в одобреното от СОС на 22 април тази година споразумение с Американската агенция за търговия и развитие (USDTA), на база на което са наети Black&Veatch, се казва: "Преглед на правната възможност всички нови активи, които ще се изграждат по Плана, да останат частни, за да може дружеството със специална инвестиционна цел да събере и осигури финансиране и да има възможността да продава електричество и топлинна енергия на "Топлофикация - София" или на пазара."

В отговори до "Капитал" консултантите споделят, че използването на SPV е често срещана техника в проектното финансиране, използвана в случаите, когато, както и сега, има кредитни проблеми, които трябва да бъдат решени. "Отбелязваме, че използването на SPV не е включено в нашия първоначален финансов план или в нашия модел на проекта. Този подход обаче може да бъде предложен от кредиторите и следователно е включен като възможен вариант за структуриране в доклада за задача. Във всеки такъв случай SPV няма да бъде собственост на "Топлофикация София" и ще работи само като посредник единствено за собствеността върху активите, а не за тяхната експлоатация. Топлофикацията ще бъде лизингополучател и оператор на централите по одобрен лиценз от регулатора", пише още в отговорите на консултантите.

Ако все пак се има предвид, че SPV-то ще бъде собственост на "Топлофикация - София", то идеята за минимизиране на риска трудно ще се оправдае, тъй в доклада на Black&Veatch пише, че "въз основа на първоначалната оценка на ситуацията е много вероятно подходящата финансова структура за финансиране на надграждането да бъде хибридна; това означава, че ще включва част от финансирането на ниво проект, заедно с част от финансирането на корпоративно ниво с потенциала на ограничена гаранция на дружеството майка като функция за подобряване на кредита".

Именно гаранцията е посочена като "последното ключово съображение в инвестиционната структура". Самата "Топлофикация - София" е в критично финансовото и кредиторите биха я разглеждали като кредитополучател без инвестиционен клас, което ограничава както размера на дълга, така и условията (лихвен процент и падеж) по него.

Освен това дори да се получат банкируеми договори за изкупуване на електроенергията (РРА) и техният размер да надвишава този на средствата, необходими за обслужването на заемите за изпълнение на плана и натрупаните задължения към БЕХ, според консултанта ще е нужна и гаранция на собственика - Столична община. "При такива обстоятелства "Топлофикация - София" ще може да получи достъп до конкурентни цени на дълга, за да финансира изцяло Плана при много нисък риск за Общината", се казва още в доклада, без обаче да става ясно на какво е базиран малкия риск.

Каква ще е технологията

В доклада има и още нещо, което повдига съмнения - техническите параметри на самите мощности, които се очаква да се изградят. Според публикуваните данни в таблиците към доклада могат да се направят изводи, че новите паро-газови турбини ще са с преимуществено производство на електроенергия над топлинната. Работата е там, че за да може дадено когенерационно съоръжение да получи преференциална цена за тока си, то трябва да отговаря на съответните изисквания самостоятелно, а не като сбор от всички инсталации, които са собственост на дружеството. А в конкретния случай това изглежда, че не се получава.

"Бихме искали да ви уверим, че (а) с помощта на нашите правни съветници сме напълно запознати с изискванията на тези закони и разпоредби и (б) след внимателни изчисления сме уверени, че предложеният план отговаря на всички приложими изисквания за енергийна ефективност, включително 80% ниво на ефективност за когенерационни инсталации. За допълнителна увереност ще предоставим подробно обяснение на съответните изчисления, потвърждаващи ефективност над 80%, непосредствено след празниците на Деня на благодарността", споделят от Black&Veatch.

От друга страна споменатите по-горе договори за задължително изкупуване на енергията (PPA) сами по себе си изключват идеята за преференциална цена на тока, така че е възможно в концепцията на консултанта всичко с технологията да е наред.

Извън това е важно, че ангажиментът на американските консултанти не приключва с представянето на този доклад, макар да изглежда точно така от проекта на решение на СОС, което предстои да бъде гласувано на 25 ноември. Реално към момента са изпълнение задачи 2 и 3. Остават още задача №4: Оценка и препоръки на правната и управленската структура, Задача №5: Регулаторен преглед на плана, Задача №6: Разширена оценка и препоръки за измервателна инфраструктура, Задача №7: Предварителна оценка на плана за въздействие върху околната среда и обществото, Задача №8: Предварителна оценка на въздействието върху развитието на плана, Задача №9: Източници на доставки за изпълнение на плана, Задача №10: Резюме за обществеността и Задача №11: Окончателен доклад.

Така че бъдещето на "Топлофикация - София" остава неясно.