Гърция ще подпомогне с 2.27 млрд. евро развитието на ВЕИ проектите

Подобни схеми за насърчаване на инвестиции не само засилват зеления преход, a променят енергийната карта на Балканите

До няколко години Гърция може да стане износител на електроенергия.
До няколко години Гърция може да стане износител на електроенергия.    ©  NA
До няколко години Гърция може да стане износител на електроенергия.
До няколко години Гърция може да стане износител на електроенергия.    ©  NA

Европейската комисия разреши на Гърция да приложи схема за 2.27 млрд. евро за подкрепа на нови възобновяеми източници на енергия. Очакванията са това да стимулира изграждането на поне 4.2 гВт зелени енергийни мощности, което, общо взето, е колкото всичко налично в момента в България, включително малките и големите ВЕЦ.

Планът е инвеститорите да получат т.нар. договори за разлика, чийто срок ще е 20 години. Началото им ще е през 2025 г., когато вероятно ще бъдат изградени първите нови инсталации.

Това е поредната стъпка на Гърция в трансформиране на енергетиката си и намаляването на зависимостта й от внос на ток, включително от България. На този фон у нас планове за подобни схеми за подпомагане на инвестиции липсват и само след няколко години страната може от износител да се превърне във вносител на енергия.

Как го правят гърците?

През лятото Европейската комисия вече обяви схема за 30.5 млрд. евро във френската енергетика. Дания по същия начин получи разрешение за 400 млн. евро подобна схема. Решението за гръцката схема за 2.27 млрд. евро е от края на ноември. Всичко това е част от активната политика на тези държави за реализиране на климатичните цели.

Гръцкия план за нови мощности от 4.2 гигавата включва фотоволтаици, различните видове вятърни турбини, биогаз, биомаса, геотермални източници и водни централи. Това означава, че не само ще се доразвият всички познати ВЕИ сектори, но и ще започне развитието на такива като геотермалните източници, които досега не са били предмет на сериозни инвестиции. В Гърция вече над 20% от електроенергията е зелена, като през януари тази година делът ѝ е бил дори 48% (заради вятърните централи). При реализацията на новия план участието на ВЕИ ще се удвои.

Моделът на схемата за държавна помощ предвижда провеждането на търгове, в които ще печели този, който предложи най-ниска цена на произвежданата енергия. Те ще са отворени и за участници от други държави, което означава, че даден проект може да се реализира в България, но цялата произведена енергия от централата да се продава в Гърция. Именно на тази тарифа ще бъде сключен 20-годишен договор с двустранна премия за разлика. Което означава, че когато борсовата цена на електроенергията е под договорената стойност, държавата ще плаща на производителя на електроенергия разликата. Но когато цената на борсите е по-висока - производителят на електроенергия ще плаща на държавата "горницата". Това, от една страна, гарантира на производителите на енергия от възобновяеми източници дългосрочна ценова стабилност, като им помага да направят необходимите инвестиции. От друга обаче, осигурява на държавата енергия с ниска цена за дълъг период, като в моменти като сегашния - с високи борсови цени, ще може дори да печели.

Къде е България?

Докато Европа продължава да бута все по-напред зелените си срокове, България все още няма актуализирана енергийна и климатична стратегия. Първоначалните планове бяха производството на ток от възобновяеми източници на енергия в рамките на съюза да е 32% до 2030 г., но целта вече 40%.

Засега обаче на българския пазар няма и не се предвиждат подобни схеми за стимулиране на инвестициите. Всички проекти за нови ВЕИ (най-вече соларни), които са в работна фаза, се развиват изцяло на пазарен принцип, без каквото и да е отношение от страна на държавата. В Плана за възстановяване има предвидена схема за подпомагането на инвестиции във възобновяема енергия - общо 1.7 гВт, но към момента няма яснота кога и дали тя ще се реализира.