Фирма с 12 хил. лв. сметка за ток ще получи 4 хил. помощ от държавата

За потребителите на газ пък субсидията ще е 50% от скока над прогнозата на КЕВР, т.е. ще покрие 1/3 от януарската сметка

Новата схема за компенсации заради високите цени на тока и газа вече е ясна. Преди да бъде приложена обаче, ще трябва да се получи одобрението на Европейската комисията. Според енергийния министър Александър Николов помощите към потребителите ще започнат да се плащат с януарските сметки - през февруари, но по всяка вероятност ще включват и компенсациите за декември. Така до голяма степен най-тежкият месец в годината за енергийните разходи може да се окаже най-лек - като бъдат получени едновременно субсидии за два месеца накуп.

Освен това министър Николов заяви, че ако КЕВР и "Булгаргаз" наистина искаха да защитят обществения интерес и да смекчат ценовия шок, можеше да се стигне до цена на газа от Нова година в размер на 107.6 лв./мВтч, а не 133.41 лв./мВтч. Това означава, че повишението можеше да не е 30%, а само 5%. А начинът да се постигне е като се използват наличните и сега по-евтини източници. Според Николов проблемът идва от смесването на функцията на обществен доставчик с търговец при "Булгаргаз", като дружеството може да се лиши от част от печалбите си, за да осигури по-ниска цена на газа за регулирания пазар.

Какво става с тока

Първоначалното предложението на правителството беше размерът на помощите от декември до март да се изчислява като 75% от разликата между приетата за базова цена от 185.59 лв./мВтч и реалната средномесечна борсова цена на сегмента "Ден напред" на енергийната борса за съответния месец, но не повече от 30% от реалната борсова цена. Така например за декември помощта трябваше бъде около 130 лв./мВтч.

Този подход обаче не се хареса на бизнеса заради силно рестриктивния таван. След преговори с премиера Кирил Петков е решено ограничението да не е 30% от борсовата цена, а твърда сума от 250 лв./мВтч, като се запазва пропорцията от 75% от разликата между базовата цена 185.59 лв./мВтч и реалната средномесечна борсова цена на сегмента "Ден напред". При средна борсова цена от 400 лв./мВтч това означава помощ от 161 лв./мВтч.

Грубо, ако дадена фирма, например ресторант, е получил сметка от 10 хил. лв. за декември (без мрежовите такси, а с тях 12 хил. лв.), компенсацията ще бъде в размер на около 4 хил. лв. Накратко, 1/3 от фактурата.

Очаква се по този начин общо за месеца ще бъдат изплатени 300 млн. лв., а за първото тримесечие на следващата година - още около 700 млн. лв.

"Важно е да има таван, за да може да сме наясно колко ще са разходите и да не се декапитализират дружествата. Трябва да сме сигурни, че няма да останат без налични средства за инвестиционните им програми и поддръжката", каза Николов.

Газовият модел

При природния газ вече има ясна и конкретната схема за плащане на помощта. Тя ще бъде в размер на 50% от разликата между определената прогнозна цена на газа от КЕВР и реалната за съответния месец. В случая прогнозата е за 48.79 лв./мВтч, а реалната за януари е 133.41 лв./мВтч. Така помощта ще бъде 42.31 лв./мВтч. За декември пък субсидията ще е 26.77 лв./мВтч. А за февруари ще зависи от цената, която КЕВР ще определи.

"Веднага щом получим нотификация от ЕК започват плащанията. Идеята ни е компенсациите за природен газ да включват и месец декември", каза Николов. Така очакваната сума на помощта за декември и януари е 140 млн. лв. "Предвиденият общ ресурс, с който разполагаме към момента, е 200 млн. лв., като очакванията са ни нуждата от компенсации след януари да намалее", обясни още енергийният министър.

На практика обаче около 40% от тези помощи за газа ще отидат към "Топлофикация София", която е най-големият потребител на газ в страната.