ВяЕЦ "Св. Никола" рефинансира заем и получи нови 16 млн. евро за ВЕИ проекти

Допълнителните средства се отпускат от ЕБВР и ще бъдат инвестирани от собственика AES, но може да не е в България

Със своите 156 мВт мощност ВяЕЦ "Св. Никола" край Каварна е най-големият вятърен парк в страната
Със своите 156 мВт мощност ВяЕЦ "Св. Никола" край Каварна е най-големият вятърен парк в страната
Със своите 156 мВт мощност ВяЕЦ "Св. Никола" край Каварна е най-големият вятърен парк в страната    ©  Цветелина Белутова
Със своите 156 мВт мощност ВяЕЦ "Св. Никола" край Каварна е най-големият вятърен парк в страната    ©  Цветелина Белутова

Най-големият вятърен парк в страната - "Св. Никола" край Каварна, получи свеж заем от 16 млн. евро от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), които ще бъдат инвестирани в нови проекти за възобновяеми енергийни източници. Получател на кредита е дружеството "Ей И Ес гео енерджи" с мажоритарен собственик AES, но няма ангажимент инвестицията да е в България.

Сумата е част от по-голям пакет за общо 64 млн. евро, в който участват и търговски банки. С останалите средства ще се рефинансира съществуващият заем, с който беше изграден вятърният парк.

Финансиране

Компанията ще получи общо 64 млн. евро, осигурени поравно от ЕБВР и търговски банки. С по-голямата част от сумата ще бъде рефинансиран заемът, който "Ей И Ес гео енерджи" получи през 2008 г. за изграждането на парка. Общата инвестиция в проекта беше 270 млн. евро, от които 198 млн. евро бяха отпуснати от банков консорциум, включващ ЕБВР (която предостави 119 млн. евро), Международната финансова корпорация и Unicredit Bank S.p.A. Самият парк беше построен през следващата година и започна да работи през март 2010 г. По данни от отчета към края на 2020 г. "Ей И Ес гео енерджи" дължи малко под 120 млн. лв. (около 61 млн. евро) по банкови заеми.

Новите 16 млн. евро, които ЕБВР отпуска, са предвидени за ВЕИ проекти. Компанията няма ангажимент те да бъдат в България, като за момента още не е решено къде и какви точно ще са те, уточни управителят на "Ей И Ес гео енерджи" Иван Цанков. Теоретично това могат да бъдат както нови вятърни мощности, така и фотоволтаични централи, включително и иновативни технологии като батерии за съхранение.

ВЕИ обучение

Компанията поема ангажимент и да подкрепи програма за възобновяема енергия в Техническия университет във Варна. Тя ще помогне за разработването на нов, акредитиран курс, в който служителите й ще представят пред студентите практическите аспекти на проектирането, строителството и оперирането на голям вятърен парк. Компанията планира също да предоставя стипендии и стажове за младежи.

"Ей И Ес гео енерджи" е съвместно предприятие на AES (89%) и германската Geo Power. ВяЕЦ "Св. Никола" включва 52 вятърни турбини и има обща инсталирана мощност 156 мВт, което го прави най-големия ветроенергиен парк в страната. През 2020 г. той е произвел 344.5 гВтч електроенергия спрямо 291.2 гВтч предходната година, с което приходите са нараснали, а печалбата се е удвоила (виж таблицата).