КЕВР изненадващо премахна премиите за ВЕИ сектора

Смяташе се, че това решение, срещу което се обявиха организациите в бранша, е блокирано от мораториума върху цените

Повечето ВЕИ централи са продали енергията си на годишна база при актуалните към юли 2021 г. цени, но сега ще бъдат лишени от премиите им и ще трябва да развалят договорите и да започнат да продават на дневна база на борсата
Повечето ВЕИ централи са продали енергията си на годишна база при актуалните към юли 2021 г. цени, но сега ще бъдат лишени от премиите им и ще трябва да развалят договорите и да започнат да продават на дневна база на борсата    ©  Цветелина Белутова
Повечето ВЕИ централи са продали енергията си на годишна база при актуалните към юли 2021 г. цени, но сега ще бъдат лишени от премиите им и ще трябва да развалят договорите и да започнат да продават на дневна база на борсата
Повечето ВЕИ централи са продали енергията си на годишна база при актуалните към юли 2021 г. цени, но сега ще бъдат лишени от премиите им и ще трябва да развалят договорите и да започнат да продават на дневна база на борсата    ©  Цветелина Белутова

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е приела решение, с което от 1 януари 2022 г. се премахват премиите на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 500 kW и повече. Това са централите с дългосрочни договори, подписани преди 2013 г., които получават преференциални цени от държавата за възстановяване на инвестициите, които по онова време бяха много големи. От Новата година обаче почти всички производители ще останат без такива преференции.

Мотивът е, че борсовите цени на тока са достатъчно високи и не се налага държавата да подпомага ВЕИ сектора допълнително. В случая КЕВР е решила да промени т.нар. прогнозна пазарна цена, която служи като база за определянето на въпросните премии. От досегашните 119 лв./мВтч тя става 293.37 лв./мВтч.

Решението се обсъждаше още в средата на декември, но заради гласуването на мораториума върху цените на тока и парното от Народното събрание регулаторът обяви, че спира процедурата по него. В пленарната зала депутатът от ГЕРБ Делян Добрев дори направи конкретно предложение мораториумът да не важи за референтните цени на ВЕИ, но то беше отхвърлено от депутатите. Затова настоящото решение идва изненадващо и вероятно ще предизвика сътресения в сектора. Освен това такива преференциални тарифи има и за инсталациите с високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, но те сега не са засегнати. Така "Топлофикация София" и свързаните с Христо Ковачки топлофикации, както и още няколко предприятия ще продължат да получават премии и същесвремено ще печелят от високите борсови цени.

На пръв поглед то изглежда разумно - ще бъдат спестени около 350 млн. лв. на годишна база, които иначе Фонд "Сигурност на електроенергийната система" трябваше да плати като премии на ВЕИ производителите. В действителност обаче ситуацията е малко по-сложна и решението на КЕВР може да предизвика проблеми.

Причината е, че повечето соларни и вятърни централи и такива на биомаса (над 90%) имат сключени годишни договори за продажба на енергията си при цената 119 лв./мВтч, тъй като им е било гарантирано, че ще си получават премиите през целия регулаторен период (от 1 юли 2021 г. до 30 юни 2022 г.). Сега обаче всички тези производители ще загубят премиите си от фонда, без да могат да спечелят от енергията си през борсата, защото вече са я продали. И съответно или ще изпаднат в невъзможност да обслужват кредитите си поне в следващите 6 месеца, или ще трябва да спрат да изпълняват годишните си договори и да започнат да продават тока на дневна база на борсата, за да могат да постигнат по-високите цени (съответно новата прогнозна цена на КЕВР от над 293 лв./мВтч).

И двата варианта ще имат негативен ефект за потребителите, тъй като допълнително ще повишат борсовите цени и заедно с това ще извадят от пазара годишните договори, които са сключени на много по-ниски нива (малко над 119 лв./мВтч).

В средата на декември Асоциацията на търговците на електроенергия в България (АТЕБ), Българска фотоволтаична асоциация (БФА) и Българска ветроенергийна асоциация (БГВЕА) изпратиха до премиера Кирил Петков и енергийния министър Александър Николов писмо, в което казват, че с това действие (по онова време само план) регулаторът заплашва свободния пазар и решенията му може да доведат до фалити в сектора, както и допълнително повишаване на цените на тока.

Организациите посочиха още, че през предходния ценови период 1.07.2019 г. - 30.06.2020 г., когато заради коронавируса цената на електроенергията се срина до рекордно ниски нива, КЕВР не предприе действия въпреки негативните последствия за определени участници на пазара.

"Предвид високата волатилност на пазара на електроенергия и възможността да се обърне тенденцията до пролетта на 2022 г. считаме, че разумният подход е да се изчака приключването на ценовия период, да се оценят ефектите и на здрава пазарна основа и понижени цени на електроенергийните пазари да се структурира новото ценово решение", пишеше в писмото, в което се предлагаше също да се приложи диференциран подход и да се променят цените само на онези, които наистина са реализирали свръхприход, а не са си продали енергията дългосрочно на ниските все още цени през юли 2021 г.