АЕЦ "Козлодуй" отчете рекордните 717.5 млн. лв. печалба за деветмесечието

Очаква се заради скъпия ток до края на годината сумата да надхвърли 1 млрд. лв.

Изпълнителен директор на АЕЦ "Козлодуй" Наско Михов гарантира, че паричните средства във всяка една от банките, с които дружеството има сключени договори за комплексно банково обслужване, не надвишават 25 на сто от общите наличности.
Изпълнителен директор на АЕЦ "Козлодуй" Наско Михов гарантира, че паричните средства във всяка една от банките, с които дружеството има сключени договори за комплексно банково обслужване, не надвишават 25 на сто от общите наличности.    ©  NA
Изпълнителен директор на АЕЦ "Козлодуй" Наско Михов гарантира, че паричните средства във всяка една от банките, с които дружеството има сключени договори за комплексно банково обслужване, не надвишават 25 на сто от общите наличности.
Изпълнителен директор на АЕЦ "Козлодуй" Наско Михов гарантира, че паричните средства във всяка една от банките, с които дружеството има сключени договори за комплексно банково обслужване, не надвишават 25 на сто от общите наличности.    ©  NA

Докато едни губят от поскъпването на електроенергията, други като производителите на ток печелят. Най-ясно това се вижда при АЕЦ "Козлодуй", чиито производствени разходи са сравнително ниски и постоянни (заради отдавна изплатената инвестиция в централата), а енергията, която продава на борсата, поскъпва драстично през последните месеци.

Така, въпреки че рекордните цени на тока бяха регистрирани през ноември, а октомври е с 50% по-скъп от септември, междинния финансов отчет на АЕЦ към края на деветмесечието пак е внушителен. При еднакво производство на електроенергия приходите се увеличават с над 70% на годишна база - до 1.57 млрд. лв. Печалбата обаче е почти три пъти по-голяма - от 245 млн. лв. тя се повишава до 717.5 млн. лева. Но голяма част от тези пари не остават в централата.

Изтегляне на парите

Свръхпечалбата на АЕЦ-а, която надвишава значително прогнозните разчети, буквално се иззема от държавата, за да се компенсира бизнесът за скъпия ток със 110 лв./мВтч през октомври и ноември.

От отчета става ясно, че са изплатени 138 млн. лв. дивидент на БЕХ, който е отчислен от печалбата за 2020 г., а заедно с това е изплатен и допълнителен дивидент от 470 млн. лв. - през февруари 220 млн. лв. за сметка на фонд "Други резерви" и през август 250 млн. лв. за сметка на неразпределена печалба от минали години и фонд "Други резерви".

При всички случаи държавата ще изиска и още един извънреден дивидент от АЕЦ "Козлодуй", тъй като схемата с компенсациите за бизнеса не само ще продължи през декември и след Нова година, но и най-вероятно самият размер на компенсациите ще се увеличи - от сегашните 110 лв. на поне 170 лв./мВтч.

Какво остава в сметките

Въпреки изплатените редовни и допълнителни дивиденти наличните парични средства на АЕЦ "Козлодуй" се увеличават. От 485 млн. лв. към 30 септември 2020 г. те достигат 720 млн. лв. към 30 септември 2021 г.

Предвид цените на борсовия ток през октомври и ноември с голяма доза сигурност може да се каже, че свръхприходите и свръхпечалбите ще продължат. Средно централата реализира през борсата по 1 000 000 мВтч електроенергия на месец, което при цена 368 лв./мВтч за октомври прави 368 млн. лв. постъпления, а през ноември при цена 407 лв./мВтч - 407 млн. лв. Очакваната печалба от тези 775 млн. лв. приходи е около 400 млн. лв. И това е само за два месеца. През декември вероятно ще бъдат генерирани още около 400 млн. лв. оборот и 200 млн. лв. печалба.