Полша обмисля да превърне ТЕЦ-овете си в големи батерии

Чрез използването на солни разтвори за съхранение на енергия въглищните централи могат да станат част от зеления преход

Концептуален модел на система за съхранение на енергия чрез солни разтвори
Концептуален модел на система за съхранение на енергия чрез солни разтвори
Концептуален модел на система за съхранение на енергия чрез солни разтвори
Концептуален модел на система за съхранение на енергия чрез солни разтвори

Не са малко държавите, които към днешна дата разчитат изключително много на въглищни електроцентрали, особено при високо потребление в много студените зимни месеци.

На 22 януари 66% от полската енергия, 35% от германската, 36% от чешката и 48% от българската енергия идват имено от въглищни ТЕЦ. Това говори не просто за зависимост от въглищата, а че цялата енергийна система е построена около този енергиен източник и топлоелектрическите централи. Но това е проблем, с който европейските държави ще трябва да се справят в следващите 10 години предвид плановете на Европейския съюз за зелен преход и нисковъглеродна икономика.

Единственият работещ вариант, в който лигнитните ТЕЦ имат бъдеще, е, ако се намери заместител на въглищата, който да може да се използва със същата ефективност, но да няма същото негативно влияние на околната среда. В много страни в Източна и Централна Европа сериозно се мисли в посока, в която старите централи да могат да бъдат "озеленени".

Силата на солта

Един от вариантите, който се обсъжда и дори разработва, е прекласифицирането на топлоелектрическите централи в съоръжения за съхранение на възобновяема енергия. Очевидно пътят към въглеродна неутралност предполага не само разработването на нови технологии, а и приспособяването на старите такива към преходните енергийни системи.

Конкретната идея идва от Полша - от Силезийския университет около град Катовице. Това е миньорски регион, който е известен със силната си зависимост от добиването на въглища, ТЕЦ и тежка индустрия. За самото съхранение на енергия ще бъдат използвани специални втечнени соли, които позволяват нагряване до 600 градуса и след това могат да отдават тази топлина за генерирането на пара, която пък на свой ред да върти турбините в старите ТЕЦ. Целта е да се осигури бърза заместваща мощност при големи амплитуди в мрежата, когато тя бъде доминирана от ВЕИ.

Как работи

Структурата на електроцентралите със системи от солни разтвори позволява те да бъдат превърнати в една голяма система за съхранение на електроенергия чрез използването на възобновяеми енергийни източници като основа. В случая ВЕИ ще бъдат свързани директно към солното хранилище за енергия, а не към самата електропреносна мрежа. Например зеленият ток (от ВЕЦ, вятърни или соларни паркове) ще бъде използван за повишаване на температурата на разтопената сол чрез електрическия нагревател.

Има различни варианти за преобразуване на енергията по време на процеса на съхранение. Може би най-успешният откъм ефективност за производството на електроенергия е, когато съхраняваният ток минава през нагревателя и по този начин затопля втечнените соли. Има и втори вариант, който предполага повторното използване на парата от турбините, но той далеч не е толкова ефикасен, колкото първия.

Ако технологията бъде въведена в практика, е възможно някои от старите въглищни централи да станат големи батерии и да балансират системите при недостиг на енергия от ВЕИ в дадени моменти, като използват излишната зелена енергия в други моменти.