Още планове за инвестиции в румънския АЕЦ "Черна вода"

Защо обаче Европейският съюз е скептичен към такива проекти и въобще към ядрената енергия като част от зеления преход?

В Румъния делът на ядрената енергия сега е около 20%, а при реализирането на инвестиционните намерения ще достигне 36%.
В Румъния делът на ядрената енергия сега е около 20%, а при реализирането на инвестиционните намерения ще достигне 36%.
В Румъния делът на ядрената енергия сега е около 20%, а при реализирането на инвестиционните намерения ще достигне 36%.
В Румъния делът на ядрената енергия сега е около 20%, а при реализирането на инвестиционните намерения ще достигне 36%.

Канадската компания Candu Energy обяви, че ще инвестира в построяването на малки модулни реактори в румънския АЕЦ "Черна вода" на мястото на 3-и и 4-и реактор. Това е продължение на политиката за реновиране на ядрената централа, която бе започната с обявената сделка с американските инвеститори преди месец.

Накратко: северната съседка на България дава ясна заявка, че ще разчита съществено на ядрената енергия като част от нейния енергиен преход към нулеви нетни емисии.

Сделката

От Candu Energy и румънското правителство обявиха, че подписаният договор е за 6.6 млн. щатски долара и цели подготвяне на площадките и лицензирането на 3-и и 4-и реактор в рамките на следваща година. По-нататъшни финансови параметри за самото изграждане на новите модулни реактори от серията Candu 6 не се споменават, но става ясно, че инвестицията е приветствана като част от многомилиардния план за инвестиции в румънската инфраструктура. Все още предстои да се види и колко време ще отнеме изграждане на набиращите скорост модулни реактори, предвид че такива планове има в Англия, Полша и Китай.

Интересното в случая е, че в АЕЦ "Черна вода" е използвана канадска технология и при изграждането на блоковете през 80-те години на ХХ век. Тогава това се случва на базата на добрите връзки между режима на Николае Чаушеску и канадски инвеститори. Днес оперативна дейност имат само 1-и и 2-и реактор, а от румънското правителство прогнозират, че с пускането на новите блокове делът на ядрената енергетика в общия микс ще се увеличи от 20% на 36% (за сравнение - в България сега АЕЦ генерира около 40% от енергията), а въглеродно неутралната енергия на страната се очаква да нарасне до 66%.

Зелено или не

Казусът с ядрената енергия продължава да сее разединение в Европа и да предизвиква доста разнопосочни мнения, като съвсем отчетливо Румъния заема страната "за". На климатичната конференция COP26 не се стигна до окончателно решение дали ядрените централи ще играят съществена роля в бъдещето, като този казус се пипаше доста леко предвид доста различните национални подходи. Вече стана ясен планът за изграждане на ядрена централа във Великобритания, а и въпреки че Франция ще намали своя дял процентно, се очаква той да се запази доминантен в енергийния им микс. От другата страна се очертава антиядрен блок от 5 държави- Австрия, Германия, Дания, Люксембург и Португалия, най-краен в политиката си срещу ядрената енергия е именно австрийският енергиен министър Леонор Гевеслер, която се противопоставя Европейският съюз въобще да предвижда ядрената енергия като част от бъдещето си.